Filformat som stöds | Fyll i och signera

Adobe Fill & Sign har stöd för formulär med följande filtyper:

  • PDF: Adobe Fill & Sign har stöd för de flesta PDF-filer. Emellertid stöds inte följande två typer av PDF-filer för närvarande:
    • Skyddade PDF-filer – När du laddar upp en skyddad PDF-fil kommer du att se ett felmeddelande om att PDF-filen innehåller redigeringsbegränsningar och att den inte stöds.
    • Vissa LiveCycle Designer-formulär – För dynamiska XFA PDF-filer skapade i LiveCycle visas ett felmeddelande om att Dynamic XFA inte stöds.
  • Microsoft Office-filer: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX
  • Bildfiler: JPG, PNG, GIF, TIF
  • Textfiler: TXT, RTF, ODT
Obs!

Du kan överföra högst 100 filer och storleken på varje fil får högst vara 100 MB.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?