Internetanslutning och respitperiod offline

När du installerar Acrobat Pro eller Acrobat Standard, installeras den direkt på datorn. Internet krävs för att slutföra licensieringsprocessen vid den första starten och var 30:e dag för att validera ditt abonnemang.

Internetanslutningskrav

Kontinuerliga och klassiska versioner av Acrobat måste ansluta till internet första gången du installerar och licensierar datorprogram.  Klassiska versioner kan därefter användas i offlineläge med en giltig programvarulicens. Kontinuerlig programvara försöker validera din programvarulicens var 30:e dag. Du får en påminnelse om att ansluta till internet för att validera din licens efter att 30-dagarsperioden har gått.

Enskilda årsprenumerationer på Acrobat (kontinuerlig version) tillåter att du är offline under en förlängd period om internet inte är tillgängligt under upp till 30 dagar.  

Viktigt: Endast storföretagskunder kan undantas för offlineaktivering. Prenumerationer, inklusive namngiven licensiering, kräver internetåtkomst för att slutföra aktiveringen och den månatliga kontrollen. En respitperiod på 30 dagar infaller om internet inte är tillgängligt.

Installationsanvisningar för Acrobat

Så här installerar du Acrobat:

Privatkunder

  1. Logga in på Acrobat.adobe.com genom att använda det Adobe ID som du använde vid köpet av Acrobat.
  2. Klicka på hämta Acrobat under Hämta program.

  1. Logga in med ditt Adobe ID.
  2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra hämtningen och installationen av Acrobat.

Volymlicenskunder

Volymlicensprogram levereras till IT- eller paketeringsavdelningen. Kontakta din IT- eller paketeringsavdelning för information om åtkomst till Acrobat-installationen. Nedanstående information avser IT- eller paketeringsavdelningen. 

  • Klassisk version: Den klassiska versionen kallades tidigare för permanent. Du kommer till det här installationsprogrammet via licensieringswebbplatsen.  
  • Kontinuerlig version: Den kontinuerliga versionen kallades tidigare för abonnemang. Installationsprogrammet för det kontinuerliga installationsprogrammet kommer du åt på Admin Console.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?