Texten blir förvanskad i en konverterad fil | Adobe Acrobat Export PDF

Adobe Acrobat Export PDF kan skapa konverteringar av hög kvalitet, men kvaliteten på det konverterade dokumentet beror på kvaliteten på den PDF-fil du börjar med.

Om t.ex. din PDF-fil från början gjordes i Microsoft Word eller Excel och konverterades till PDF med PDFMaker-funktionen i Adobe Acrobat, så innehåller PDF-filen mycket information som kan fångas upp av Adobe Acrobat Export PDF. Till den informationen hör relativ placering av tabeller, bilder och även text i flera kolumner, liksom sidor, stycken och typsnittsegenskaper.

Men om PDF-filen från början gjordes med enklare metoder för att skapa PDF, till exempel metoderna ”skriv ut till PDF” eller ”skanna till PDF”, så konverterar Adobe Acrobat Export PDF all text som kan kännas igen och använder därefter sofistikerad konverteringsintelligens för att bevara så mycket som möjligt av sidlayouten.

På samma sätt är dåliga skanningar, t.ex. sådana där den skannade sidan är förvrängd eller det finns fläckar eller märken på sidan, väldigt svåra för Adobe Acrobat Export PDF att konvertera. Du bör om möjligt skanna dokumenten på nytt att få en skanning av högre kvalitet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto