Hämtnings- och installationshjälp

Var kan jag hämta programmet?

Creative Cloud-program

Hämta Photoshop, Illustrator, Lightroom med flera
Kom igång

Acrobat-
appar

Hämta Acrobat (prenumeration), Fill & Sign, Scan med mera.
Kom igång 

Elements-program

Hämta Photoshop Elements.
Kom igång     

Hämta Premiere Elements.
Kom igång 

Alla andra Adobe-program: Hämta Reader, Acrobat 2020, RoboHelp med mera.
Kom igång 

Problem med installation?

Kan jag installera på en annan dator?

Hur åtgärdar jag installationsfelet?

Varför har installationsprogrammet fastnat?

Andra vanliga problem

Var är mitt serienummer?

Varför kan jag inte logga in?

Kan jag installera tidigare versioner av Creative Cloud-program?

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?