Lösa licensieringsfelet 205 | Creative Cloud 2019 och senare

Lär dig hur du löser fel 205 när du försöker starta ett Creative Cloud-program.

Adobe Creative Cloud 2019 och senare program lagrar användar- och licensinformation i Nyckelhanterare i macOS och Autentiseringshanteraren i Windows.

Ibland kan inte Adobe-program lagra din profil- och licensinformation i säker lagring (Autentiseringshanteraren i Windows och Nyckelhanterare i macOS) och när du försöker öppna ett Adobe-program kan du få felkoden 205.

Prova följande lösningar beroende på ditt operativsystem.

Gå igenom följande lösningar en efter en. Fortsätt till nästa lösning om så behövs.

Lösning 1

Logga ut från Adobe-programmet och logga in igen.

Lösning 2

  1. Sök efter Kommandotolken i sökrutan i Windows.

  2. Kör följande kommando::

    for /F "tokens=1,* delims= " %G in ('cmdkey /list ^| findstr /c:"Adobe App "') do cmdkey /delete %H

    Det rensar lagringen i Autentiseringshanteraren för alla Adobe-program.

Lösning 3

Se till att du använder den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet (5.9 eller senare).

Gå igenom följande lösningar en efter en. Fortsätt till nästa lösning om så behövs.

Lösning 1

Logga ut från Adobe-programmet och logga in igen.

Lösning 2

  1. Gå till Nyckelhanterare > inloggning > Säkra anteckningar.

  2. Välj sökfältet i Nyckelhanterare uppe till höger.

  3. Sök efter och ta bort inloggningsuppgifterna för Nyckelhanterare med sökorden Adobe App Info och Adobe App Prefetched Info.

Du kan också köra följande kommando i kommandotolken för att ta bort dina inloggningsuppgifter för Nyckelhanterare:

security dump-keychain | grep -i "Adobe App Info \|Adobe App Prefetched Info" | grep -i svce | awk -F "=" '{print $2}' | cut -d '"' -f2 | while read -r line; do security delete-generic-password -s "$line" > /dev/null ; done

Lösning 3

Se till att du har rätt behörighet för Nyckelhanterare. (Du ska kunna skapa en säker anteckning i inloggningen för Nyckelhanterare.)

Lösning 4

Du måste låsa och låsa upp Nyckelhanterare. Lär dig att låsa och låsa upp Nyckelhanterare.

Lösning 5

Se till att det inte finns några begränsade eller tillämpade policyer på ditt konto som kan blockera Nyckelhanterare.

Lösning 6

Om du nyss har ändrat ditt användarlösenord (eller nyckelring) kan du prova att starta om systemet. Mer information om ändringar av lösenord för Nyckelhanterare finns i uppdatera ditt lösenord för Nyckelhanterare på Mac.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online