Fel vid uppladdning eller hämtning av filer i Dreamweaver

Fel vid uppladdning eller hämtning av filer

När du försöker ladda upp (skicka) eller ladda ned (hämta) från din webbserver med Adobe Dreamweaver uppstår ett fel. Fönstret med filaktiviteter i bakgrunden kan visa ett meddelande som indikerar att filaktiviteten inte har gått att slutföra, eller så kan ett fel uppstå som indikerar att åtgärden inte gick att slutföra.

Lösning 1: Verifiera att du kan ansluta till webbservern

Om det inte går att ansluta till webbservern kan du inte heller ladda upp eller hämta filer från servern.

Du kan testa de flesta anslutningstyper med Dreamweaver. För att göra det, öppna serverinställningarna i dialogrutan med webbplatsinställningar i Dreamweaver och klicka sedan på testknappen.

Om Dreamweaver inte kan ansluta till servern är det troligt att serverinställningar saknas eller är felaktiga. Se Dreamweaver-dokumentationen för anvisningar kring att ställa in webbplatsen och verifiera inställningarna.Om du använder Dreamweaver CS4 eller tidigare, se Dreamweaver CS4-dokumentationen.

Lösning 2: Verifiera inställningarna för rotkatalogen i Dreamweaver

För FTP-, SFTP- och FTPS/FTPeS-anslutningar kan du specificera en rotkatalog för varje server i dialogrutan med webbplatsinställningar.De flesta webbservrar kräver att du specificerar rotkatalogen för att kunna ladda upp och hämta filer.

Rotkatalogen är den mappsökväg på webbservern där ditt index (t.ex. index.html, index.php, etc.) och andra delade filer och mappar är sparade. Vanligtvis bör denna sökväg vara relativ till webbserverns rot (den ska börja med ett snedstreck). Exempel:

 • /wwwrot
 • /inetpub/wwwrot
 • /www/användare/ANVÄNDARNAMN/wwwrot
 • /public_html
 • /usr/home/ANVÄNDARNAMN/public_html
 • /www/användare/ANVÄNDARNAMN/public_html

Ibland kan dock rotkatalogen vara webbplatsens faktiska domännamn. Det är vanligt för användare som äger sina egna domännamn. Till exempel kan en hemsida med adressen www.minhemsida.com ha en rotakatalog för minhemsida.com/ (utan snedstreck i början).

Rotkatalogens exakta namn och plats varierar mellan olika webbhotell. Om du har problem med att avgöra vad din rotkatalog är, kontakta ditt webbhotell för vidare hjälp.

Lösning 3: Flytta eller ta bort symboliska länkar från motsvarande kataloger på din server (endast Dreamweaver CS5.5) 

Om du använder Dreamweaver CS5.5 kan orsaken till att uppladdningen/hämtningen misslyckas vara att det finns en symbolisk länk (ibland kallat symlink eller mjuk länk) i samma mapp som den du försöker ladda upp till. Symboliska länkar är effektiva genvägar eller alias som hänvisar till en fil som finns på en annan plats, men som går att använda som om filen vore där. Dreamweaver CS5.5 misstar dessa symboliska länkar som mappar. Eftersom de inte går att räkna upp på rätt sätt kommer det inte gå att ladda upp eller hämta filer i samma katalog som den symboliska länken.

Detta fel kan uppstå ifall FTP-loggen i Dreamweaver visar ett fel i stil med följande:
”Ett FTP-fel har uppstått – det går inte att hämta ‘/index.html’. Åtkomst nekad.”

För att identifiera en symbolisk länk, leta i Dreamweavers FTP-logg (Fönster > Resultat > FTP-logg) efter en rad som är i stil med följande:
 < lrwxr-xr-x   1 username  users           66 Jun 30 18:20 webformmailer.php -> /usr/www/stats/mailer.php

Två punkter indikerar att detta är en symbolisk länk. Den första bokstaven är ett l (som i lrwxr-xr-x), vilket indikerar att det är en symbolisk länk. Det andra är att filnamnet som skulle visas i den lokala eller externa filpanelen i Dreamweaver (i detta fall: webformmailer.php) hänvisar till (->) en fil på en annan plats (i detta fall: /usr/www/stats/mailer.php).

För att lösa problemet i ovanstående fall letar du upp den symboliska länken som heter webformmailer.php i Dreamweavers filpanel och tar bort den. Om du behöver denna fil för någon komponent på din hemsida kopierar du även filen mailer.php från dess plats i /usr/www/stats/ till önskad mapp.

Lösning 4: Använd passiv FTP (endast FTP och FTPS/FTPeS)

En brandvägg eller annat säkerhetsprogram på datorn kan förhindra Dreamweaver från att ladda upp eller hämta filer.

I de flesta fall kan du konfigurera ditt säkerhetsprogram så att det tillåter nätverkskommunikation mellan Dreamweaver och din webbserver (både ”in” och ”ut”). Detta löser problemet. Detta är en metod som är bättre och rekommenderas för att lösa detta problem.

Aktivera passiv FTP i Dreamweaver om du inte har kunskap kring att konfigurera ditt säkerhetsprogram eller vill lösa problemet snabbare. För att göra det, välj alternativet att använda passiv FTP i dialogrutan med webbplatsinställningar. I Dreamweaver CS5 och senare finns detta alternativ under fliken Grundläggande i sektionen Fler alternativ (längst ned i fönstret som visas när du har valt en server att redigera).

Se Dreamweaver-dokumentationen för anvisningar kring att ställa in webbplatsen och lokalisera alternativet Passiv FTP. (Om du använder Dreamweaver CS4 eller tidigare, se Dreamweaver CS4-dokumentationen.)

Lösning 5: Använd en alternativ klient

Om du kan ansluta till din server i Dreamweaver men inte kan ladda upp eller hämta, anslut till din server med en alternativ klient och försök sedan att ladda upp/hämta samma fil(er).

Om du till exempel ansluter till din server via FTP eller FTPS/FTPeS, använd en FTP-klient som FileZilla eller CyberDuck. Om du använder SFTP, använd en klient som PSFTP (PuTTY). För WebDAV-anslutningar, prova en klient som DAV Explorer, Goliath eller CyberDuck.

Om du inte lyckas med en alternativ klient heller, kontakta ditt webbhotell, din nätverksadministratör eller IT-avdelningen för vidare hjälp.Det kan förekomma tillfälliga problem på din server, ditt konto har eventuellt inte konfigurerats på rätt sätt, behörighetsinställningarna på din server kan behöva ändras eller så kan det finnas något annat problem som måste åtgärdas med din server eller din dator-/nätverkskonfiguration.

Lösning 6: Prova ytterligare inställningsalternativ för webbplatser (endast FTP och FTPS/FTPeS)

Vissa webbservrar är inte kompatibla med de förvalda inställningarna i Dreamweaver. Det bästa sättet att avgöra vilka inställningar som ska användas är att läsa den dokumentationen som tillhandahålls av ditt webbhotell, eller att kontakta dem för att fråga om dessa inställningar.

Du kan även utföra en borttagningsprocess för att avgöra vilka inställningar som är mest kompatibla med din server. Gör i så fall enligt följande:

 1. Öppna dina serverinställningar i dialogrutan med webbplatsinställningar. (SeDreamweaver-dokumentationen för information om gränssnittet. Om du använder Dreamweaver CS4 eller tidigare, se Dreamweaver CS4-dokumentationen.)

 2. Under fliken Grundläggande i serverns redigeringsläge, öppna sektionen Fler alternativ längst ned i fönstret.
 3. Markera eller avmarkera ett alternativ som listas. Avmarkera till exempel alternativet Använd optimering av FTP-prestanda.

  Obs! Använd Proxy är en inställning som är specifik för din dators nätverksanslutning och förknippas inte med din webbserver. Använd endast proxy om du vanligtvis använder en proxyserver för att ansluta till Internet eller för att ansluta till vissa typer av nätverksresurser. Ta kontakt med din nätverksadministratör eller IT-avdelningen ifall du är osäker på hur man använder en proxyserver.

   

 4. Försök att ladda upp eller hämta samma filer igen.
 5. Upprepa dessa steg tills du har löst problemet, eller tills du har provat alla kombinationer av alternativ.

Ytterligare information

SFTP kallas även FTP över SSH.

FTPS kallas även FTP över SSL/TLS med implicit kryptering.

FTPeS kallas även FTP över SSL/TLS med implicit kryptering.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto