Alternativ i dialogrutan Hantera platser

Dialogrutan Hantera platser är din gateway till olika Dreamweaver-platsfunktioner. Från den här dialogrutan kan du skapa en ny plats, redigera en plats, duplicera en plats, ta bort en plats samt importera och exportera inställningarna för en plats.

Obs!

Du kan inte använda dialogrutan Hantera platser för att ansluta till eller publicera filer på en fjärrserver. Instruktioner om hur du ansluter till en fjärrserver finns i Ansluta till en fjärrserver. Information om hur du ansluter till en befintlig webbplats finns i Redigera en befintlig fjärrwebbplats.

Alternativ i dialogrutan Hantera platser (CS6 och senare)

 1. Välj Plats > Hantera platser.

  En lista med platser visas. Om du inte har skapat någon plats ännu är listan tom.

 2. Gör något av följande:

  Skapa en ny plats

  Klicka på Ny plats för att skapa en ny Dreamweaver-plats. Ange sedan ett namn och en plats för den nya platsen i dialogrutan Platskonfiguration. Mer information finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

  Importera en plats

  Klicka på Importera plats om du vill importera en plats. Mer information finns i Importera och exportera inställningarna för en plats.

  Obs! Importfunktionen importerar bara platsinställningar som tidigare har exporterats från Dreamweaver. Den importerar inte platsfiler för att skapa en ny Dreamweaver-plats. Information om hur du skapar en ny plats i Dreamweaver finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

  Skapa en ny Business Catalyst-plats

  Klicka på Ny Business Catalyst-webbplats om du vill skapa en ny Business Catalyst-plats. Mer information finns i Skapa en tillfällig Business Catalyst-plats.

  Importera en Business Catalyst-plats

  Klicka på Importera Business Catalyst-plats om du vill importera en befintlig Business Catalyst-plats. Mer information finns i Importera en Business Catalyst-plats.

 3. För befintliga platser finns även följande alternativ:

  Ta bort

  Används för att ta bort den markerade platsen och all dess konfigurationsinformation från din lista med Dreamweaver-platser. De faktiska platsfilerna tas emellertid inte bort. (Om du vill ta bort platsfilerna från datorn måste du göra det manuellt.) Ta bort platsen från Dreamweaver genom att markera platsen i platslistan och sedan klicka på knappen Ta bort. Det går inte att ångra den här åtgärden.

  Redigera

  Används för att redigera information, t.ex. användarnamn, lösenord och serverinformation för en befintlig Dreamweaver-plats. Välj den befintliga platsen i platslistan och klicka på knappen Redigera om du vill redigera den befintliga platsen. (Dialogrutan Platskonfiguration öppnas när du klickar på knappen Redigera för en markerad plats.) Om du vill ha mer information om hur du redigerar befintliga platsalternativ kan du klicka på Hjälp i de olika fönstren i dialogrutan Platskonfiguration.

  Duplicera

  Används för att skapa en kopia av en befintlig plats. Om du vill duplicera en plats väljer du den i platslistan och klickar på knappen Duplicera. Den duplicerade platsen visas i platslistan med ordet kopia i namnet. Om du vill byta namn på den duplicerade platsen låter du den vara markerad och klickar på knappen Redigera.

  Exportera

  Används för att exportera inställningarna för den valda platsen i XML-format (*.ste). Mer information finns i Importera och exportera inställningarna för en plats.

Alternativ i dialogrutan Hantera platser (CS5 och CS5.5)

 1. Välj Plats > Hantera platser och välj en plats i listan till vänster.

 2. Välj ett alternativ genom att klicka på en knapp, gör de ändringar du vill göra och klicka på Klar.

  Ny

  Används för att skapa en ny plats. När du klickar på knappen Nytt öppnas dialogrutan Platskonfiguration där du kan namnge och ange platsen för din nya plats. Mer information finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

  Redigera

  Används för att redigera information, t.ex. användarnamn, lösenord och serverinformation för en befintlig Dreamweaver-plats. Välj den befintliga platsen i platslistan till vänster och klicka på knappen Redigera om du vill redigera den befintliga platsen. Mer information om hur du redigerar befintliga platsalternativ finns i Ansluta till en fjärrserver.

  Duplicera

  Används för att skapa en kopia av en befintlig plats. Om du vill duplicera en plats väljer du den i platslistan till vänster och klickar på knappen Duplicera. Den duplicerade platsen visas i platslistan med ordet kopia i namnet. Om du vill byta namn på den duplicerade platsen låter du den vara markerad och klickar på knappen Redigera.

  Ta bort

  Används för att ta bort den markerade platsen och all dess konfigurationsinformation från din lista med Dreamweaver-platser. De faktiska platsfilerna tas emellertid inte bort. (Om du vill ta bort platsfilerna från datorn måste du göra det manuellt.) Ta bort platsen från Dreamweaver genom att markera platsen i platslistan och sedan klicka på knappen Ta bort. Det går inte att ångra den här åtgärden.

  Exportera/Importera

  Används för att exportera den valda platsens inställningar som en XML-fil (*.ste) eller importera inställningarna för en plats. Mer information finns i Importera och exportera inställningarna för en plats.

  Obs! Importfunktionen importerar bara platsinställningar som tidigare har exporterats. Den importerar inte platsfiler för att skapa en ny Dreamweaver-plats. Information om hur du skapar en ny plats i Dreamweaver finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto