Cloud-synkronisering | Plattformsberoende inställningar

När du använder Dreamweaver CC kan du behålla de synkroniserade inställningarna mellan datorerna genom att konfigurera Synkronisera inställningar (Inställningar > Synkronisera inställningar). Vissa av inställningarna kan synkroniseras mellan datorerna oavsett vilket operativsystem de kör (exempelvis Windows till Mac OS). Och en del av dem kan endast synkroniseras mellan liknande operativsystem (Windows till Windows eller Mac OS till Mac OS).

Det här dokumentet visar synkroniseringsinställningar som är plattformsberoende och icke plattsformsberoende. Mer information om hur du synkroniserar inställningar för Dreamweaver mellan datorer finns i synkronisera Dreamweaver-inställningar med Creative Cloud.

Plattformsberoende inställningar

Jämför filer

Välj program för att jämföra filer 

Obs!

De flesta andra inställningar i Inställningar synkroniseras oberoende av operativsystem. Mer information finns i fliken för inställningar beroende av plattform.

Alla webbplatsinställlningar (förutom användarnamn och lösenord) synkroniseras mellan datorer som kör på samma operativsystem. Användarnamn och lösenord kan inte synkroniseras.

Sökvägen och namnet för den lokala webbplatsmappen synkroniseras om det finns en mapp med samma namn och samma sökväg.

Om en webbplats inte finns på en dator skapar Dreamweaver en webbplatsmapp på standardplatsen. Alla sökvägar är relativa till den här mappen. Du kan ändra sökvägen när du vill. För alla efterföljande synkroniseringar synkroniseras bara ändringarna i webbplatsmappen. 

Ändringar av kortkommandon synkroniseras mellan två datorer som kör samma operativsystem.

Ändringar i Arbetsyta synkroniseras mellan två datorer som kör på samma operativsystem. 

Arbetsytor sparas när du avslutar Dreamweaver och synkroniseras sedan med molnet. Om du vill synkronisera ändringar för Arbetsyta utan att lämna Dreamweaver (den aktuella sessionen) klickar du på Spara aktuell i Arbetsyta-menyn. Synkronisera sedan inställningarna manuellt (Inställningar > Synkronisera inställningar)

Plattformsberoende inställningar

Följande Inställningar är inte plattformsberoende. Du kan synkronisera de här inställningarna från en Windows-dator till en Mac-dator och omvänt.

Alternativ Inställningar
Allmänna
 • Visa välkomstskärm
 • Öppna dokument på nytt vid start
 • Varna när skrivskyddade filer öppnas
 • Visa dialog när objekt infogas
 • Aktivera inmatning av dubbelbyte
 • Byt till vanligt stycke efter rubrik
 • Tillåt flera mellanslag i följd
 • Använd <strong> och <em> istället för <b> och <i>
 • Maximalt antal historiksteg
 • Stavningsordlista
Kodfärgning
 • Standardbakgrund
 • Live-kodbakgrund
 • Skrivskyddad bakgrund
 • Dolda tecken
 • Live-kodändringar
 • Aktivera taggmarkering
 • Markeringsfärg
 • Taggtextfärg
 • Attributtextfärg
Kodformat
 • Indrag med tabbar/mellanrum
 • Tabbstorlek
 • Infoga som mellanrum
 • Radbrytningstyp
 • Standardtaggstil
 • Standardattributstil
 • Åsidosätt taggstil/attribut
 • Inkludera inte någon brytning inuti td-taggen
 • Formatalternativ för CSS-källa
Kodtips
 • Stänga taggar
 • Aktivera kodtips
 • Aktivera beskrivningstaggar
 • Alla kodtips
Omskrivning av kod
 • Korrigera felaktigt kapslade taggar som inte stängts
 • Byt namn på formulärobjekt när du klistrar in
 • Ta bort extra stängningstaggar
 • Varna när taggar korrigeras eller tas bort
 • Skriv aldrig om kod med filnamnstillägg
 • Koda särskilda tecken i attribut med &
 • Olika typer av URL-kodning
Kopiera klistra in
 • Redigera>Klistra in från andra program till inklistringar i designvyn.
 • Behåll radbrytningar.
 • Rensa styckemellanrum för ord.
 • Konvertera typografiska citattecken till raka citattecken.
CSS-stilar
 • Skapa CSS-regler: Använd förkortad beteckning för teckensnitt, bakgrund, marginal och spaltfyllnad, ram och rambredd, liststil, övergång
 • Vid redigering av CSS-regler: Använd förkortad syntax om det användes för originalet
 • Öppna CSS-filer efter ändring
 • CSS-prefix
Markering
 • Föra muspekaren över
 • Redigerbara regioner
 • Kapslad redigerbar
 • Låsta regioner
 • Biblioteksposter
 • Tredjepartstaggar
 • Ej översatta/översatta live-data
Osynliga element
 • Namngivna ankare
 • Skript
 • Kommentarer
 • Radbrytningar
 • Bildscheman på klientsidan
 • Inbäddade stilar
 • Dolda formulärfält
 • Formuläravgränsare
 • Ankarpunkter för AP-element
 • Ankarpunkter för justerade element
 • Markeringstaggar för visuell serversida
 • Markeringstaggar för icke-visuell serversida
 • CSS-visning: ingen
 • Visa dynamisk text som
 • Serversida inkluderar
Nytt dokument
 • Standarddokument
 • Standardtillägg
 • Standardkodning
 • Visa ny dokumentdialogruta på CTRL-N/CMD-N
Förhandsvisa i webbläsare Förhandsgranska med tillfällig fil
Webbplats
 • Visa Beroende filer eller inte
 • Koppla från FTP-anslutning efter hur många sekunder
 • FTP-inaktivitet
 • Överföringsalternativ för FTP: Välj standardåtgärd i dialogrutorna efter en stund
 • Proxyvärd
 • Proxyport
 • Spara filer innan lämning
 • Fråga innan filer flyttas till server
W3C-verifierare
 • Visa varningar och fel
 • Visa/visa inte meddelandedialogrutan för w3c-verifierare
Fönsterstorlekar Olika fönsterstorlekar 
Obs!

Ändringar i inställningar för Jämför filer (Välj program för att jämföra filer) synkroniseras endast mellan datorer som kör samma operativsystem. 

Om du inte kan använda synkroniseringsinställningarna i Dreamweaver före CC 2015.0-versionen, uppgradera Dreamweaver till den senaste versionen. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?