Användarhandbok Avbryt

Synkronisera inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen
 19. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel

 

 

Arbeta smidigt i olika Dreamweaver-instanser genom att synkronisera webbinställningar, andra inställningar, kortkommandon och arbetsytor med Creative Cloud.

Obs!

Från och med version 21.4 av Dw kommer funktionen Synkronisera inställningar att inaktiveras. Du kan fortsätta att utföra export- och importfunktioner offline.

Användarna kan nyttja funktioner för import och export offline för att lagra och överföra inställningar mellan datorer. Det kommer att gå att synka inställningar i alla tidigare offentliga Dw-versioner fram till april 2025, varefter tjänsten tas bort från alla Dw-versioner.

nytt användargränssnitt
Ett nytt användargränssnitt när synkroniseringsinställningarna har inaktiverats.

För de användare som använder de tidigare versionerna av Dreamweaver

Om du har en Adobe Creative Cloud-prenumeration kan du aktivera Dreamweaver på två datorer. Ett prenumerationskonto är det Adobe ID-konto du använde när du köpte prenumerationen. Synkroniseringen med molnet är nära knuten till ditt prenumerationskonto.

Synkroniseringsfunktionerna i molnet hjälper dig att synkronisera följande inställningar för Dreamweaver för två olika datorer.

 • Programinställningar:
  • Allmänt: Alla inställningar förutom Aktivera relaterade filer och Identifiera dynamiskt relaterade filer.
  • Kodformat: Alla inställningar förutom taggbibliotek.
  • Kodtips: Alla inställningar förutom ändringar som har gjorts med hjälp av länken Taggbiblioteksredigeraren.
  • Kodkorrigering: Alla inställningar.
  • Kopiera/klistra in: Alla inställningar.
  • CSS-format: Alla inställningar.
  • Filjämförelse: Inställningen synkroniseras bara mellan datorer som körs i samma operativsystem.
  • Filtyper/redigerare: Läs endast in ändrade filer på nytt och Spara vid start.
  • Markering: Alla inställningar.
  • Nytt dokument: Alla inställningar förutom standarddokumenttyp (DTD) och Standardkodning.
  • Förhandsvisa i webbläsare: Bara Förhandsgranska med temporär fil synkroniseras.
  • Plats: Alla inställningar förutom Visa alltid <alternativ> till <höger/vänster>.
  • W3C-validerare: Alla inställningar förutom ändringar som gjorts med Hantera.
  • Fönsterstorlekar: Alla inställningar.
  • Programfältet och inställningarna för programramverk i Mac.

Obs! Alla inställningar ovan förutom Filjämförelse synkroniseras mellan datorer oavsett vilka operativsystem de körs på. Till exempel från Mac till Windows.

 • Webbplatsinställningar: Alla webbplatsinställningar (utom användarnamn och lösenord) synkroniseras mellan datorer som körs i samma operativsystem. Användarnamn och lösenord kan inte synkroniseras.

Sökvägen och namnet för den lokala webbplatsmappen synkroniseras om det finns en mapp med samma namn och samma sökväg.

Om en webbplats inte finns på en dator skapar Dreamweaver en ny webbplatsmapp på standardplatsen och alla sökvägar är relativa utifrån den mappen. Du kan ändra sökvägen när du vill. För alla efterföljande synkroniseringar synkroniseras bara ändringarna i webbplatsmappen.

 • Kortkommandon: Kortkommandon synkroniseras bara mellan datorer som körs i samma operativsystem.
 • Arbetsytor: Arbetsytor sparas när du avslutar Dreamweaver och synkroniseras sedan med molnet. Om du vill synkronisera ändringar i arbetsytan utan att avsluta Dreamweaver (i den nuvarande sessionen) klickar du på Spara aktuell på menyn Arbetsyta och synkroniserar inställningarna manuellt (Inställningar > Synkronisera inställningar).

Arbetsytor synkroniseras bara mellan datorer som körs i samma operativsystem.

 • Kodfragment: Alla kodfragment synkroniseras mellan datorer med samma operativsystem.
Obs!

Du kan välja att inte synkronisera en specifik inställning, till exempel Inställningar. Avmarkera motsvarande kryssruta i dialogrutan Inställningar (Synkronisera inställningar).

Synkronisering med Creative Cloud stöds inte i följande fall:

 • Du har en volymlicens och är inloggad som anonym användare.
 • Datorn är konfigurerad att ansluta till Internet via en proxyserver.
 • Du byter från ett administratörskonto till ett vanligt användarkonto.

Viktigt! För att synkroniseringen ska lyckas bör inga av dina inställningsfiler innehålla specialtecken (\/:*?"<>|) i filnamnet. Filer vars filnamn innehåller specialtecken synkroniseras inte, och Dreamweaver visar att ett fel har uppstått.

Första synkroniseringen

När du startar Dreamweaver på den dator där du installerade det först visas dialogrutan Synkronisera inställningar:

Synkronisera inställningar nu

Synkroniserar inställningarna med molnet direkt.

Synkronisera alltid inställningar automatiskt

Synkroniserar inställningarna automatiskt. Mer information finns i Automatisk synkronisering.

Inaktivera synkronisering av inställningar

Inaktiverar synkroniseringen.

Obs!

Du kan när som helst inaktivera synkroniseringen via dialogrutan Inställningar.

Avancerat

Öppnar alternativen för Synkronisera inställningar i dialogrutan Inställningar.

Synkronisera inställningar i dialogrutan Inställningar
Synkronisera inställningar i dialogrutan Inställningar

När du startar Dreamweaver på din andra dator visas följande dialogruta:

Synkronisera inställningar. Synkronisera inställningar nu.

Synkronisera molnet

Hämtar inställningarna från molnet. Programinställningarna på den andra datorn åsidosätts av inställningarna från molnet. Platsinställningarna i molnet läggs till i inställningarna för den andra datorn.

Synkronisera lokalt

De ändringar som har gjorts för inställningar och platsinställningar på den andra datorn behålls och skickas dessutom till molnet.

Synkronisera alltid inställningar automatiskt

Synkroniserar inställningarna automatiskt. Mer information finns i Automatisk synkronisering.

Avancerat

Öppnar alternativen för Synkronisera inställningar i dialogrutan Inställningar.

Följande scenarier hjälper dig att förstå skillnaden mellan alternativen för Synkronisera molnet och Synkronisera lokalt:

Scenario 1

Du kan ändra inställningarna för den första datorn och synkronisera dessa ändringar med molnet. Du kan även ändra inställningarna på den andra datorn. När du sedan klickar på:

Synkronisera molnet

synkroniseras inställningarna på den första datorn med den andra datorn. De ändringar som har gjorts på den andra datorn går förlorade.

Synkronisera lokalt

behålls ändringar i Inställningar på den andra datorn men synkroniseras även med molnet. När du nästa gång synkroniserar den första datorn och väljer Synkronisera molnet återspeglas dessa ändringar på den första datorn.

Scenario 2

Synkronisera molnet

Ändringar i platsinställningarna på den första datorn ”läggs till” i inställningarna för den andra datorn.

Synkronisera lokalt

Ändringarna i den andra datorn behålls men synkroniseras även med molnet. När du nästa gång synkroniserar den första datorn och väljer Synkronisera molnet läggs den nya platsen till i inställningarna för den första datorn.

Obs!

Inställningar som du ändrar medan synkroniseringen pågår används inte.

Importera inställningar från tidigare versioner av Dreamweaver

Även om du bara synkroniserade Dreamweaver-inställningarna med Creative Cloud en gång i den tidigare versionen av Dreamweaver, visas följande dialogruta första gången du startar den nya versionen av Dreamweaver:

Importera inställningar till Dreamweaver 2014. Creative Cloud.
Importera inställningar till Dreamweaver 2014

 • Du kan importera inställningar som lagras i Creative Cloud genom att klicka på Importera synkroniserade inställningar

Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt senare. 

 • Om du vill synkronisera inställningarna i den aktuella Dreamweaver-instansen med Creative Cloud klickar du på Synk. lokala inställningar.
 • Om du vill att inställningarna alltid ska synkroniseras automatiskt väljer du Synkronisera alltid inställningar automatiskt.
 • Om du vill visa alternativ för avancerade synkroniseringsinställningar klickar du på Avancerat.

Om du inte synkroniserade inställningarna med Creative Cloud i den tidigare versionen av Dreamweaver visas alternativen som beskrivs i Första synkroniseringen.

Om du vill importera inställningar vid ett senare tillfälle kan du göra det i dialogrutan Inställningar. 

 1. Välj Redigera > Inställningar för att öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Klicka på Synkronisera inställningar i listan Kategori.

 3. Välj Importera synkroniserade inställningar och klicka på Stäng.

  Importera inställningar från tidigare versioner av Dreamweaver

 4. Avsluta Dreamweaver och starta programmet igen så att de importerade inställningarna börjar gälla.

Viktigt! De alternativ du väljer att synka i sektionen Inställningar används inte när du importerar inställningar som har sparats i molnet. Alla inställningar som har sparats i molnet importeras och de lokala inställningarna ersätts när du väljer alternativet Importera synkroniserade inställningar.

Redigera inställningar för synkroniseringsinställningar

I dialogrutan Inställningar kan du välja vilka inställningar du vill synkronisera, ange inställningar för konfliktlösning, aktivera automatisk synkronisering eller aktivera synkronisering på begäran.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Mac).

 2. Klicka på Synkronisera inställningar i listan Kategori.

 3. Klicka på de inställningar du vill synkronisera under Inställningar att synkronisera.

 4. Klicka på ett alternativ för att lösa konflikter under synkroniseringen i listan Konfliktlösning. Mer information finns i Lösa konflikter under synkronisering.

 5. Klicka på Aktivera automatisk synkronisering om du vill aktivera automatisk synkronisering var 30:e minut.

 6. Klicka på Synkronisera inställningar nu när som helst när du vill synkronisera.

  (13.1) Om det finns uppdateringar i molnet som hämtas till din dator ändras knappen Synkronisera inställningar nu till Använd uppdateringar. Du kan välja att använda uppdateringarna direkt eller stänga dialogrutan Inställningar och använda uppdateringarna senare. Om du ändrar något i Dreamweaver-instansen i datorn innan du använder uppdateringar kan en konflikt uppstå. Den löses enligt inställningarna för konfliktlösning.

 7. Klicka på Använd om du vill spara ändringarna i synkroniseringsinställningarna.

 8. Klicka på Stäng så att dialogrutan Inställningar stängs.

Automatisk synkronisering

Du kan aktivera automatisk synkronisering på följande sätt:

 • Välj Synkronisera alltid inställningar automatiskt i dialogrutan Synkronisera inställningar.

Obs! Dialogrutan Synkronisera inställningar visas endast första gången du startar Dreamweaver efter att ha installerat det på dina datorer. Använd dialogrutan Inställningar för efterföljande synkroniseringar.

 • Välj Redigera > Inställningar (Windows) resp. Dreamweaver > Inställningar (Mac OS) och välj sedan Synkronisera inställningar > Aktivera automatisk synkronisering.

När du aktiverar automatisk synkronisering söker Dreamweaver efter ändringar i molnet var 30:e minut och synkroniserar inställningarna automatiskt om något har ändrats.

Manuell synkronisering

 • Klicka på Synkronisera inställningar nu i dialogrutan Synkronisera inställningar.
 • Klicka på Redigera > (ditt Adobe-id) > Synkronisera inställningar nu.

Om det finns uppdateringar i molnet hämtas de till din dator. Knappen Synkronisera inställningar nu ändras till Använd nu. Du kan välja att använda uppdateringarna direkt eller senare. Om du ändrar något i Dreamweaver-inställningarna innan du använder de hämtade uppdateringarna kan en konflikt uppstå. Den löses enligt inställningarna för konfliktlösning.

 • (Mac OS) Dreamweaver > Synkronisera inställningar nu och (i Windows) Redigera > Synkronisera inställningar nu.

Lösa konflikter under synkroniseringen

När det finns skillnader mellan inställningarna för datorerna och molnet löses konflikten med hjälp av de inställningar för Konfliktlösning som finns i dialogrutan Inställningar.

Om Mina inställningar har valts i Konfliktlösning visas en dialogruta när en konflikt uppstår:

Om du väljer alternativet Kom ihåg mina inställningar används det valda alternativet (Synkronisera lokalt eller Synkronisera molnet) i dialogrutan Inställningar.

VIKTIGT! Om du stänger dialogrutan Konfliktinställningar med Esc utförs åtgärden Synkronisera lokalt.

Direktåtkomst till filer i Creative Cloud

Du kan öppna, välja och spara filer i Creative Cloud direkt från gränssnittet i Dreamweaver. Installera verktyget Creative Cloud Connection Preview från http://creative.adobe.com.

När du har installerat verktyget blir alternativet Creative Cloud Filer tillgängligt (markerat på skärmdumpen) i dialogrutorna Öppna, Spara och Välj i Dreamweaver.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online