Synkronisera inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud

Arbeta smidigt i olika Dreamweaver-instanser genom att synkronisera webbinställningar, andra inställningar, kortkommandon och arbetsytor med Creative Cloud.

Obs!

2018-utgåvan och senare utgåvor har uppdaterad arkitektur för synkronisering av inställningar. Detta innebär vissa ändringar av arbetsflödet för Dreamweaver:

 • Synkronisera inställningar är inte längre tillgängligt för Dreamweaver CC 2015 och äldre versioner. Uppdatera till en senare version om du vill använda Synkronisera inställningar.
 • Alternativet att rensa Synkronisera inställningar via Creative Cloud är inte längre tillgängligt (tidigare använt via Hantera Creative Cloud-konto).

Om du har en Adobe Creative Cloud-prenumeration kan du aktivera Dreamweaver på två datorer. Ett prenumerationskonto är det Adobe ID-konto du använde när du köpte prenumerationen. Synkroniseringen med molnet är nära knuten till ditt prenumerationskonto.

Synkroniseringsfunktionerna i molnet hjälper dig att synkronisera följande inställningar för Dreamweaver för två olika datorer.

 • Programinställningar:
  • Allmänt: förutom Aktivera relaterade filer och Identifiera dynamiskt relaterade filer.
  • Kodformat: Alla inställningar förutom taggbibliotek.
  • Kodtips: Alla inställningar förutom ändringar som har gjorts med hjälp av länken Taggbiblioteksredigeraren.
  • Kodkorrigering: Alla inställningar.
  • Kopiera/klistra in: Alla inställningar.
  • CSS-format: Alla inställningar.
  • Filjämförelse: Inställningen synkroniseras bara mellan datorer som körs i samma operativsystem.
  • Filtyper/redigerare: Läs endast in ändrade filer på nytt och Spara vid start.
  • Markering: Alla inställningar.
  • Nytt dokument: Alla inställningar förutom standarddokumenttyp (DTD) och standardkodning.
  • Förhandsgranska i webbläsaren: Bara Förhandsgranska med temporär fil synkroniseras.
  • Plats: Alla inställningar förutom Visa alltid <alternativ> till <höger/vänster>.
  • W3C-validerare: Alla inställningar förutom ändringar som gjorts med Hantera.
  • Fönsterstorlek: Alla inställningar.
  • Mac OS: programfältet och inställningarna för programramverk.

Obs! Alla inställningar ovan förutom Filjämförelse synkroniseras mellan datorer oavsett vilka operativsystem de körs på. Till exempel från Mac till Windows.

 • Webbplatsinställningar: Alla webbplatsinställningar (utom användarnamn och lösenord) synkroniseras mellan datorer som körs i samma operativsystem. Användarnamn och lösenord kan inte synkroniseras.

  Sökvägen och namnet för den lokala webbplatsmappen synkroniseras om det finns en mapp med samma namn och samma sökväg.

  Om en webbplats inte finns på en dator skapar Dreamweaver en ny webbplatsmapp på standardplatsen och alla sökvägar är relativa utifrån den mappen. Du kan ändra sökvägen när du vill. För alla efterföljande synkroniseringar synkroniseras bara ändringarna i webbplatsmappen.

  • Kortkommandon: Kortkommandon synkroniseras bara mellan datorer som körs i samma operativsystem.
  • Arbetsytor: Arbetsytor sparas när du avslutar Dreamweaver och synkroniseras sedan med molnet. Om du vill synkronisera ändringar i arbetsytan utan att avsluta Dreamweaver (i den nuvarande sessionen) klickar du på Spara aktuell på menyn Arbetsyta och synkroniserar inställningarna manuellt (Inställningar > Synkronisera inställningar).

  Arbetsytor synkroniseras bara mellan datorer som körs i samma operativsystem.

  • Kodfragment: alla kodfragment synkroniseras mellan datorer med samma operativsystem.
  Obs!

  Du kan välja att inte synkronisera en specifik inställning, till exempel Inställningar. Avmarkera motsvarande kryssruta i dialogrutan Inställningar (Synkronisera inställningar).

  Synkronisering med Creative Cloud stöds inte i följande fall:

  • Du har en volymlicens och är inloggad som anonym användare.
  • Datorn är konfigurerad att ansluta till internet via en proxyserver.
  • Du byter från ett administratörskonto till ett vanligt användarkonto.

  Viktigt! För att synkroniseringen ska lyckas bör inga av dina inställningsfiler innehålla specialtecken (\/:*?"<>|) i filnamnet. Filer vars filnamn innehåller specialtecken synkroniseras inte och Dreamweaver visar att ett fel har uppstått.

  Första synkroniseringen

  När du startar Dreamweaver på den dator där du installerade det först visas dialogrutan Synkronisera inställningar:

  Synkronisera inställningar nu

  Synkroniserar inställningarna med molnet direkt.

  Synkronisera alltid inställningar automatiskt

  Synkroniserar inställningarna automatiskt. Mer information finns i Automatisk synkronisering.

  Inaktivera synkronisering av inställningar

  Inaktiverar synkroniseringen.

  Obs!

  Du kan när som helst inaktivera synkroniseringen via dialogrutan Inställningar.

  Avancerat

  Öppnar alternativen för Synkronisera inställningar i dialogrutan Inställningar.

  Synkronisera inställningar i dialogrutan Inställningar
  Synkronisera inställningar i dialogrutan Inställningar

  När du startar Dreamweaver på din andra dator visas följande dialogruta:

  Synkronisera inställningar. Synkronisera inställningar nu.

  Synkronisera molnet

  Hämtar inställningarna från molnet. Programinställningarna på den andra datorn åsidosätts av inställningarna från molnet. Platsinställningarna i molnet läggs till i inställningarna för den andra datorn.

  Synkronisera lokalt

  De ändringar som har gjorts för inställningar och platsinställningar på den andra datorn behålls och skickas dessutom till molnet.

  Synkronisera alltid inställningar automatiskt

  Synkroniserar inställningarna automatiskt. Mer information finns i Automatisk synkronisering.

  Avancerat

  Öppnar alternativen för Synkronisera inställningar i dialogrutan Inställningar.

  Följande scenarier hjälper dig att förstå skillnaden mellan alternativen för Synkronisera molnet och Synkronisera lokalt:

  Scenario 1

  Du kan ändra inställningarna för den första datorn och synkronisera dessa ändringar med molnet. Du kan även ändra inställningarna på den andra datorn. När du sedan klickar på:

  Synkronisera molnet

  synkroniseras inställningarna på den första datorn med den andra datorn. De ändringar som har gjorts på den andra datorn går förlorade.

  Synkronisera lokalt

  behålls ändringar i Inställningar på den andra datorn men synkroniseras även med molnet. När du nästa gång synkroniserar den första datorn och väljer Synkronisera molnet återspeglas dessa ändringar på den första datorn.

  Scenario 2

  Synkronisera molnet

  Ändringar i platsinställningarna på den första datorn ”läggs till” i inställningarna för den andra datorn.

  Synkronisera lokalt

  Ändringarna i den andra datorn behålls men synkroniseras även med molnet. När du nästa gång synkroniserar den första datorn och väljer Synkronisera molnet läggs den nya platsen till i inställningarna för den första datorn.

  Obs!

  Inställningar som du ändrar medan synkroniseringen pågår används inte.

  Importera inställningar från tidigare versioner av Dreamweaver

  Även om du bara synkroniserade Dreamweaver-inställningarna med Creative Cloud en gång i den tidigare versionen av Dreamweaver, visas följande dialogruta första gången du startar den nya versionen av Dreamweaver:

  Importera inställningar till Dreamweaver 2014. Creative Cloud.
  Importera inställningar till Dreamweaver 2014

  • Du kan importera inställningar som lagras i Creative Cloud genom att klicka på Importera synkroniserade inställningar

  Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt senare. 

  • Om du vill synkronisera inställningarna i den aktuella Dreamweaver-instansen med Creative Cloud klickar du på Synk. lokala inställningar.
  • Om du vill att inställningarna alltid ska synkroniseras automatiskt väljer du Synkronisera alltid inställningar automatiskt.
  • Om du vill visa alternativ för avancerade synkroniseringsinställningar klickar du på Avancerat.

  Om du inte synkroniserade inställningarna med Creative Cloud i den tidigare versionen av Dreamweaver visas alternativen som beskrivs i Första synkroniseringen.

  Om du vill importera inställningar vid ett senare tillfälle kan du göra det i dialogrutan Inställningar. 

  1. Välj Redigera > Inställningar för att öppna dialogrutan Inställningar.

  2. Klicka på Synkronisera inställningar i listan Kategori.

  3. Välj Importera synkroniserade inställningar och klicka på Stäng.

   Importera inställningar från tidigare versioner av Dreamweaver

  4. Avsluta Dreamweaver och starta programmet igen så att de importerade inställningarna börjar gälla.

  Viktigt! De alternativ du väljer i sektionen Inställningar att synka används inte när du importerar inställningar som har sparats i molnet. Alla inställningar som har sparats i molnet importeras och de lokala inställningarna skrivs över när du väljer alternativet Importera synkroniserade inställningar.

  Redigera inställningar för synkroniseringsinställningar

  I dialogrutan Inställningar kan du välja vilka inställningar du vill synkronisera, ange inställningar för konfliktlösning, aktivera automatisk synkronisering eller aktivera synkronisering på begäran.

  1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Mac).

  2. Klicka på Synkronisera inställningar i listan Kategori.

  3. Klicka på de inställningar du vill synkronisera under Inställningar att synka.

  4. Klicka på ett alternativ för att lösa konflikter under synkroniseringen i listan Konfliktlösning. Mer information finns i Lösa konflikter under synkronisering.

  5. Klicka på Aktivera automatisk synkronisering om du vill aktivera automatisk synkronisering var 30:e minut.

  6. Klicka på Synkronisera inställningar nu när som helst när du vill synkronisera.

   (13.1) Om det finns uppdateringar i molnet som hämtas till din dator ändras knappen Synkronisera inställningar nu till Använd uppdateringar. Du kan välja att använda uppdateringarna direkt eller stänga dialogrutan Inställningar och använda uppdateringarna senare. Om du ändrar något i Dreamweaver-instansen i datorn innan du använder uppdateringar kan en konflikt uppstå. Den löses enligt inställningarna för konfliktlösning.

  7. Klicka på Använd om du vill spara ändringarna i synkroniseringsinställningarna.

  8. Klicka på Stäng så att dialogrutan Inställningar stängs.

  Automatisk synkronisering

  Du kan aktivera automatisk synkronisering på följande sätt:

  • Välj Synkronisera alltid inställningar automatiskt i dialogrutan Synkronisera inställningar.

  Obs! Dialogrutan Synkronisera inställningar visas endast första gången du startar Dreamweaver efter att ha installerat det på dina datorer. Använd dialogrutan Inställningar för efterföljande synkroniseringar.

  • Välj Redigera > Inställningar (Windows) resp. Dreamweaver > Inställningar (Mac OS) och välj sedan Synkronisera inställningar > Aktivera automatisk synkronisering.

  När du aktiverar automatisk synkronisering söker Dreamweaver efter ändringar i molnet var 30:e minut och synkroniserar inställningarna automatiskt om något har ändrats.

  Manuell synkronisering

  • Klicka på Synkronisera inställningar nu i dialogrutan Synkronisera inställningar.
  • Klicka på Redigera > (ditt Adobe ID) > Synkronisera inställningar nu.

  Om det finns uppdateringar i molnet hämtas de till din dator. Knappen Synkronisera inställningar nu ändras till Använd nu. Du kan välja att använda uppdateringarna direkt eller senare. Om du ändrar något i Dreamweaver-inställningarna innan du använder de hämtade uppdateringarna kan en konflikt uppstå. Den löses enligt inställningarna för konfliktlösning.

  • (Mac OS) Dreamweaver > Synkronisera inställningar nu och i Windows, Redigera > Synkronisera inställningar nu.

  Lösa konflikter under synkroniseringen

  När det finns skillnader mellan inställningarna för datorerna och molnet löses konflikten med hjälp av de inställningar för Konfliktlösning som finns i dialogrutan Inställningar.

  Om Mina inställningar har valts i Konfliktlösning visas följande dialogruta när en konflikt uppstår:

  Dialogrutan Konfliktinställningar
  Dialogrutan Konfliktinställningar

  Om du väljer alternativet Kom ihåg mina inställningar används det valda alternativet (Synkronisera lokalt eller Synkronisera molnet) i dialogrutan Inställningar.

  VIKTIGT: Om du stänger dialogrutan Konfliktinställningar med Esc utförs åtgärden Synkronisera lokalt.

  Direktåtkomst till filer i Creative Cloud

  Du kan öppna, välja och spara filer i Creative Cloud direkt från gränssnittet i Dreamweaver. Installera verktyget Creative Cloud Connection Preview från http://creative.adobe.com/sv.

  När du har installerat verktyget blir alternativet Creative Cloud-filer tillgängligt (markerat på skärmdumpen) i dialogrutorna Öppna, Spara och Välj i Dreamweaver.

  Adobes logotyp

  Logga in på ditt konto