Felsök problem med linting och Bootstrap i Dreamweaver 2015

Följ den här proceduren för att felsöka linting- och Bootstrapproblem som inträffar i Adobe Dreamweaver 2015.

Problem med linting och Bootstrap i Dreamweaver 2015

 • Det gick inte att linta koden. Ett fel visas i utdatapanelen i Dreamweaver: ”Cannot lint the code” (”Det går inte att linta koden”). På Mac 10.10 visar utdatapanelen "Timeout för lintingåtgärd."
 • Det går inte att skapa ett Bootstrapdokument. Dreamweaver visar felet ”Kan inte skapa ett nytt dokument då Bootstrap-anpassningen misslyckades."

Lösning

 1. Starta om Dreamweaver. Om Dreamweaver inte kunde skapa nodserverinstansen åtgärdas problemet om du startar om Dreamweaver.

  Gör enligt följande om en omstart inte hjälper.

 2. Tilldela en särskild port för tjänsterna från nodservern (inklusive linting). Se till att den här porten inte blockeras av din systemadministratör. För att göra det skapar du filen NodePort.json och anger portnumret i filen i följande format:

  {
  “toolingport” : <portnumber>
  }
  

  Om till exempel 8010 är det portnummer du vill använda, anger du följande:

  {
  “toolingport” : 8010
  }
  
  Obs!

  Om du redan har skapat en NodePort.json-fil med ett nyckelvärdepar, använder du kommatecken för att avskilja det nya nyckelvärdeparet eller så anger du det nya nyckelvärdeparet på en separat rad.

 3. Spara filen NodePort.json på följande sökväg:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\sv_SE\Configuration
  • Mac OS~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/sv_SE/Configuration
 4. Starta om Dreamweaver.

 5. Kontakta din systemadministratör om felmeddelandet fortfarande visas för att ta bort blockeringen för nodserverns IP-adress: 127.0.0.1. Starta sedan om Dreamweaver.

Ytterligare information

Dreamweaver kör en lokal HTTP-nodserver lint-tjänsten på en slumpmässigt vald port som tilldelas av noden. Linting fungerar inte om något av följande blockeras av systemadministratören:

 • Porten som slumpmässigt tilldelats av noden (servern).
 • Serverns IP-adress, 127.0.0.1.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?