Går det inte att förhandsvisa eller inspektera din webbsida på enheter? Ta en titt på dessa tips om felsökning av problem med Enhetsförhandsvisning i Dreamweaver.

Kontrollera först följande ...

Kontrollera och se om du uppfyller de här förutsättningarna för Enhetsförhandsvisning. Om problemet kvarstår går du vidare till avancerade felsökningstips.

Är enheterna och Dreamweaver anslutna till internet och finns de i samma nätverk?

Enhetsförhandsvisning fungerar inte om datorn där Dreamweaver körs och enheterna är anslutna till olika nätverk. Enhetsförhandsvisning fungerar till exempel inte om enheten använder nätverksanslutningen från din mobiloperatör och Dreamweaver körs i ditt hemnätverk.

Se till att alla enheterna och datorn är anslutna till samma nätverk.

Har du aktiverat JavaScript och cookies i webbläsaren på din enhet?

Enhetsförhandsvisning kräver att JavaScript och cookies är aktiverade i inställningarna för webbläsaren på din enhet. Gå till skärmen Webbläsarinställningar på dina enheter, sök efter JavaScript och cookies och aktivera dem.

Använder du samma Adobe ID i Dreamweaver och på enheterna?

Tjänsten Enhetsförhandsvisning kräver att du loggar in på enheterna med ditt Adobe ID. Detta Adobe ID måste vara samma som det du använde när du köpte eller provade Dreamweaver CC-medlemskap. Om du har ett annat Adobe ID verifieras din inloggning på enheten, men du kan inte förhandsvisa sidan om du inte loggar in med det ID du använder i Dreamweaver.

Klicka på Hjälp > Logga ut <ditt Adobe ID> om du vill se vilket Adobe ID du använder för Dreamweaver.

Har du öppnat ett giltigt dokument för förhandsvisning?

Rent tekniskt kan du förhandsvisa alla dokument som återges i Live-vyn i Dreamweaver på enheterna. Därför kan du förhandsvisa dokument som HTML och PHP på enheterna. När du försöker förhandsvisa andra filer, som CSS, XML, LESS och JS, visas ett fel om att ett giltigt dokument måste öppnas i Dreamweaver för förhandsvisning.

Har du behörig åtkomst till tjänsten Enhetsförhandsvisning?

Om du använder ett företagskonto för Dreamweaver kanske du inte har åtkomst till tjänsten Enhetsförhandsvisning. Kontakta din systemadministratör och kontrollera att du har behörighet att använda tjänsten.

Avancerad felsökning

Det gick inte att starta tjänsten Enhetsförhandsvisning

Dreamweaver kör en lokal HTTP-server (nod) för tjänsten Enhetsförhandsvisning på en port som slumpmässigt tilldelats av noden. Enhetsförhandsvisning fungerar inte om något eller båda av följande blockeras av din systemadministratör:

 • Porten som slumpmässigt tilldelats av noden (servern)
 • Den lokala värdenhetens IP-adress, 127.0.0.1

Lös problemet genom att följa de här stegen:

 1. Starta om Dreamweaver. Om Dreamweaver inte kunde skapa serverinstansen åtgärdas problemet om du startar om Dreamweaver.

  Om det här inte hjälper går du vidare till steg 2 och 3.

 2. Tilldela en särskild port för tjänsterna för enhetsförhandsvisning från nodservern. Du måste lägga till portnumret i en NodePort.json-fil tillsammans med nyckeln för enhetsförhandsvisning. Processen för detta beskrivs här

Skapa en NodePort.json-fil

 1. Skapa en fil, NodePort.json, och ange portnumret i filen i följande format:

  Obs!

  Se till att portnumret inte blockeras av din systemadministratör.

  {
  “previewport” : <portnumber>
  }
  

  Om till exempel 8010 är det portnummer du vill använda:

  {
  “previewport” : 8010
  }
  

  Obs!

  Om du redan har skapat en NodePort.json-fil med ett nyckel-värdepar i avgränsar du det nya nyckel-värdeparet med ett komma eller anger det nya nyckel-värdeparet på en separat rad.

 2. Spara filen NodePort.json på följande sökväg:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\sv_SE\Configuration
  • Mac~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/sv_SE/Configuration
 3. Starta om Dreamweaver.

Brandväggsinställningarna blockerar anslutningar till Dreamweaver

Enheter kan inte ansluta till Dreamweaver om brandväggsinställningarna på din dator eller i företagsnätverket blockerar anslutningar från externa enheter. 

 1. Konfigurera brandväggsinställningarna i datorn så att anslutningar från externa enheter tillåts. Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp med en kontorsdator.

  Om brandväggen är konfigurerad för att fråga när externa enheter försöker ansluta får du välja om du vill ge Dreamweavers nodserver åtkomst. Om du till exempel har konfigurerat Windows-brandväggen visas en ruta med alternativet Tillåt åtkomst. Välj ett lämpligt nätverk (offentligt eller privat) och klicka på Tillåt åtkomst.

  Obs! Du kan kontrollera vilket nätverk datorn är ansluten till genom att öppna inställningarna för Windows-brandväggen i Kontrollpanelen och kontrollera inställningarna.

 2. Tilldela en särskild port för tjänsterna för enhetsförhandsvisning från nodservern. Du måste lägga till portnumret i en NodePort.json-fil tillsammans med nyckeln för enhetsförhandsvisning. Processen för detta beskrivs här

Proxyserverns inställningar blockerar anslutningar till externa enheter

Enhetsförhandsvisning fungerar kanske inte om IP-adressen för den dator som Dreamweaver körs på inte är med på proxyserverns lista över tillåtna användare.

Kontakta systemadministratören för att lägga till din dator på proxyserverns lista över tillåtna användare.

JavaScript och cookies är inte aktiverade i webbläsarna på din enhet

Enhetsförhandsvisning kräver att JavaScript och cookies är aktiverade i inställningarna för webbläsaren på din enhet. Gå till skärmen Webbläsarinställningar på dina enheter, sök efter JavaScript och cookies och aktivera dem. Skanna sedan QR-koden igen om du vill förhandsvisa webbsidan på enheten.

Förhandsvisningen fungerar inte, jag omdirigeras till den här artikeln

Du dirigeras till den här artikeln i följande fall:

 • Enheterna kunde inte ansluta till Dreamweaver
  • Enheten och Dreamweaver finns i olika nätverk

   Enhetsförhandsvisning fungerar inte om datorn där Dreamweaver körs och enheterna är anslutna till olika nätverk. Enhetsförhandsvisning fungerar till exempel inte om enheten använder nätverksanslutningen från din mobiloperatör och Dreamweaver körs i ditt hemnätverk.

   Se till att alla enheter och den stationära datorn finns i samma nätverk och försök sedan förhandsvisa din webbsida.

  • Inställningarna för brandväggen på datorn hindrar inkommande anslutningar från enheter.
 • Du öppnar en ogiltig eller gammal webbadress (den korta adressen adobe.ly) från dina enheter. Skanna QR-koden igen om du vill förhandsvisa sidan på dina enheter.
 • Du når webbsidan via Internet Explorer 11 med operativsystemet Windows 8.1 Pro. Se till att Internet Explorer-versionen är 11.0.9600.17690 eller senare, eller använd en annan webbläsare för förhandsvisning.
 • Ett internt fel inträffade. Prova att förhandsgranska din webbsida igen efter ett tag eller starta om Dreamweaver.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy