Felsökning av synkroniseringsproblem i Dreamweaver (Mac OS och Windows)

Hitta lösningar på problem med synkronisering eller uppladdning av filer till en server.

Problem uppstår när du synkroniserar filer eller laddar upp filer till en server

När du använder Dreamweavers synkroniseringsfunktion eller laddar upp filer till en server kan följande problem uppstå:

 • Du lämnar filer och Dreamweaver varnar dig för att fjärrfilen har ändrats på servern: my_file.htm har ändrats sedan den senaste hämtnings- eller lämningsåtgärden. Att lämna filer kan skriva över filändringar. Vill du lämna filen i alla fall? Du är dock säker på att fjärrfilerna inte har ändrats.
 • Förhandsvisningen av dialogrutan Synkronisera listar inte filerna som ska synkroniseras på ett korrekt sätt.
 • I dialogrutan Förhandsvisning av synkronisering kan du se att ingen synkronisering behövs, men du vet att en del filer har ändrats.

Obs! Dessa problem gäller bara för Dreamweaver 8 och senare. Synkroniseringsfunktionen har designats om i Dreamweaver 8, så felsökningsstegen som omnämns gäller inte för Dreamweaver MX 2004 och tidigare.

Vad som orsakar problem

I Dreamweaver 8 och senare, när användaren skickar eller hämtar en fil lagrar Dreamweaver lokalt det fjärr- och lokala datum/tidstämplar i filer med namnet dwsync.xml, som finns i dolda _notes-mappar i samma mapp som filerna som överförs. Det kan hända att filen dwsync.xml blir korrupt.

Obs!

Om bara några av filerna har synkroniseringsproblem kan du prova Lösning 1. Om flera eller alla filer har synkroniseringsproblem kan du prova Lösning 2.

Lösning 1: Radera den specifika dwsync.xml-filen

Om du har synkroniseringsfel med bara några av filerna, försök att ta bort de specifika dwsync.xml-filerna (istället för att återskapa all synkroniseringsinformation för din webbplats på nytt):

 1. Avsluta Dreamweaver.

 2. I Windows Explorer eller Mac Finder bläddrar du fram till din sajts lokala rotmappen och lokaliserar mappen som innehåller filerna med synkroniseringsproblem. För var och en av mapparna med synkroniseringsproblem ska du hitta mappen _notes och radera filen dwsync.xml som ligger i den.

  Dwsync.xml-filerna finns bara lokalt. Dreamweaver laddar aldrig upp dwsync.xml-filer till servern och det finns ingen anledning att göra det heller.

 3. Öppna Dreamweaver på nytt och se efter om problemet är löst.

Lösning 2: Inaktivera inställningen Spara synkroniseringsinformation tillfälligt.

Om du får utbredda synkroniseringsfel kan du tillfälligt stänga av inställningen ”Spara synkroniseringsinformation” så att Dreamweaver skapar all synkroniseringsinformation för din webbplats på nytt:

 1. I dialogrutan Platsdefinition ska du klicka på fliken Avancerat och sedan välja Fjärrinformation i listan Kategorier. Avmarkera inställningen Spara synkroniseringsinformation och klicka på OK.

  Den här åtgärden tar bort alla befintliga dwsync.xml-filer.

 2. Avsluta Dreamweaver.

 3. Verifiera att alla dwsync.xml-filer har raderats från din lokala rotmapp och dess undermappar.

  Obs! Dwsync.xml-filerna finns i mapparna _notes som är dolda som standard i Dreamweaver. Dwsync.xml-filerna finns bara lokalt. Dreamweaver laddar aldrig upp dwsync.xml-filer till servern och det finns ingen anledning att göra det heller.

 4. Öppna Dreamweaver igen. I dialogrutan Platsdefinition ska du avmarkera inställningen Spara synkroniseringsinformation och sedan klicka på OK. När du överför filer till och från servern skapar Dreamweaver dwsync.xml-filerna på nytt. Kontrollera om problemet är löst.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto