Användarhandbok Avbryt

Synkronisera filer

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig att synkronisera filer på lokala platser och fjärrplatser i Dreamweaver.

Synkronisera filerna på de lokala platserna och fjärrplatserna

När du har skapat filer på den lokala platsen och fjärrplatsen kan du synkronisera filerna mellan de två platserna.

Obs!

Om fjärrplatsen är en FTP-server (och inte en nätverksserver) synkroniseras filerna med hjälp av FTP.

Innan du synkroniserar platserna kan du verifiera vilka filer du vill skicka, hämta, ta bort eller ignorera. Dreamweaver bekräftar också vilka filer som har uppdaterats när du har slutfört synkroniseringen.

Kontrollera vilka filer som är nyast på den lokala platsen eller fjärrplatsen, utan att synkronisera

 1. Gör något av följande i filpanelen:
  • Klicka på Alternativ-menyn i det övre, högra hörnet och välj sedan Redigera > Välj nyare lokalt eller Redigera > Välj nyare fjärr.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på filpanelen och välj sedan Välj > Nyare lokalt eller Välj > Nyare fjärr.

Visa detaljerad synkroniseringsinformation om en viss fil

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) i filpanelen på den fil du vill ha information om och välj sedan Visa synkroniseringsinformation.
Obs!

Alternativet Spara synkroniseringsinformation måste vara markerat i kategorin Fjärr i dialogrutan Platsdefinition för att den här funktionen ska vara tillgänglig.

Synkronisera filer

 1. Välj en plats på menyn där den aktuella platsen, servern eller enheten visas i filpanelen (Fönster > Filer).
 2. (Valfritt) Markera specifika filer eller mappar eller fortsätt till nästa steg om du vill synkronisera hela platsen.
 3. Klicka på Alternativ-menyn i det övre, högra hörnet i filpanelen och välj Plats > Synkronisera.

  Du kan också klicka på knappen Synkronisera längst upp i filpanelen för att synkronisera filer.

 4. Gör något av följande på Synkronisera-menyn:
  • Om du vill synkronisera hela platsen väljer du Hela platsen platsnamn.

  • Om du endast vill synkronisera markerade filer väljer du Markerade endast lokala filer (eller Markerade endast fjärrfiler om det var i fjärrvyn i filpanelen du gjorde den senaste markeringen).

 5. Välj i vilken riktning du vill kopiera filerna:

  Skicka nyare filer till fjärrkatalogen

  Överför alla lokala filer som inte finns på fjärrservern eller som har ändrats sedan den senaste överföringen.

  Hämta nyare filer från fjärrkatalogen

  Hämtar alla fjärrfiler som inte finns lokalt eller som har ändrats sedan den senaste hämtningen.

  Hämta och skicka nyare filer

  Placerar de senaste versionerna av alla filer på både den lokala platsen och fjärrplatsen.

 6. Välj huruvida filer på målplatsen ska tas bort om inte motsvarande filer finns på ursprungsplatsen. (Det här alternativet är inte tillgängligt om du väljer Hämta och Skicka på Riktning-menyn.)

  Om du väljer Skicka nyare filer till fjärrkatalogen och markerar alternativet Ta bort, raderas alla filer på fjärrplatsen som det saknas motsvarande lokala filer för. Om du väljer Hämta nyare filer från fjärrkatalogen, raderas alla filer på den lokala platsen som det saknas motsvarande fjärrfiler för.

 7. Klicka på Förhandsvisa.
  Obs!

  Innan du kan synkronisera filerna måste du förhandsvisa de åtgärder Dreamweaver kommer att utföra för att slutföra uppgiften.

  Om den senaste versionen av alla valda filer redan finns på båda platserna och inget behöver tas bort, visas ett meddelande om att ingen synkronisering behövs. I annat fall visas dialogrutan Synkronisera så att du kan ändra åtgärderna (skicka, hämta, ta bort och ignorera) för filerna innan synkroniseringen utförs.

 8. Verifiera den åtgärd som ska utföras för varje fil.
 9. Om du vill ändra en åtgärd för en viss fil, markerar du den filen och klickar sedan på någon av åtgärdsikonerna längst ned i förhandsvisningsfönstret.

  Jämför

  Åtgärden Jämför fungerar endast om du har installerat och angett ett verktyg för filjämförelse i Dreamweaver. Om en åtgärdsikon är nedtonad går det inte att utföra åtgärden.

  Markera de valda filerna som synkroniserade

  Med det här alternativet kan du ange att de markerade filerna redan är synkroniserade.

 10. Synkronisera filerna genom att klicka på OK. Du kan visa eller spara information om synkroniseringen i en lokal fil.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?