Synkronisera filer

Lär dig att synkronisera filer på lokala platser och fjärrplatser i Dreamweaver.

Synkronisera filerna på de lokala platserna och fjärrplatserna

När du har skapat filer på den lokala platsen och fjärrplatsen kan du synkronisera filerna mellan de två platserna.

Obs!

Om fjärrplatsen är en FTP-server (och inte en nätverksserver) synkroniseras filerna med hjälp av FTP.

Innan du synkroniserar platserna kan du verifiera vilka filer du vill skicka, hämta, ta bort eller ignorera. Dreamweaver bekräftar också vilka filer som har uppdaterats när du har slutfört synkroniseringen.

Kontrollera vilka filer som är nyast på den lokala platsen eller fjärrplatsen, utan att synkronisera

 1. Gör något av följande i filpanelen:
  • Klicka på Alternativ-menyn i det övre, högra hörnet och välj sedan Redigera > Välj nyare lokalt eller Redigera > Välj nyare fjärr.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på filpanelen och välj sedan Välj > Nyare lokalt eller Välj > Nyare fjärr.

Visa detaljerad synkroniseringsinformation om en viss fil

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) i filpanelen på den fil du vill ha information om och välj sedan Visa synkroniseringsinformation.
Obs!

Alternativet Spara synkroniseringsinformation måste vara markerat i kategorin Fjärr i dialogrutan Platsdefinition för att den här funktionen ska vara tillgänglig.

Synkronisera filer

 1. Välj en plats på menyn där den aktuella platsen, servern eller enheten visas i filpanelen (Fönster > Filer).
 2. (Valfritt) Markera specifika filer eller mappar eller fortsätt till nästa steg om du vill synkronisera hela platsen.
 3. Klicka på Alternativ-menyn i det övre, högra hörnet i filpanelen och välj Plats > Synkronisera.

  Du kan också klicka på knappen Synkronisera längst upp i filpanelen för att synkronisera filer.

 4. Gör något av följande på Synkronisera-menyn:
  • Om du vill synkronisera hela platsen väljer du Hela platsen platsnamn.

  • Om du endast vill synkronisera markerade filer väljer du Markerade endast lokala filer (eller Markerade endast fjärrfiler om det var i fjärrvyn i filpanelen du gjorde den senaste markeringen).

 5. Välj i vilken riktning du vill kopiera filerna:

  Skicka nyare filer till fjärrkatalogen

  Överför alla lokala filer som inte finns på fjärrservern eller som har ändrats sedan den senaste överföringen.

  Hämta nyare filer från fjärrkatalogen

  Hämtar alla fjärrfiler som inte finns lokalt eller som har ändrats sedan den senaste hämtningen.

  Hämta och skicka nyare filer

  Placerar de senaste versionerna av alla filer på både den lokala platsen och fjärrplatsen.

 6. Välj huruvida filer på målplatsen ska tas bort om inte motsvarande filer finns på ursprungsplatsen. (Det här alternativet är inte tillgängligt om du väljer Hämta och Skicka på Riktning-menyn.)

  Om du väljer Skicka nyare filer till fjärrkatalogen och markerar alternativet Ta bort, raderas alla filer på fjärrplatsen som det saknas motsvarande lokala filer för. Om du väljer Hämta nyare filer från fjärrkatalogen, raderas alla filer på den lokala platsen som det saknas motsvarande fjärrfiler för.

 7. Klicka på Förhandsvisa.
  Obs!

  Innan du kan synkronisera filerna måste du förhandsvisa de åtgärder Dreamweaver kommer att utföra för att slutföra uppgiften.

  Om den senaste versionen av alla valda filer redan finns på båda platserna och inget behöver tas bort, visas ett meddelande om att ingen synkronisering behövs. I annat fall visas dialogrutan Synkronisera så att du kan ändra åtgärderna (skicka, hämta, ta bort och ignorera) för filerna innan synkroniseringen utförs.

 8. Verifiera den åtgärd som ska utföras för varje fil.
 9. Om du vill ändra en åtgärd för en viss fil, markerar du den filen och klickar sedan på någon av åtgärdsikonerna längst ned i förhandsvisningsfönstret.

  Jämför

  Åtgärden Jämför fungerar endast om du har installerat och angett ett verktyg för filjämförelse i Dreamweaver. Om en åtgärdsikon är nedtonad går det inte att utföra åtgärden.

  Markera de valda filerna som synkroniserade

  Med det här alternativet kan du ange att de markerade filerna redan är synkroniserade.

 10. Synkronisera filerna genom att klicka på OK. Du kan visa eller spara information om synkroniseringen i en lokal fil.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto