Om resurser och bibliotek i Dreamweaver

Lär dig hur du använder resurser som bilder, filmer, färger, skript, länkar och biblioteksposter i Dreamweaver.

Om resurser

Du kan använda Adobe Dreamweaver för att hålla reda på och förhandsvisa resurser som sparats på din plats, t.ex. bilder, filmer, färger, skript och länkar. Du kan även dra en resurs direkt för att infoga den på en sida i det aktuella dokumentet.

Du får resurser från flera olika källor. Du kan t.ex. skapa resurser i ett program som Adobe® Fireworks® eller Adobe® Flash®, få dem från en kollega eller kopiera dem från en cd-skiva eller webbplats med bilder.

Dreamweaver ger dig även tillgång till två särskilda typer av resurser – bibliotek och mallar. Båda är länkade resurser: när du redigerar en bibliotekspost eller mall uppdaterar Dreamweaver alla dokument som använder dessa resurser. Biblioteksposter utgörs vanligtvis av små designresurser, t.ex. en webbplatslogotyp eller copyrightinformation. Om du vill kontrollera ett större designområde kan du använda en mall istället.

Om biblioteksposter

Ett bibliotek är en särskild Dreamweaver-fil som innehåller en samling enskilda resurser eller kopior av resurser som du kan placera på dina webbsidor. Resurserna i ett bibliotek kallas biblioteksposter. Objekt som du kan lagra i bibliotek är bland annat bilder, tabeller, ljud och filer som skapas med Adobe Flash. Du kan automatiskt uppdatera alla sidor som använder en bibliotekspost när du redigerar posten.

Anta t.ex. att du skapar en stor webbplats för ett företag som vill att en slogan ska visas på varje sida. Du kan skapa en bibliotekspost som innehåller denna slogan och använda den biblioteksposten på varje sida. Om denna slogan ändras kan du ändra biblioteksposten och automatiskt uppdatera varje sida där den används.

Dreamweaver sparar biblioteksposter i mappen Bibliotek i den lokala rotmappen för varje plats. Varje plats har sitt eget bibliotek.

Du kan skapa en bibliotekspost från ett valfritt element i body-avsnittet i ett dokument, till exempel text, tabeller, formulär, Java-miniprogram, plugin-program, ActiveX-element, navigeringsfält och bilder.

För länkade poster som t.ex. bilder sparar biblioteket endast en referens till posten. Den ursprungliga filen måste ligga kvar på den angivna platsen för att biblioteksposten ska fungera ordentligt.

Det kan dock fortfarande vara bra att spara en bild i en bibliotekspost. Du kan till exempel lagra en fullständig img-tagg i en bibliotekspost, så att du enkelt kan ändra bildens alt-text eller src-attribut för hela webbplatsen. (Men använd inte den här tekniken för att ändra en bilds width- och height-attribut, såvida du inte även ändrar bildens storlek med en bildredigerare.)

Obs!

Om biblioteksposten innehåller länkar kanske inte länkarna fungerar på den nya platsen. Bilder i en bibliotekspost kopieras inte heller till den nya platsen.

När du använder en bibliotekspost infogar Dreamweaver en länk till den, istället för själva posten, på webbsidan. Med andra ord infogar Dreamweaver en kopia av HTML-källkoden för den posten i dokumentet och lägger till en HTML-kommentar som innehåller en referens till den ursprungliga, externa posten. Det är denna externa referens som gör det möjligt att uppdatera automatiskt.

När du skapar en bibliotekspost som innehåller ett element med ett kopplat Dreamweaver-beteende, kopierar Dreamweaver elementet och dess händelsehanterare (det attribut som anger vilken händelse som utlöser åtgärden, exempelvis onClick, onLoad eller onMouseOver, och vilken åtgärd som ska anropas när händelsen inträffar) till bibliotekspostfilen. Dreamweaver kopierar inte de associerade JavaScript-funktionerna till biblioteksposten. Om du i stället infogar biblioteksposten i ett dokument, infogar Dreamweaver automatiskt rätt JavaScript-funktioner i dokumentets head-avsnitt (om de inte finns där redan).

Obs!

Om du kodar JavaScript-funktioner manuellt (d.v.s. om du skapar dem utan att använda Dreamweaver-beteenden) kan du göra dem till en del av en bibliotekspost om du använder beteendet Anropa JavaScript för att köra koden. Om du inte använder ett Dreamweaver-beteende för att köra koden sparas inte koden som en del av biblioteksposten.

Det finns särskilda krav för att redigera beteenden i biblioteksposter. Biblioteksposter får inte innehålla formatmallar, eftersom koden för sådana element är en del av head-avsnittet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto