Obs!

Funktionerna och gränssnittet för den här funktionen har förbättrats. Om du vill visa motsvarande artikel för den senaste versionen av Elements Organizer klickar du på  den här länken.

Du kan identifiera ansikten för personer som finns i foton och sedan ordna fotona. De identifierade ansikten blir sedan personhögar baserat på den här taggen. Med hjälp av vyn Personer kan du ordna dina foton baserat på de personer du identifierar i varje foto.

Genom att växla till vyn Personer kan du visa högar med alla taggade personer. Dubbelklicka på en persons hög för att visa alla bilder där den personen är taggad.

Taggpanelen måste vara aktiverad för att personetiketterna ska visas. Klicka på Taggar/information i åtgärdsfältet för att aktivera taggpanelen.

 

Markera ansikten i foton

Du kan identifiera ansikten som visas i foton och skapa personhögar. Det här bidrar till att ordna och identifiera foton baserat på de personer som visas i de aktuella fotona. Om till exempel din vän Jim visas i dina foton kan du markera Jim och sedan sortera/visa de foton som innehåller Jim.

En personhög är en hög som innehåller alla foton på den person som identifieras och läggs till i personlistan i Elements Organizer.

 1. Växla till vyn Mediefiler. Klicka på Lägg till personer för att börja lägga till personer.

  Du kan välja ett visst foto eller en uppsättning foton och identifiera personer i fotona. Om du vill markera flera foton håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) och markerar fotona. De markerade fotona visas med en blå ram.

  Selectphotos
 2. Identifiera ansikten i dialogrutan Personigenkänning. Klicka på ett ansikte och ange namnet på personen.

  Elements Organizer känner igen ansikten som importerats i mediet och ger alternativ.

  Peoplerecognition

  Du kan också hämta din vänlista från Facebook. Det här hjälper dig att tagga de som visas i fotona och som finns i din vänlista.

 3. Klicka på Spara.

  Ett meddelande visas som bekräftar att ansiktena har taggats. Du kan gå till vyn Personer för att visa högarna med personer som taggats i fotona.

Visa personhögar i vyn Personer

När du har identifierat ansikten i foton och taggat personerna kan du växla till vyn Personer för att ordna dem ytterligare.

Klicka på fliken Personer för att visa vilka personhögar som finns. Personhögar refererar till en persons fotohögar.

Peoplestacks

Obs!

Du kan också navigera till en persons hög medan du identifierar ett ansikte och taggar det i vyn Mediefiler.

När du anger en persons namn klickar du på pilen vid namnet för att gå till den personens personhög i vyn Personer.

Peopleroomgoto

Hämta din Facebook-vänlista och markera vänners ansikten i foton

Elements Organizer interagerar med Facebook och hjälper dig med att hämta din kontaktlista. När du lägger till personer kan du hämta din Facebook-vänlista och identifiera ansikten för vänner (som finns i vänlistan).

 • I vyn Mediefiler: markera ett foto och klicka på Lägg till personer.
 • I dialogrutan Personigenkänning: klicka på Hämta/uppdatera listan över Facebook-vänner så att du kan namnge personer.
Facebook1
 • Klicka på Autentisera och ange dina inloggningsuppgifter för Facebook. Stäng Facebook-fönstret när du har autentiserats.

 

Facebook3

Vänlistan hämtas till Elements Organizer. Du kan börja tagga foton av dina Facebook-kontakter i Organizer nu.

Obs!

Facebook-informationen lagras under 24 timmar i Elements Organizer.

Markera ansikten som saknas i foton

Det kan finnas personer i foton vars ansikten du inte kunnat identifiera i de ursprungliga arbetsflödena. Exempel: en vän med namnet Katarina lagts till i din Facebook-vänlista efter att du tagit foton på en väns födelsedagsfest. I foton kan det även finnas ansikten på längre avstånd eller som är bortvända.

Du kan identifiera sådana saknade ansikten genom att markera dem.

 • I vyn Mediefiler markerar du det foto där ett saknat ansikte ska markeras. Knappen Markera ansikte visas bara när du visar en bild åt gången i fullskärmsläge.
 • Dubbelklicka på fotot för att öppna det i en expanderad vy och klicka på Markera ansikte i åtgärdspanelen.
Markfaces

Fotot öppnas i en bredare vy. Om rutan Vem är det här? inte placeras över den person som ska taggas, markerar du rutan och drar den över personens ansikte.

Ange namnet på personen och klicka på bekräftelseikonen.

Whoisthis

Obs!

Automatisk ansiktsigenkänning stöds bara i foton. För video- och ljudklipp måste du tagga personer manuellt med knappen Lägg till en person. Dubbelklicka på ett foto eller en videofil och klicka på Lägg till en person och ange namnet på personen.

Söka efter fler ansikten för en person

När du har identifierat en persons ansikte i ett foto kan du även söka efter fler foton av samma person Det kan vara foton som du har tagit, hämtat eller importerat efter att ha identifierat personens ansikte i en uppsättning foton.

 1. Växla till vyn Personer genom att klicka på fliken Personer.

 2. Klicka på Sök fler.

 3. En uppsättning foton visas med den valda personens ansikte. Välj de foton som du vill tagga till den personen.

 4. Klicka på Spara.

Markera ansikten som saknas i videoklipp

Du kan också identifiera ansikten i videoklipp.

 1. Markera videofilen och dubbelklicka för att öppna den.

 2. Klicka på Lägg till en person.

 3. I dialogrutan Lägg till en person anger du namnet på den person du identifierade i videon och vill tagga. Om du redan har hämtat din Facebook-vänlista kan det hända att du får förslag så snart du börjar skriva namnet på personen.

  addperson

Persongrupper och hantering av foton

Du kan ytterligare förbättra identifiering av ansikten i foton genom att ordna dem i grupper. En grupp visar fotohögar av personer taggade för den gruppen.

Du kan t.ex. skapa en grupp med namnet arbete eller kollegor och tagga foton av personer från dina professionella kontakter.

 1. Växla till vyn Personer. Klicka på Grupper för att växla till gruppläge.

  Växlingsfältet visas på åtgärdsfältet. Du kan växla tillbaka till vyn Personer genom att klicka bredvid reglaget så att det flyttas tillbaka till Personer.

  Groupsswitch
 2. I rutan Grupper kan du lägga till och ordna grupper. Klicka på Lägg till (+) för att skapa en ny persongrupp.

  1. Ange namnet på gruppen.
  2. Välj en grupp i listrutan Grupp för att lägga till den här gruppen som en underordnad grupp. Välj ingenting från grupplistan om du vill skapa en ny grupp.
  3. Klicka på OK.

  Du kan ändra namn på en grupp genom att markera gruppen och sedan välja Ändra namn på menyn Lägg till som visas.

  Om du vill ta bort en grupp markerar du gruppen och väljer Ta bort på menyn Lägg till som visas.

  Addflyout
 3. Du kan tilldela en grupp till en fotohög på två sätt.

  • Markera gruppen i panelen Grupper och dra den till personhögen.

                                                              eller

  • Markera högen för en person och dra den till gruppnamnet i panelen Grupper.

Navigera i vyn Personer

Du kan göra flera saker i vyn Personer för att navigera mer effektivt genom personhögarna.

 • Tilldela en profilbild: Dubbelklicka på en personhög. De foton som finns i den högen visas på arbetsytan. Högerklicka på ett foto och välj Tilldela som profilbild.
 • Navigeringsfält: Dubbelklicka på en personhög. Växla mellan ansikten och foton för att visa de maximerade fotona för de taggade ansiktena.
 • Öppna ett foto för redigering: Dubbelklicka på ett foto för att öppna det i maximerad vy. Högerklicka på fotot och välj Redigera med Photoshop Elements Editor för att redigera det ytterligare.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy