Användarhandbok Avbryt

Markera ansikten och ordna mediefiler i vyn Personer

 1. Användarhandbok för Elements Organizer
 2. Introduktion
  1. Vad är Elements Organizer?
  2. Nyheter i Elements Organizer
  3. Systemkrav | Elements Organizer
  4. Grundläggande om arbetsytan
  5. Importera flera mediefiler
  6. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Visa och dela automatiskt skapade kollage, bildspel med mera
  3. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  4. Kortkommandon för redigering av foton
  5. Tangenter för att söka efter foton
  6. Kortkommandon för att visa foton
  7. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
  8. Välja land eller region
 4. Importera mediefiler
  1. Importera mediefiler från kameror och kortläsare
  2. Importera flera mediefiler
  3. Importera media från iPhoto-bibliotek (endast Mac OS)
  4. Importera foton från en skanner (endast Windows)
  5. Importera mediefiler från filer och mappar
 5. Visa och korrigera mediefiler
  1. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  2. Visa video och bilder i helskärmsläge
  3. Gruppera foton i versionsuppsättningar
  4. Korrigera foton i Elements Organizer
  5. Redigera foton och videoklipp med andra program
  6. Använda Automatiskt urval för dina bästa foton
 6. Markera platser, ansikten och händelser
  1. Lägga till och hantera platsinformation
  2. Markera ansikten och ordna mediefiler i vyn Personer
  3. Lägga till och hantera händelsedata
  4. Skapa händelsehögar med smarta händelser
 7. Hantera kataloger, mappar och album
  1. Skapa album och albumkategorier
  2. Redigera album och albumkategorier
  3. Skapa och redigera kataloger i Elements Organizer
  4. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 2018
  5. Tagga dina mediefiler
  6. Använda smarta etiketter
  7. Skapa och redigera sparade sökningar
  8. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 15 och tidigare
  9. Felsöka katalogproblem
 8. Söka efter foton och videofilmer
  1. Använda de förbättrade sökfunktionerna
  2. Använda menyn Sök
  3. Söka efter mediefiler efter nyckelordstaggar
  4. Sökalternativ för att söka efter mediefiler
  5. Söka efter mediefiler
  6. Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen
 9. Skapa fotoprojekt
  1. Översikt över projekt i Elements Organizer
  2. Bildspel
  3. Skapa fotokalender
  4. Skapa bildspel (endast Windows) | Elements 12
 10. Skapa videoprojekt
  1. Skapa snabbfilmer och videoberättelser
  2. Visa videoprojekt
 11. Skriva ut, dela och exportera
  1. Skriva ut foton
  2. Skicka foton och mediefiler i e-postmeddelanden
  3. Skicka foton med e-post som PDF-fil
  4. Dela videofilmer
  5. Exportera foton
  6. Dela foton med hjälp av onlinetjänster
  7. Ange e-postinställningar

Ansikten som ser likadana ut identifieras och grupperas i Elements Organizer. Läs om hur du lägger till ett namn och använder det till att enkelt få tillgång till foton och videor på den personen i vyn Personer.

Med hjälp av den avancerade tekniken för ansiktsigenkänning i Elements Organizer kan du identifiera och organisera personerna i dina foton och videor. Det gör du genom att växla till vyn Personer.

Obs!

Från och med Elements 2020 kan du organisera och söka bland videor efter personer.

Markera ansikten i foton och videor

Du kan namnge de ansikten som visas i foton och videor för att ordna och identifiera mediefiler baserat på de personer som finns med på dem.

I vyn Personer är de olika ansiktena ordnade i personhögar. En personhög är en uppsättning som innehåller alla foton och videor på den namngivna personen i Elements Organizer. Om till exempel en person visas totalt trettio gånger i alla dina mediefiler, visas de trettio fotona tillsammans som en uppsättning. Följande bild visar exempelhögar för John och Sharon.

Ansiktsbilden som visas längst upp i högen kallas profilbilden.

Markera ansikten på fliken Ej namngivna

När du importerar mediefiler analyserar Elements Organizer fotona och videorna i katalogen och grupperar liknande ansikten. Tidsåtgången för analys kan variera beroende på filtypen och katalogtypen. Det tar till exempel lite längre tid att analysera en RAW-fil än att analysera en JPEG-fil. Dessutom tar det längre tid att analysera videor jämfört med foton.

På fliken Ej namngivna visas profiler för alla personer som ännu inte har fått ett namn. Du kan namnge de här personerna direkt på fliken Ej namngivna. Du kan också utesluta ansikten från en hög, ange att ett ansikte inte ska visas i Elements Organizer eller sammanfoga högar.

Obs!

När du namnger ansikten visas ansiktena tillsammans med mediefilerna på vilka de visas på fliken Namngivna. Du kan när som helst gå tillbaka till fliken Ej namngivna och ange namn på övriga ansikten som du ännu inte har namngett.

Visa foton och videor i en hög

När du klickar på en hög visas ansiktena i högen.

Du kan visa foton och videor istället för ansikten genom att klicka på Mediefiler.

Visa personhögar i vyn Personer

Växla tillbaka till visning av ansikten genom att klicka på Ansikten.

Klicka på ett ansikte om du vill visa den mediefilen som är associerad med ansiktet.

Dölja eller visa små högar

Elements Organizer visar som standard inte högar som bara innehåller ett litet antal mediefiler eller där alla ansikten är svårtydda. Om du även vill visa högar av den här typen avmarkerar du Dölj små högar.

Lägga till namn

Klicka på en hög för att mediefilerna i högen. Namnge alla mediefiler i högen genom att klicka på Lägg till namn.

Ta bort ansikten från en hög

Du kan namnge alla ansikten i en hög samtidigt. Innan du namnger alla ansikten kanske du vill granska enskilda ansikten i högen för att bekräfta att ansiktet tillhör den avsedda personen. Om vissa av ansiktena inte tillhör personen kan du ta bort dem. Om du vill ta bort vissa ansikten från högen kan du göra det på något av följande sätt:

 • Med hjälp av Inte den här personen
 • Med hjälp av Visa inte igen
Obs!

Du kan markera flera ansikten genom att hålla ned Kommando (macOS) respektive Ctrl (Windows), eller Skift-klicka på önskade ansikten.

Inte den här personen

Om ansiktet tillhör någon annan klickar du på Inte den här personen. Ansiktet tas bort från högen och visas som en del av en annan hög på fliken Ej namngivna. Sedan kan du ge namnge ansiktet som en annan person. 

Du kan även hålla pekaren över ett ansikte och klicka på den vita ikon som visas. Ansiktet tas bort från högen.  

Visa inte igen

Om du inte vill att ansiktet ska visas igen i Elements Organizer klickar du på Visa inte igen. Ansiktet visas inte igen för namngivning i Elements Organizer. Använd det här alternativet när du inte vill namnge ansiktet.

När du har förhindrat visning av ett ansikte med hjälp av Visa inte igen går det bara att namnge ansiktet igen enligt följande:

 • Skapa en ny katalog och importera mediefiler med det ansiktet.
 • Öppna mediefilen som innehåller ansiktet och ange ett namn för det enligt Markera ansikten som saknas i foton.
Obs!

Om du använder Inte den här personen tas ansiktet bort från högen men visas fortfarande på fliken Ej namngivna som en del av en annan hög. Du kan tilldela ansiktet till en annan person.  

När du använder Visa inte igen visas ansiktet inte igen i Elements Organizer.  

När du har tagit bort ansikten som inte tillhör personen klickar du på Lägg till namn (finns alldeles under högen).

Alla ansikten i högen bekräftas tillhöra den namngivna personen och flyttas till fliken Namngivna.

Migrera kataloger från en tidigare version av Elements Organizer till Elements Organizer 14

När du öppnar en katalog som har skapats i en tidigare version händer följande:

 • Alla ansikten som du har taggat med personnamn i den tidigare versionen flyttas till fliken Namngivna som högar.
 • Elements Organizer analyserar alla ansikten som inte har taggats och lägger dem som högar på fliken Ej namngivna. Du kan enkelt tagga de här ansiktena enligt Markera ansikten på fliken Ej namngivna.
 • Alla persontaggar läggs dessutom till i taggkategorin Personer i Elements Organizer 14.  

Visa och ordna personhögar på fliken Namngivna

När du har identifierat ansikten i mediefilen och taggat dem växlar du till fliken Namngivna för att ordna mediefilen på önskat sätt.

Om fler än en mediefil med samma person hittas identifierar Elements Organizer automatiskt den bästa bilden för profilsidorna.

Du kan också välja bild för profilen manuellt.

 1. Flytta markören över stapeln tills du hittar den bild som du vill använda för profilen. 
 2. På menyn Innehåll väljer du Tilldela som profilbild.

Bekräfta ansikten

Alla ansikten som du namngav på fliken Ej namngivna visas i avsnittet Bekräftade ansikten. Fler ansikten som kan vara samma person men ännu inte har markerats visas i avsnittet Är detta "personens namn" där "personens namn" är namnet på den person som du måste bekräfta. 

Bekräfta att ansiktena tillhör den identifierade personen genom att markera dem och klicka på Bekräfta. Du kan markera flera ansikten genom att hålla ned Kommando (macOS) respektive Ctrl (Windows), eller Skift-knappen samtidigt som du klickar.

Du kan också markera ett eller flera ansikten individuellt och klicka på bocksymbolen för att bekräfta. 

Ta bort ansikten från en persons hög

Om ett ansikte inte tillhör personen kan du ta bort det på ett av två sätt:

 • Med hjälp av Inte den här personen
 • Med hjälp av Visa inte igen

Du använder de här alternativen enligt beskrivningen i avsnitten i Lägga till namn tidigare i dokumentet. 

Ändra namn på ett ansikte

Om ett eller flera ansikten tillhör en annan person kan du ändra namn på ansiktena genom att klicka på Ändra namn.

Namnet som du anger kan vara ett befintligt namn eller ett nytt namn. 

Byta namn på en person i vyn Personer

Bekräfta nya ansikten som har hittats

Elements Organizer analyserar ansikten när du importerar mediefiler. Utifrån den här analysen kan Elements Organizer hitta ansikten i dina senast importerade mediefiler som tillhör en person som redan är namngiven. I sådana fall visar Elements Organizer en blå ikon bredvid personens hög på fliken Namngivna som anger att nya ansikten som kan tillhöra den här personen har lagts till. Visa alla ansikten genom att klicka på högen och bekräfta sedan ansiktena enligt beskrivningen i avsnittet Bekräfta ansikten.

Sammanfoga högar

I vissa fall kan du behöva sammanfoga två eller flera högar (till exempel eftersom de tillhör samma person men har identifierats som olika). Gör något av följande för att sammanfoga högar:

 • Dra en hög till en annan hög.
 • Markera högarna och välj Sammanfoga personer på snabbmenyn.

 • Markera högarna och välj Sammanfoga personer i panelen Funktionsmakron.

Obs!

Du kan sammanfoga högar på fliken Ej namngivna och på fliken Namngivna.

Namnge saknade ansikten i mediefiler

Det kan finnas personer i foton och videor vars ansikten Elements Organizer inte har kunnat identifiera i de ursprungliga arbetsflödena. Det kan till exempel finnas ansikten i foton som togs på avstånd eller ansikten som är bortvända och därför inte kunde kännas igen som ansikten på personer. Du kan namnge sådana saknade ansikten genom att markera dem.

 1. I vyn Mediefiler dubbelklickar du på den mediefil där ett saknat ansikte ska markeras.

 2. För foton klickar du på Markera ansikte i panelen Funktionsmakron.

  En rektangel som hjälper dig att markera ansiktet visas på skärmen. Flytta rektangeln till det ansikte du vill markera och klicka sedan på den gröna bockmarkeringsikonen bredvid rektangeln. Rektangeln ändras till en cirkel, vilket anger att du har markerat ett ansikte. Klicka på Lägg till namn.

  För videofilmer klickar du på knappen Lägg till en person.

 3. Ange namnet och tryck på Enter.

Lägga till ett eller flera namn till ett foto eller en video

Du kan lägga till ett eller flera namn till ett foto eller en video. Använd ett av följande sätt:

 • Klicka på Lägg till en person och ange namnet på personen på snabbmenyn för bilden eller videon. Upprepa detta för att lägga till namn på fler personer till bilden eller videon.
 • I panelen Tagg drar du namnet på taggen (personen) till fotot eller videon.

När du lägger till ett eller flera namn till ett foto eller en videofilm på det här sättet visas namnen som en allmän ansiktsikon på fliken Namngivna i vyn Personer. Om du till exempel lade till namnen Nita och Walter till ett foto genom att klicka på Lägg till en person eller genom att dra taggarna till fotona visas en allmän ansiktsikon för de här namnen på fliken Namngivna

Orsaken till att en allmän ansiktsikon visas är att ett foto eller en video kan associeras med flera ansikten när du lägger till namn på det här sättet. Därför används taggen för mediefilen som helhet och inte för ett visst ansikte.  

Skapa och visa persongrupper

Du kan ytterligare förbättra identifiering av ansikten i mediefiler genom att ordna dem i grupper. En grupp visar mediefilhögar av personer taggade för den gruppen. Du kan till exempel skapa en grupp med namnet Arbete och tagga mediefiler med dina professionella kontakter.
 1. Klicka på ikonen Grupper i det nedre högra hörnet på skärmen.

 2. I rutan Grupper kan du lägga till och ordna grupper. Klicka på Lägg till (+) för att skapa en ny persongrupp. Tre grupper - Kollegor, Familj och Vänner - är tillgängliga som standard.

 3. Ange namnet på gruppen. 

 4. Välj en grupp i listrutan Grupp för att lägga till den här gruppen som en underordnad grupp. Välj inget i grupplistan om du vill skapa en ny grupp. Ange namnet på gruppen.

 5. Klicka på OK.

Lägga till personer i en grupp genom att dra och släppa  

Du kan lägga till ansikten till en grupp på något av följande sätt:

 • Markera en eller flera högar och dra dem till namnet på gruppen på den högra panelen.
 • Markera en eller flera högar och dra sedan gruppnamnet över en av högarna.

Avaktivera eller återställa ansiktsanalys

Du kan avaktivera eller återställa ansiktsanalys i Elements Organizer genom att välja Redigera > Inställningar > Medieanalys (Windows) respektive Elements Organizer > Inställningar > Medieanalys (macOS).

Avaktivera eller återställa ansiktsanalys

Avaktivera ansiktsanalys

Elements Organizer känner automatiskt igen liknande ansikten och grupperar dem i högar. Om du vill avaktivera automatisk ansiktsigenkänning i foton eller videor avmarkerar du Foton eller Videor.

Återställa ansiktsanalys

När du återställer ansiktsanalys analyserar Elements Organizer alla ansikten i en katalog på nytt. När du återställer ansiktsanalys tas alla befintliga personhögar bort från fliken Namngivna. Ansiktena i den aktuella katalogen analyseras en gång till och sedan visas ansikten med liknande utseenden som högar på fliken Ej namngivna där du kan namnge dem.

Om du vill återställa ansiktsanalysen klickar du på Återställ ansiktsanalys

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?