Lägga till och hantera platsinformation | Elements Organizer 13

Obs!

Funktionerna och gränssnittet för den här funktionen har förbättrats. Om du vill visa motsvarande artikel för den senaste versionen av Elements Organizer använder du den här länken.

Ett viktigt attribut för ett foto eller en videofil är platsen där det/den tagits. Genom att lägga till platsinformation till mediefilen kan du enkelt skapa högar av foton och videoklipp tagna på olika platser.

Du kan lägga till platsinformation till mediet i två vyer: vyerna Mediefiler och Platser.

Obs!

Du måste ha en aktiv internetanslutning för att kartfunktionaliteten ska fungera korrekt.

Lägga till platser i vyn Mediefiler

I vyn Mediefiler kan du lägga till platsinformation när du arbetar med foton och videoklipp. Du kan lägga till denna information till en eller flera bilder.

 1. Välj de foton och videoklipp du vill lägga till platsinformation till. Klicka på Lägg till platser i åtgärdsfältet.

 2. Ange namn på platsen i dialogrutan Lägg till platser. I sökresultaten visas de platser som motsvarar sökningen. Välj plats från de visade förslagen. Kartan uppdateras och panorerar till den sökta platsen. Platspekaren pekar på den plats du valde.

  Obs!

  Du bör vara ansluten till Internet så att kartan kan söka efter och visa exakt platsinformation.

 3. Klicka på ikonen Bekräfta (bockmarkering) för att bekräfta ditt platsval. Klicka på ikonen Avbryt för att avbryta och starta en ny sökning. Du kan också dra och släppa medier till en plats på kartan för att tilldela dessa data till mediet.

 4. När du har bekräftat visas en platssymbol med antal mediefiler som taggats för den platsen.

  Du kan flytta sökstiftet innan du bekräftar den plats som är associerad med mediet. Klicka för att välja stiftet och dra det till den plats som ska associeras med mediet.

  Klicka på Stäng. Du kan växla till vyn Platser om du vill visa mediefiler med associerad platsinformation.

  Obs!

  Markera alternativet Visa befintliga stift på kartan för att visa de platser som redan taggats i foton.

Lägga till platser i vyn Platser

I vyn Platser visas de foton och videofilmer som har platsinformation. Du kan komma åt alla mediefiler från den här vyn och lägga till och redigera platsinformation (Lägg till platser) till dessa filer.

 1. Klicka på fliken Platser.

 2. Klicka på Lägg till platser.

 3. Du kan dra och släppa medifiler på en plats på kartan.

  eller

  Tryck på Ctrl och välj de mediefiler du vill lägga till platsinformation för.

  Alla tillgängliga mediefiler i katalogen visas i dialogrutan. Till skillnad från vyn Mediefiler där de mediefiler som är associerade med en vald mapp eller ett album visas i stödrastret visas alla tillgängliga mediefiler i katalogen i vyn Platser.

 4. Ange namnet på platsen i dialogrutan Lägg till platser. Vänta tills sökmotorn visar resultat, tryck inte på Enter. Välj plats och tryck på Enter.

  Kartan uppdateras och platspekaren pekar på den plats du har markerat.

  Obs!

  Du måste vara ansluten till Internet för att kartfunktionen ska fungera.

 5. Klicka på ikonen Bekräfta (bockmarkering) för att bekräfta ditt platsval. Klicka på ikonen Avbryt för att avbryta och starta en ny sökning.

 6. När du har bekräftat visas en platssymbol med antal mediefiler som taggats för den platsen.

 7. Klicka på Stäng. Du kan visa mediefiler och associerad platsinformation i kartrutan.

Visa platshögar i vyn Platser | Elements 12

 • I vyn Platser växlar du Media/Platser till Platser.

Elements samlar ihop mediefiler i högar taggade med samma plats.

Media samlade i högar efter plats

Obs!

Media samlas bara i högar efter plats när du är ansluten till Internet.

Välja en ny plats för en hög

 1. I vyn Platser väljer du en platshög.
 2. Klicka på Redigera platser i åtgärdsfältet.
 3. I dialogrutan Redigera platser söker du efter en plats eller drar nålen som motsvarar högen till den nya platsen.
 4. Bekräfta att du vill tagga mediefiler med den nya platsen.

 1. Klicka på Stäng.

Redigera platsinformation som har lagts till i foton och videoklipp

Du kan hantera platsinformationen som lagts till i mediefiler genom att ändra platserna som taggats i medierna.

 1. Klicka på fliken Platser.

 2. Välj mediefiler. Du kan hålla ned Ctrl och markera flera foton och videoklipp.

 3. Från åtgärdsfältet klickar du på Redigera platser eller högerklickar på fotot och väljer Redigera platser.

 4. Du kan dra och släppa mediefiler på en plats på kartan.

  eller

  Du kan söka efter en plats och uppdatera platsinformationen för mediefilen.

 5. Ange namn på platsen i dialogrutan Redigera platser. Ge bara sökmotorn lite tid att föreslå platserna. Markera platsen från de resultat som visas och tryck Enter. Kartan uppdateras och platspekaren pekar på den plats du har markerat.

  Obs!

  Du bör vara ansluten till Internet så att kartan kan söka efter och visa exakt platsinformation.

  Du kan dra ett befintligt stift till en ny plats. Detta kopplar ihop den nya platsen med mediet.

 6. Klicka på ikonen Bekräfta (bockmarkering) för att bekräfta ditt platsval. Klicka på ikonen Avbryt för att avbryta och starta en ny sökning.

 7. När du har bekräftat visas en platssymbol med antal mediefiler som taggats för den platsen.

 8. Klicka på Stäng. Du kan visa mediefiler och associerad platsinformation i kartrutan.

Ta bort stift från mediefiler

Så här tar du bort stiftet (platsen) som är associerad med en mediefil:

 1. Markera bilderna.
 2. Högerklicka och välj Redigera platser.
 3. Högerklicka och välj Ta bort stift.

Visa platsinformation i rutan Karta

I vyn Platser kan du visa platsinformation för ett visst foto eller en viss videofilm. Panelen Karta hjälper dig hitta den exakta plats som är taggad till en mediefil.

Så här visar du den exakta platsen på en karta:

 • Välj ett foto eller ett videoklipp och klicka på Karta för att visa panelen Karta. Panelen Karta visar den plats som är taggad till den mediefilen när den panorerar till den platsen.

Stiften i kartrutan ger information om hur många medieobjekt som är associerade till en viss plats.

Söka efter mediefiler under platser

Om du vill söka efter mediefiler som taggats under en viss plats anger du platsen i textrutan Sök på kartan. Tryck på Enter.

Panelen Karta i vyn Platser

Klicka på Karta för att visa/dölja panelen Karta. Du kan hitta fotot på en karta. Välj mediet från vyn Platser och kartan panorerar för att visa var mediet finns på kartan.

Du kan också ange en plats i Sök på kartan. i rutan Karta och taggade mediefiler visas i rutan Karta. För att begränsa sökningen till det aktuella rutnät som visas i panelen Karta markerar du alternativet Visa bara media som visas på kartan.

Obs!

I kartrutan kan du bara visa platsinformationen. Du kan inte lägga till eller redigera informationen.

Visa mediefiler på en nål

I rutan Karta söker du efter en plats. Du kan till exempel söka efter London för att visa foton som är taggade till platsen London.

Klicka på det stift som visar antal foton taggade för den platsen. Klicka på Visa mediefiler för att visa foton taggade för den platsen. Du kan också dubbelklicka på det stiftet för att visa associerade mediefiler.

Begränsa sökning till kartan

Markera alternativet Visa endast medier synliga på kartan för att begränsa sökningar av mediefiler som är associerade med en sökt plats.

Menyn Kartöversikt

På menyn Kartöversikt kan du ändra vyerna där du kan visa kartinformation i rutan Karta.

Klicka på triangeln bredvid listrutan för att visa tillgängliga alternativ för att visa kartan.

Markera alternativet Terräng för att markera selektiva terränger till mediet.

Rutan Lista i vyn Platser

Klicka i panelen Lista för att visa platser. Listan fylls utifrån de platser som är associerade med mediet eller de platser som du har sökt. Klicka på en plats för att visa associerade mediefiler. Mediet visas i stödrastret i vyn Platser.

Rensa filtret i rutan Lista

Klicka på Rensa för att avmarkera ett val i panelen Lista. Det visar alla mediefiler som taggats med en plats i vyn Platser.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto