Lägga till och hantera platsinformation

Läs om hur du använder den kraftfulla kartintegreringen i Elements Organizer till att ordna och visa dina mediefiler baserat på den plats där de har tagits.

Mapbox är integrerat med Elements Organizer så att du kan associera foton och videofilmer med den plats där de har tagits. Det gör det lättare att söka och sortera.

Om det finns GPS-information för de foton du importerar placeras de automatiskt på rätt plats på kartan.

Om det inte finns GPS-information för de foton du importerar kan du enkelt associera dem med platser på kartan genom att dra och släppa eller genom att söka efter platser.

Du kan också associera videofilmer med platser på kartan genom att dra och släppa eller genom att söka efter platsen.

Använd vyn Platser till att visa och ordna mediefiler baserat på platsinformationen.

Obs!

Du måste ha en aktiv Internet-anslutning för att kartfunktionen ska fungera.

Flikarna Fastnålade och Ej fastnålade

I Elements Organizer visas de mediefiler som det inte finns någon platsinformation för på fliken Ej fastnålade i vyn Platser. Mediefiler med platsinformation (som foton du har tagit med hjälp av en enhet med GPS-funktioner eller som du har taggat manuellt i vyn Platser) visas på fliken Fastnålade.

Visa mediefiler innan du lägger till platsinformation

Gå till fliken Ej fastnålade när du har importerat dina mediefiler. Alla mediefiler som inte har platsinformation visas här.

Alternativet Gruppera efter tid är markerat som standard. Med det här alternativet ordnas dina foton baserat på datum/tid och gör det enklare för dig att lägga till platsinformation till mediefiler som skapas i ett tidsintervall. Exempelvis blir det lättare för dig att ordna foton som kan ha tagits på din födelsedag som du firade i Hawaii, eftersom du kan tagga alla foton tagna på din födelsedag med platsen för Hawaii.

Du kan ändra hur många spår som visas genom att flytta skjutreglaget Antal grupper. Om du flyttar skjutreglaget åt vänster (mot Lägst) grupperas fler mediefiler tillsammans över den tid när de här filerna skapades. Därför visas färre antal spår när du flyttar skjutreglaget åt vänster. På samma sätt visas ett större antal spår när du flyttar skjutreglaget åt höger (mot Högst). 

Lägga till platsinformation till dina mediefiler

Du kan lägga till platsinformation till dina mediefiler (associera mediefiler med platser på kartan) på flera olika sätt i Elements Organizer:

 • Sök efter och tilldela en plats (på fliken Ej fastnålade i vyn Platser)
 • Använd knappen Lägg till plats (på fliken Ej fastnålade i vyn Platser eller i vyn Mediefiler)
 • Dra och släpp mediefiler på kartan (på fliken Ej fastnålade i vyn Platser)

Om du vill ha mer information om olika sätt att visa foton och videofilmer efter plats läser du i Visa mediefiler som har associerats med en plats.
 

Söka efter och tilldela en plats

Välj de mediefiler du vill associera med platser på kartan på fliken Ej fastnålade i vyn Platser. Sök efter den plats där du vill placera de markerade mediefilerna med hjälp av sökrutan ovanför kartan. 

Använda knappen Lägg till plats

Du kan använda knappen Lägg till plats till att söka efter och tilldela en plats på följande sätt.

Lägga till en plats för alla bilder i ett spår

Se till att du arbetar i vyn Ej fastnålade med alternativet Gruppera efter tid markerat. Justera skjutreglaget Antal grupper för att hitta önskat spår. Klicka på Lägg till plats på spåret för att placera alla bilderna i spåret på kartan. 

Lägga till en plats till markerade bilder från fliken Ej fastnålade

Du kan lägga till en plats för en uppsättning markerade mediefiler. De här filerna kan vara från samma spår eller från olika spår.

Markera bilderna på fliken Ej fastnålade och klicka sedan på Lägg till plats i panelen Funktionsmakron.

Lägga till en plats för markerade bilder från vyn Mediefiler

 • Markera fotona i vyn Mediefiler och klicka sedan på Lägg till plats i panelen Funktionsmakron.  

Dra och släppa mediefiler på kartan

Dra mediefiler till den plats på kartan som du vill associera dem med på fliken Ej fastnålade i vyn Platser.

Visa mediefiler när du har lagt till platsinformation

Visa mediefiler från kartan (vyn Platser)

Om du vill visa de mediefiler som det finns platsinformation för (som du har associerat med platser på kartan manuellt eller som det finns GPS-information för) klickar du på Fastnålade i vyn Platser.

I vyn Fastnålade visas fotona i en hög enligt föregående bild. Du kan visa antalet foton i högen uppe i högra hörnet av stiftet.

Håll pekaren över högen om du vill visa en större vy över fotona.

När du placerar pekaren på stiftet visas en detaljerad vy.

I den detaljerade vyn över högen kan du klicka på symbolerna < och > och visa föregående och nästa foto i högen.

Finjustera platsen

Klicka på Redigera i högen om du vill finjustera platsen för mediefilen.

Du kan till exempel först ha taggat alla foton som "San Francisco". Du kan sedan använda knappen Redigera till att finjustera platsen till "Sausalito", "Golden Gate-bron" osv.

Visa högarna över zoomnivåer

När du zoomar ut i vyn Fastnålade kombineras flera högar som finns på relativt närbelägna platser i en enda hög. Till exempel kan enskilda grupper avseende Belmont, Stoneham och Brookline visas som en hög med namnet Boston. Zooma in på kartan för att visa de enskilda högarna.  

Visa mediefiler från panelen Nyckelord (vyn Mediefiler)

Förutom kartan i vyn Platser kan du även visa mediefiler som är associerade med en plats i panelen Nyckelord i vyn Mediefiler.

 1. Klicka på Nyckelord/information i åtgärdsfältet i vyn Mediefiler.

 2. Expandera Platstaggar i panelen Nyckelord och välj en tagg. De mediefilerna som är associerade med taggen visas i vyn Mediefiler.

Hämta platsnamn för foton med GPS-information

Om mediefilerna innehåller GPS-information visas de på kartan men det finns inga platsnamn som är associerade med dem.

Om du vill associera ett platsnamn med de här filerna håller du pekaren över högen och klickar på Hämta plats.

Söka efter en plats på kartan

Du kan även söka efter en plats på kartan. Mediefiler i och runt platsen visas på kartan.

Ange ett anpassat namn för en plats

Du kan ersätta platstaggen för en mediefil med ett anpassat namn för bättre identifiera platsen eller för att anpassa platstaggen. Du kan till exempel ändra platstaggen till "Mitt kontor" eller "Mitt hem".

Så här skapar du ett anpassat namn:

 1. På fliken Fastnålade håller du pekaren över mediefilen för att visa den utökade vyn. Välj sedan Lägg till anpassat namn på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på Anpassat namn i panelen Funktionsmakron.

 2. Ange ett valfritt namn för mediefilen i den dialogruta som visas.

  När du har skapat en anpassad tagg visas den i listan över platstaggar i vyn Mediefiler. Du kan sedan filtrera dina mediefiler med den här taggen, använda den på andra mediefiler som har skapats på samma plats osv.

  Obs!

  Med anpassat namn skapas bara ett alias för synlig platskarta. Du kan zooma in eller zooma ut för att komma till det namn för vilket du vill lägga till ett anpassat namn.

Ta bort stift från mediefiler

När du tar bort ett stift från en mediefil tar du bort associationen mellan mediefilen och platsen på kartan. Om du vill ta bort det stift (den plats) som är associerat med en mediefil eller hög markerar du filen eller högen och högerklickar. Välj Ta bort stift på snabbmenyn.

 • Klicka på mediefilen eller högen i vyn Fastnålade och välj Ta bort i panelen Funktionsmakron.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto