Med hjälp av Elements Organizer kan du enkelt skapa bildspel och anpassa dem med teman, musik, text, bildtexter och annat.

Obs!

Funktionerna och gränssnittet för den här funktionen har förbättrats i Elements Organizer 2018. Om du vill läsa motsvarande artikel för Elements Organizer 2018 klickar du på den här länken.

Bildspel

Bildspel är ett trevligt sätt att dela med sig av mediefiler på. Med hjälp av Elements Organizer kan du enkelt skapa bildspel och anpassa dem med teman, musik, text, bildtexter och annat.

När du har skapat ett bildspel kan du välja att spara det som en MP4-video eller dela det.

Du kan använda Elements till att skapa bildspel både i macOS och Windows. När du öppnar bildspel i Elements som du har skapat i tidigare versioner av Elements visas en uppmaning om att uppgradera dem.

Skapa ett bildspel snabbt

 1. I vyn Mediefiler markerar du de filer du vill skapa i bildspelet.

 2. Välj Skapa > Bildspel.

 3. Välj ett tema i dialogrutan Bildspel, till exempel Minnen eller Matris. Klicka på Nästa.

  Slideshow-PSE15
  Välj ett tema

  Baserat på det tema du valt visar Elements en snabb förhandsvisning av bildspelet med effekter och bakgrundsmusik. Vissa teman visar bara en bild per bildruta, medan andra teman kan visa två eller tre bilder per bildruta.

  template_slideshow
  Förhandsvisa bildspelet
 4. Du kan använda förhandsvisningskontrollerna till att spara bildspelet eller exportera det.

  Exportera

  Välj Exportera till lokal hårddisk eller Facebook

  Exportera till hårddisk

  Ange ett filnamn och en plats och välj förinställd kvalitet för bildspelet. Klicka på OK. Bildspelet sparas lokalt som en MP4-fil.

  Facebook

  Gör så här:

  1. Ge Elements tillstånd att publicera bildspelet på din tidslinje på Facebook. Om det behövs så ber Elements dig att ange din inloggningsinformation för Facebook.
   Du kan även välja att hämta din Facebook-vänlista lokalt så att det går enklare att dela mediefiler.
  2. I Elements Organizer klickar du på Slutför autentisering.
  3. Ange en titel och en beskrivning för bildspelet.
  4. Klicka på Överför. Se över överföringen och klicka sedan på Klar.

  Spara som

  Spara bildspelsprojektet.

  1. Ange ett namn på bildspelet.
  2. Klicka på Spara. Bildspelsprojektet sparas i medieläsaren med dagens datum.

 5. Du kan anpassa bildspelet genom att lägga till, ta bort eller byta ordning på media eller göra andra inställningar. Om du vill anpassa ett bildspel klickar du på Redigera i förhandsgranskningskontrollerna. Elements visar dialogrutan Skapa bildspel.

Anpassa bildspelet

Du kan anpassa bildspelet i dialogrutan Skapa bildspel. Elements öppnar dialogrutan Skapa bildspel när du stänger förhandsvisningen eller klickar på Redigera i förhandsvisningskontrollerna.

När du anpassar ett bildspel klickar du på Förhandsvisa i dialogrutan Skapa bildspel för att snabbt se resultaten av de nuvarande inställningarna.

Lägga till media från katalogen till bildspelet

 1. I dialogrutan för bildspelsredigering klickar du på Lägg till media och väljer foton och videor från Elements Organizer.

  AddMediaScreenshot
  Anpassa bildspelet med Skapa bildspel
 2. I dialogrutan Lägg till media väljer du ett eller flera av följande alternativ för att visa en uppsättning mediefiler:

  Alla media

  Visar alla mediefiler som just nu visas i vyn Mediefiler.

  Media från rutnätet

  Visar alla de mediefiler i din katalog som just nu visas i rutnätet i vyn Mediefiler.

  Visa media med stjärngraderingar

  Visar mediefiler som har stjärngraderingar.

  Visa dolda media

  Visar dolda mediefiler.

  Avancerat

  Klicka på Avancerat för att utöka alternativen att visa media baserat på följande val:

  Album

  Välj de album du vill lägga till media från.

  Nyckelordstagg

  Välj de nyckelord du vill använda för att lägga till media.

  Personer

  Välj personer från listrutan för att lägga till personer till media som taggats med deras namn i en personhög. Till exempel alla foton som taggats i personhögen John Doe.

  Platser

  Välj platser från listrutan för att lägga till media som identifierats och taggats till platshögar.

  Händelser

  Välj händelser från listrutan för att lägga till media från en särskild händelsehög.

 3. Markera de objekt du vill inkludera i ditt bildspel. Tryck på Ctrl+A (eller klicka på Markera alla) om du vill markera alla visade objekt, och tryck på Skift-Ctrl+A (eller klicka på Avmarkera alla) om du vill avmarkera alla objekt.

 4. Välj något av följande alternativ:

  Lägg till markerade media

  Lägger till objekt till projektet, återställer kryssrutorna och behåller dialogrutan Lägg till foton öppen för att du ska kunna göra fler val.

  Klar

  Lägger till de markerade mediefilerna till ditt projekt, stänger dialogrutan och återgår till dialogrutan Bildspel.

  Obs!

  När du skapar ett nytt bildspel kan det vara bra att börja med att skapa ett album som inkluderar alla mediefiler du vill använda i projektet. När albumet visas i vyn Mediefiler är det enkelt att ändra ordning på mediefilerna och redigera beskrivningarna. Du kan sedan klicka på Lägg till media för att lägga till albumet till projektet.

Lägga till media från en mapp till bildspelet

 1. Välj Lägg till media > Foton och video från mapp.
 2. Gå till de media du vill lägga till, klicka på dem och välj Öppna. Medierna importeras till Elements Organizer.

Lägga till bildtext till bildspelet

 1. Se till att alternativet Bildtexter PÅ är aktiverat i dialogrutan Skapa bildspel.
 2. Klicka under något av medierna i dialogrutan Skapa bildspel.
 3. Ange en bildtext.

Obs!

Inte alla teman stöder bildtexter.

Lägga till textbildruta till bildspelet

 1. I dialogrutan Skapa bildspel klickar du på Lägg till textbildruta. Elements lägger till en tom textbildruta till medieområdet i dialogrutan Skapa bildspel.
 2. Klicka på den tomma bildrutan och ange text.
 3. Om det behövs kan du ändra ordning på bildrutorna så att textbildrutan är på den plats du vill i bildrutornas ordning.

Lägga till musik till ett bildspel

Musik ger en helhetskänsla till ditt bildspel. Du kan importera musik från Elements Organizer-katalogen eller från vilken plats som helst på din dator.

 1. I dialogrutan Skapa bildspel väljer du Ljud.
 2. Gör något av följande:
 • Välj en låt i listan i din Elements-katalog.
 • Klicka på Bläddra och välj en annan låt.

Obs!

Klicka på Spela upp för att lyssna på den markerade låten innan du lägger till den till bildspelet.

 1. Klicka på OK

Ändra bildspelets tema

Gör följande ändringar till det bildspelstema du valde i dialogrutan Bildspel:

 1. I dialogrutan Skapa bildspel klickar du på Teman.
 2. Välj ett nytt tema. Klicka på Använd.

Spara ändringar till bildspelet

När du är färdig med att anpassa bildspelet gör du följande:

 1. I dialogrutan Skapa bildspel klickar du på Spara.
 2. Ange ett namn på bildspelet.
 3. Klicka på Spara. Elements bekräftar att bildspelet har sparats.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy