Användarhandbok Avbryt

Bildspel

 1. Användarhandbok för Elements Organizer
 2. Introduktion
  1. Vad är Elements Organizer?
  2. Nyheter i Elements Organizer
  3. Systemkrav | Elements Organizer
  4. Grundläggande om arbetsytan
  5. Importera flera mediefiler
  6. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Visa och dela automatiskt skapade kollage, bildspel med mera
  3. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  4. Kortkommandon för redigering av foton
  5. Tangenter för att söka efter foton
  6. Kortkommandon för att visa foton
  7. Använda Elements Organizer och Adobe Premiere Elements tillsammans
  8. Välja land eller region
 4. Importera mediefiler
  1. Importera mediefiler från kameror och kortläsare
  2. Importera flera mediefiler
  3. Importera media från iPhoto-bibliotek (endast Mac OS)
  4. Importera foton från en skanner (endast Windows)
  5. Importera mediefiler från filer och mappar
 5. Visa och korrigera mediefiler
  1. Använda vyn Mediefiler till att hantera foton och videofilmer
  2. Visa video och bilder i helskärmsläge
  3. Gruppera foton i versionsuppsättningar
  4. Korrigera foton i Elements Organizer
  5. Redigera foton och videoklipp med andra program
  6. Använda Automatiskt urval för dina bästa foton
 6. Markera platser, ansikten och händelser
  1. Lägga till och hantera platsinformation
  2. Markera ansikten och ordna mediefiler i vyn Personer
  3. Lägga till och hantera händelsedata
  4. Skapa händelsehögar med smarta händelser
 7. Hantera kataloger, mappar och album
  1. Skapa album och albumkategorier
  2. Redigera album och albumkategorier
  3. Skapa och redigera kataloger i Elements Organizer
  4. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 2018
  5. Tagga dina mediefiler
  6. Använda smarta etiketter
  7. Skapa och redigera sparade sökningar
  8. Säkerhetskopiera och återställa kataloger | Elements Organizer 15 och tidigare
  9. Felsöka katalogproblem
 8. Söka efter foton och videofilmer
  1. Använda de förbättrade sökfunktionerna
  2. Använda menyn Sök
  3. Söka efter mediefiler efter nyckelordstaggar
  4. Sökalternativ för att söka efter mediefiler
  5. Söka efter mediefiler
  6. Söka efter mediefiler med hjälp av tidslinjen
 9. Skapa fotoprojekt
  1. Översikt över projekt i Elements Organizer
  2. Bildspel
  3. Skapa fotokalender
  4. Skapa bildspel (endast Windows) | Elements 12
 10. Skapa videoprojekt
  1. Skapa snabbfilmer och videoberättelser
  2. Visa videoprojekt
 11. Skriva ut, dela och exportera
  1. Skriva ut foton
  2. Skicka foton och mediefiler i e-postmeddelanden
  3. Skicka foton med e-post som PDF-fil
  4. Dela videofilmer
  5. Exportera foton
  6. Dela foton med hjälp av onlinetjänster
  7. Ange e-postinställningar

Läs om hur du snabbt kan skapa bildspel med dina bästa ögonblick och dela dem på Facebook och andra sociala nätverk.

Med bildspel kan du sammanlänka foton och videofilmer för att berätta en historia. Du kan skapa ett bildspel som är precis som du vill ha det. Lägg till dina favoritljudspår och lägg till eller ordna foton och videofilmer.

Obs!

I den här artikeln beskrivs hur du skapar bildspel i Elements Organizer 2018 och senare. Om du vill läsa motsvarande artikel för Elements Organizer 15 eller tidigare kan du klicka på den här länken.

Skapa bildspel

Använda Automatiskt urval

 1. Öppna en katalog eller ett album i vyn Mediefiler och välj Bildspel på något av följande sätt:

  • Klicka på Bildspel i aktivitetsfältet.
  • Klicka på Skapa längst upp till höger på skärmen och välj Bildspel

  Obs!

  Du kan också högerklicka på skärmen i vyn Mediefiler och markera Skapa ett bildspel för att skapa ett bildspel.

 2. Om du vill att dina bästa foton ska markeras automatiskt i Elements Organizer väljer du Välj de bästa.

  Obs!

  Du kan också välja Automatiskt urval i det övre högra hörnet av skärmen. Använd reglaget till att justera hur många foton du vill ha och klicka sedan på Bildspel i aktivitetsfältet. Mer information om Automatiskt urval finns i Använda Automatiskt urval för dina bästa foton.

 3. En förhandsvisning av bildspelet visas i fönstret Bildspel med mediefilerna från det automatiska urvalet.

  Obs!
  • Den första bilden i ett bildspel är textbildrutan med rubrik och underrubrik för bildspelet. Om du vill redigera textbildrutan läser du i Förbättra bildspelet.
  • Bildspelsförhandsvisningen har låg upplösning. Upplösningen blir högre när du exporterar bildspelet.

Välja foton och videofilmer manuellt

 1. Välj de foton och videofilmer du vill använda i mediestödrastret.

 2. Välj Bildspel på något av följande sätt:

  • Välj Bildspel i aktivitetsfältet
  • Klicka på Skapa längst upp till höger på skärmen och välj Bildspel
  • Du kan klicka var som helst i vyn Mediefiler och sedan välja Skapa ett bildspel i snabbmenyn.
 3. En förhandsvisning av bildspelet genereras i fönstret Bildspel med de valda mediefilerna.

  Obs!

  Bildspelsförhandsvisningen har låg upplösning. Upplösningen blir högre när du exporterar bildspelet.

Förbättra bildspelet

Du kan förbättra bildspelet på följande sätt:

Ändra ordning på mediefiler och rotera foton

 1. Klicka på  i den vänstra panelen i fönstret Bildspel. Du kan visa de valda mediefilerna (foton och videofilmer) i panelen Mediefiler i fönstret Bildspel.

 2. Om du vill ändra ordning på mediefiler väljer du de mediefiler du vill ändra ordning på och drar dem till rätt plats.

  Obs!

  Du kan använda dialogrutan Mediefiler till att ändra ordning på mediefiler, inklusive textbildrutor.

 3. Du kan använda panelen Mediefiler till att rotera eller ta bort ett foto. Om du vill göra det högerklickar du på ett foto och väljer ett alternativ i listrutan.

Beskära videofiler

I Elements Organizer spelas tio sekunder upp av dina valda videofiler i bildspel. Om du vill spela upp en annan del av videofilen kan du beskära den delen för uppspelning. Gör så här:

 1. Gå till panelen Mediefiler i fönstret Bildspel, högerklicka på videofilen och välj Beskär videofilm.

  Obs!

  Nu kan du också ta bort videofilen, stänga av ljudet eller aktivera ljud i videofilen genom att välja ett alternativ i listrutan.

 2. I fönstret Beskär videofilm anger du vilket videourval som ska spelas upp genom att flytta handtag A och C. Om du vill titta på videofilmen flyttar du B.

  A. Flytta handtaget för att ange var videofilmen ska börja B. Flytta för att titta på videofilmen C. Flytta handtaget för att ange var videofilmen ska sluta 

 3. Klicka på Stäng.

 4. Nu kan du visa den beskurna videofilmen i bildspelsförhandsvisningen.

Lägga till bildtext och textrutor

 1. Om du vill lägga till bildtext till varje foto väljer du Lägg till bildtexter längst upp till höger i panelen Mediefiler.

 2. Om du vill lägga till en textbildruta klickar du på . Välj en textbildruta genom att klicka på vänster- eller högerpilen, ange rubrik och underrubrik och klicka på Lägg till.

  Du kan lägga till flera textbildrutor så här och ändra dem som du vill.

  Lägga till rubrik och underrubrik till textbildrutan

Lägga till fler mediefiler

Om du vill lägga till foton eller videofilmer visar du listrutan genom att klicka på . Om du vill lägga till mediefiler från Elements Organizer markerar du Lägg till foton och videofilmer från Organizer. Om du vill lägga till mediefiler från datorn väljer du Lägg till foton och videofilmer från mappar.

Byta tema

Obs!

Nya bildspelsmallar är nu tillgängliga i Elements 2022. Prova Adobe Photoshop Elements och Adobe Premiere Elements 2022.

Med teman kan du skapa mer kreativa bildspel. Du kan välja bland flera tillgängliga teman i Elements Organizer och anpassa bildspelet. Gör så här:

 1. Välj ikonen  i panelen till vänster i fönstret Bildspel.

  Markera ett tema du vill lägga till för bildspelet

 2. Så här använder du teman i bildspel:

  • Markera ett tema och klicka på Använd
  • Dubbelklicka på ett tema
  • Välj ett tema och klicka var som helst i bildspelsfönstret

Lägga till ljudspår

Du kan göra bildspelet mer levande genom att lägga till ljudspår. Gör så här:

 1. Markera  i panelen till vänster i fönstret Bildspel.

 2. Du kan välja antingen en eller flera spår i kolumnen Ljud. Ljudspårens längd kan visas för varje fil. Om du vill spela upp ett ljudspår klickar du på , om du vill lägga till ljudspåret klickar du på .

  De valda ljudspåren visas i kolumnen Valda spår. Du kan ändra de valda spåren genom att dra och släppa, du kan ta bort spår genom att klicka på . Den totala längden för alla valda ljudfiler visas längst upp till höger i den här kolumnen.

 3. Om du vill lägga till ljudspår från datorn klickar du på  längst upp till höger i kolumnen Ljud. Markera de ljudfiler du vill lägga till och klicka på Öppna.

Dela ditt bildspel

 1. Klicka på Spara längst upp till höger i fönstret Bildspel för att spara bildspelet som ett redigerbart projekt i Elements Organizer. Du kan även klicka på Spara som i listrutan för att spara en ny kopia av bildspelet.

 2. Välj Exportera för att exportera bildspelet. Med Elements Organizer kan du exportera bildspelet och dela det på Facebook, Vimeo, YouTube eller en lokal disk.

  Välj något av alternativen för att exportera och dela bildspelet

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online