64-bitars Acrobat för Windows Enterprise-användare

Den senaste versionen av Acrobat är nu tillgänglig för företag att distribuera på Windows 64-bitarsdatorer. I den här artikeln finns information om Adobes samlade installationsprogram och några viktiga procedurer för att anpassa Adobe-installationerna.

Varför ska företag använda Acrobat i 64-bitarsversion?

För att effektivisera installationer och förenkla programhanteringen för stora företag erbjuder nu Adobe ett samlat installationsprogram för 64-bitars Acrobat och Reader MUI. Adobes initiativ med ett enda program ger både Acrobat- och Reader-funktioner via ett enda installationsprogram, en gemensam standardinstallationsplats och en gemensam körbar fil och registreringsdatafil.

Ger följande fördelar:

 • En enda standardinstallationsväg som förenklar produktdistribution och -hantering:
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC
 • 64-bitars Acrobat stöder den lätthanterliga metoden med licensiering för delade enheter.
 • Tillgängliga funktioner bestäms av licens- eller aktiveringsuppgifterna i stället för att installera två olika produkter. Användare med Acrobat-behörighet får dessa funktioner vid inloggning. Andra användare får Reader.
 • Två programinstallationer krävs inte längre.
 • Arbetsflöden för automatiska och hanterade uppdateringar fortsätter utan förändring.

Mer information

Använda 64-bitarsversionen av Acrobat i skrivskyddat läge

Gör följande registerändringar om du behöver köra Acrobat i läsläge utan att användarna måste logga in:

 1. Öppna Windows-registret.
 2. Gå till följande plats:
  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureLockDown
  1. Lägg till följande strängvärde:
   “bIsSCReducedModeEnforcedEx”=dword:00000001
  2. Skapa följande nyckel:
   cIPM
   Lägg sedan till följande strängvärde under denna nyckel:
   “bDontShowMsgWhenViewingDoc”=dword:00000000

Ovanstående registerposter ser till att Acrobat körs på en Windows 64-bitarsdator som Adobe Reader. Dessutom körs Adobe Reader utan annonser.

Stoppa automatisk uppgradering av 32-bitars Acrobat Reader till 64-bitars Acrobat Reader

Om du har distribuerat 32-bitarsversionen av Acrobat Reader använder du följande procedur för att stoppa den automatiska uppgraderingen av Acrobat Reader 32-bitarsversionen till 64-bitarsversionen. Skapa följande registernyckel innan den första starten av programmet:

 1. Gå till Start > Sök, ange RegEdit och tryck på Retur. Registereditorn visas.
 2. Bläddra till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureLockDown.
 3. Skapa följande nyckel:
  Nyckel: bUpdateToSingleApp
  Datatyp: REG_DWORD
  Standardvärde: 0
 4. Stäng Registereditorn.

Viktigt!

Även om ovanstående registerändringar stoppar den automatiska uppgraderingen till 64-bitars Acrobat, kan uppgraderingen fortfarande göras om Acrobat är installerat på datorn via:

 • Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Ett paket som innehåller Acrobat.

Kan jag hämta och installera Adobe Acrobat eller Adobe Reader i 32-bitarsversionen till en 64-bitars Windows-dator?

Hämtar och installera Acrobat

Du kan inte använda paketarbetsflödet i Adobe Admin Console för att installera 32-bitarsversionen av Acrobat på en 64-bitarsdator. Om du behöver installera 32-bitarsversionen av Acrobat på en 64-bitarsdator, kan du hämta installationsprogrammet för 32-bitarsversionen. Följ sedan installationsstegen i den här artikeln.

Hämta och installera Adobe Reader

Om du behöver installera Adobe Reader 32-bitarsversion på en Windows 64-bitarsdator:

 1. Gå till den här sidan.
 2. Klicka på Fler hämtningsalternativ.
 3. Se till att 64-bitarsversionen inte är vald i versionslistrutan.
 4. Klicka på Hämta Acrobat Reader.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?