Samla Charles Proxy-loggar för att felsöka SSO-problem i Creative Cloud-mobilappar

Lär dig samla in en Charles Proxy-logg för att felsöka identitetsproblem med Creative Cloud-mobilappar.

Översikt

Loggarna för paketanalysappen Charles Web Debugging Proxy gör att du kan felsöka identitetsproblem med Adobe Creative Cloud-mobilappar.

Förfarande för att samla in Charles Proxy-loggar

Gör som följer för att samla in Charles Proxy-loggar.

Hämta och installera Charles Proxy. 

 1. Anslut din bärbara dator till ett kabelnätverk.
 2. Öppna enhetens delningsinställningar.
 3. Välj Internetdelning.

 1. Hitta nätverket du delar.
 2. Ange lösenordet (om du ställer in autentisering)
  1. På Android:
   1. Markera kryssrutan Avancerade alternativ.

b. Välj Manuell för alternativet Proxy.

c. Ange din dators IP-adress i Proxy-värdnamn.

d. Ange 8888 i Proxyport.

 

e. Klicka på Spara.

b. På iOS:

a. Gå till Inställningar > Wi-Fi.

           b. Anslut till ditt nätverk.

c. Klicka på anslutningen när du är ansluten.

d. Välj Manuell under HTTP-proxy.

e. Ange datorns IP-adress i Server.

f. Ange 8888 i Port.

 1. Se till att ett betrott Charles Proxy-certifikat inte redan är installerat. Ta bort det befintliga certifikatet om det är installerat och SSL Proxying inte fungerar. Gör sedan följande.
 2. Öppna Hjälp > SSL-proxying > Installera Charles-rotcertifikat på en mobil enhet eller fjärrläsare.

3. Öppna länken som anges i dialogrutan (chls.pro/ssl) i enhetens webbläsare och hoppa över proxykonfigurationen.

4. Låt certifikatet hämtas och installera det sedan.

 1. Öppna Charles Proxy om det inte redan är öppet.
 2. Öppna din mobila enhets webbläsare och gå till en webbplats.
 3. Ge åtkomst när du får ett meddelande om att en enhet försöker ansluta till ditt nätverk.
 4. Du bör nu se din mobila enhets trafik i Charles Sequence-loggen.
 1. Starta appen.
 2. Gå till inloggningsskärmen.
 3. Ta reda på vilken IMS-värd appen använder i Charles Proxy.

4. Gå till Proxy > SSL-proxyinställning och lägg till den identifierade värden (ims-na1.adobelogin.com) med port 443.

5. Du bör kunna se de okrypterade förfrågningarna om slutpunkten.

 1. Gå till Verktyg > Skriv om.
 2. Gör följande konfiguration:

 1. Öppna mobilappen.
 2. Gå till inloggningsskärmen. Kontrollera att du uppmanas att logga in med din lokala IMS-instans.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online