Problem med att starta Lightroom Classic 8.2 med FRL-licens

Problem (endast Windows)

Om Lightroom Classic 8.2 installeras på en dator med funktionsbegränsad licensiering startas Lightroom inte utan visar följande felmeddelande:

Obs!

Problemet uppstår på nya datorer där FRL-paket inte har installerats förut.

Lösning

  1. Starta eventuella andra Creative Cloud-program som tidigare har installerats på slutanvändarens dator med ett FRL-paket. Du kan behöva använda ett nytt FRL-paket med andra Creative Cloud-program.
  2. Starta Lightroom Classic 8.2.

Lightroom går nu att starta.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online