Uppdatera SSO-certifikat

Om du har konfigurerat SSO för identitetsleverantören (IdP) med Adobe Admin Console och slutanvändarna inte kan logga in på sina Adobe-program och -tjänster, kan SAML-certifikatet ha löpt ut.

Problem

Du har något av följande problem:

  • Användarna loggas ut och kan inte logga in på Adobe Creative Clouds webb-, mobil- eller datorprogram
  • Användarna får felmeddelande när de försöker logga in
  • Administratören kan inte lägga till/hantera användare eller produktprofiler
  • Du vill förnya ditt SAML-certifikat som håller på att löpa ut

Felmeddelande

När slutanvändarna försöker logga in visas felmeddelanden av liknande typ:
  • Valideringen av SAML-certifikatet misslyckades
  • Den digitala signaturen i SAML-svaret kan inte valideras med identitetsleverantörens certifikat

Lösning

Du kan uppdatera federationskonfigurationen direkt via Admin Console om certifikaten har löpt ut eller håller på att löpa ut. SAML-certifikaten uppdateras tillsammans med SAML-konfigurationen.

Logga in på Adobe Admin Console och följ proceduren för att migrera till en ny autentiseringsleverantör.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto