Förbättringar av Adobe Creative Cloud för företagsplaner (team- och företagskonton)

Adobe förbättrar Creative Cloud for teams och Creative Cloud for enterprise för att ge din organisation kontroll över innehåll som lagras i Creative Cloud. Ändringarna ger dig även mer flexibilitet med lagringen plus versionshistorikskapacitet för ett kreativt samarbete mellan dina team.

För användare som har flera planer kopplade till samma e-postadress inför vi profiler vid inloggningen för att hjälpa dem att hantera innehållet i sina enskilda planer och företagsplaner bättre.

Här är några av de viktigaste förbättringarna:

Ett lättare sätt för företaget att överföra resurser

Vi gör det enklare för organisationen att föra över en användares filer från Creative Cloud-lagringen till ett annat konto när hen tas bort från Creative Cloud-företagsplanen, t.ex. när hen lämnar företaget. 

Mer flexibel lagring med en poolad kvot

Tidigare tilldelades Adobe-lagringen per licens med en lagringsgräns. Om en organisation t.ex. köpte 50 Creative Cloud-licenser tilldelades varje licens det berättigade lagringsutrymmet. Användare som nådde sin gräns var tvungna att radera innehåll eller se till att organisationen köpte mer lagring, även om andra användare inte nyttjade hela sin kvot. 

Med den här uppdateringen bygger tilldelningen nu på den totala lagring som har köpts istället för per licens. Så om en organisation köper 50 Creative Cloud-licenser får varje användare samma berättigade lagringsmängd, men nu kan alla användare överskrida sin tilldelning förutsatt att organisationen inte har överskridit sin totala tilldelade lagringsmängd. 

Bättre kontroll över och delning av Creative Cloud Libraries

Med Creative Cloud Libraries kan du hämta in, ordna och dela kreativa resurser med teamet. Med de senaste förbättringarna kan du välja att spara bibliotek i organisationens Creative Cloud-lagring så att de omedelbart blir tillgängliga för alla andra användare som använder samma affärsplan. På så vis kan teamet effektivt vara konsekventa i sin design och se till att resurserna blir kvar i företaget. Teambibliotek går även att dela med ett obegränsat antal medarbetare både i och utanför organisationen.

Utökad versionshistorik

Nu kan du visa eller återgå till tidigare versioner av molndokument och Creative Cloud-filer i upp till 180 dagar.

Hantera innehåll i olika profiler om du har flera planer med samma e-postadress

Vi rekommenderar olika e-postadresser för personliga planer och företagsplaner, eller för flera företagsplaner. Men om du använder samma e-postadress i flera planer har vi infört profiler vid inloggningen för att hjälpa dig att hantera ditt innehåll bättre i enskilda planer och företagsplaner. Du kommer att kunna välja vilken profil du vill använda när du loggar in på ditt Adobe-konto.

För att uppnå dessa nya fördelar uppgraderar vi lagringsmodellen för organisationens företagsplan. Uppgraderingen kräver att du loggar ut från alla Creative Cloud-program. Om du är administratör kan Admin Console vara omöjligt att använda en stund utanför kontorstid. Kontakta Adobes kundtjänst om du har frågor.  

Observera också att de funktioner som beskrivs ovan kommer att släppas successivt i olika länder och företagsplaner, så tidpunkten och de exakta funktionerna kan variera.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?