Enterprise Device Authentication Management för Creative Cloud-datorprogram och Acrobat Pro

Detta gäller

 • Roll: Systemadministratör
 • Operativsystem: macOS och Windows
 • Enhet: Företagsägda stationära datorer
 • Program: Senaste versionen av datorprogrammen Creative Cloud och Acrobat Pro

Detta stöds inte för närvarande:

 • Webbtjänster (som Adobe Sign, Adobe Assets, Adobe Libraries)
 • Mobilappar
 • Acrobat Reader
 • Dreamweaver

Översikt

Konfigurationsinställningar på företagsnivå gör att organisationer kan konfigurera autentiseringsmekanismen för Creative Cloud-datorprogram som Acrobat Pro Desktop. Funktionen är tänkt att kombineras med företagets mekanism för driftsättning av enheter. Med denna konfiguration kan du se till att användarna omdirigeras automatiskt till företagens identitetsleverantör med den ianspråktagna domänen när de loggar in.

Obs!

För att aktivera funktionen måste företaget göra anspråk på domänen i Adobe Admin Console. Dessutom kan företaget även göra anspråk på flera domäner, men en policy måste gälla en enskild domän på en given dator. Om du har gjort anspråk på flera domäner kan du välja att omdirigera olika användare till olika domäner.

Fördelar med att anpassa autentiseringsvalen

Du kan gynnas på dessa sätt av att konfigurera organisationens autentiseringsinställningar:

 Omdirigera användare automatiskt till företagens identitetsleverantör när appen startas för domäner som är ianspråktagna i Admin Console

 Begränsa inloggning till enbart organisations-id:n

 Ta bort möjligheten till inloggning via sociala nätverk från autentiseringsskärmen

Konfigurera en enhet för Enterprise Device Authentication Management

Gör så här för att konfigurera Enterprise Device Authentication Management för en enhet i din organisation (beroende på dess operativsystem)

macOS

 1. Skapa en plist-fil där den ianspråktagna domänen som användaren omdirigeras till är angiven.

  <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?>
  <!DOCTYPE plist PUBLIC &quot;-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN&quot; &quot;http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd&quot;>
  <plist version=&quot;1.0&quot;>
    <dict>
      <key>AuthInfo</key>
      <dict>
        <key>login_domain</key>
        <string>@<din ianspråktagna domän>  </string>
      </dict>
    </dict>
  </plist>
 2. Spara plist-filen på följande ställe på enheten:

  /Library/Preferences/com.adobe.NGL.AuthInfo.plist

 3. Starta om Creative Cloud-datorprogrammet.

  Vi rekommenderar att du startar om enheten för att göra detta.

Windows

 1. Öppna registereditorn i Windows.
  Tryck på Windows + R, skriv regedit och tryck på Retur.

 2. Gå till följande plats:

  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\

 3. Lägg till nyckeln NGL.

 4. Lägg till ytterligare en nyckel i NGL, AuthInfo.

 5. Skapa i AuthInfo följande strängvärde:
  Namn: login_domain
  Värde: Namnet på den ianspråktagna domänen som användaren ska omdirigeras till.

  Registervärde i Windows

 6. Starta om Creative Cloud-datorprogrammet.

  Vi rekommenderar att du startar om enheten för att göra detta.

Känt problem

När du har konfigurerat en enhet och en användare loggar ut från Creative Cloud-datorprogrammet, kan hen inte stänga det modala inloggningsfönstret.

Lösning

Adobe kommer att släppa en korrigering av detta problem i nästa version av Creative Cloud-datorprogrammet. Tills vidare kan du stänga appen genom att välja Arkiv > Stäng.

Vanliga frågor

Nej. Den här konfigurationen påverkar inte förtroenderelationer.

Nej. Användarna måste autentisera sig med ett Federated ID-konto.

Nej. Jokertecken är inte tillåtna när man anger en domän. Du måste ange den exakta domänen, utan jokertecken.

Den här konfigurationen fungerar inte om administratören har konfigurerat webbläsarbaserad inloggning.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online