Vanliga frågor och svar om ändringar av fakturering i Enterprise Term License Agreement

I syfte att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen av Enterprise Term License Agreement (ETLA) introducerar vi en ny process för utfärdande av ETLA-fakturor 6 oktober 2017. Detta påverkar hur icke-serialiserade produkter faktureras.

Beställningar av icke-serialiserade produkter behandlas av ett nytt arbetsflöde som förändrar hur fakturorna ser ut och hur de skickas.

De nya fakturorna för icke-serialiserade produkter levereras i PDF-format. Det nya fakturaformatet kommer att presentera information i en användarvänlig layout som innehåller en sammanfattning av skatter och detaljinformation om tillämpliga skatter per radobjekt.

Icke-serialiserade produkter, inklusive Acrobat, Creative Cloud Alla program och Fristående program, Adobe Stock och Adobe Acrobat Sign. Processflödet för serialiserade produkter ändras inte.

Nej, dessa ändringar påverkar inte serialiserade produkter som Acrobat, Creative Cloud Alla program och Fristående program, Cold Fusion och PPBU-produkter (Captivate, FrameMaker, RoboHelp).

Beställningar av icke-serialiserade produkter behandlas med ett nytt arbetsflöde och kan inte visas i LWS. Fakturor för alla ETLA-beställningar kan visas på Adobes kundinformationswebbplats (ACIS).

Om du inte har åtkomst till ACIS, eller om du behöver ge åtkomst till ytterligare kontakter, måste du skicka en begäran till acis@adobe.com.

Distributionskontakten som listas på Adobe ETLA får ett meddelande med en sammanfattning av köpet. Partner som säljs till och återförsäljare får kopior av dessa meddelanden.

Du måste kontakta Enterprise Customer Support (ECS) för att lägga till en ny kontakt, eller gå till supportfliken i Adobe Admin Console för att få hjälp med att lägga till en ny kundadministratör.

E-postmeddelanden med bekräftelser kan inte skickas på nytt. Om kunden inte tagit emot e-postmeddelandet med bekräftelsen kan du be kunden kontrollera sin skräppostmapp och sina e-postfilter, samt be dem leta efter meddelanden från message@adobe.com.

Kunden kan få två fakturor för serialiserade och icke-serialiserade produkter – även om de ingår i samma ETLA-köp.

Ja. Fakturor för icke-serialiserade produkter levereras i PDF-format till den kontoansvariga kontakten tills att de testats fullt ut av partnerns EDI-team. Betalningsvillkoren förblir desamma. Fakturor för serialiserade produkter fortsätter att levereras via EDI.

Nej. Den här ändringen gäller endast ETLA.

VIP, CLP, TLP och FLP omfattas inte av dessa ändringar.

  • Om ETLA-justeringsbeställningen kommer in innan årsdatumet kommer Adobe att göra sitt bästa för att skicka en faktura (två om både serialiserade och icke-serialiserade produkter köps) för ytterligare licenser som driftsatts förutom det antal som köpts tidigare. 
    • I vissa fall kan Adobe skicka separata fakturor för föregående år och de år som återstår av ETLA.
  • Om ETLA-justeringsbeställningen tas emot på eller efter årsdatumet, skickar Adobe en faktura (två om både serialiserade och icke-serialiserade produkter köpts).

På Adobes licensieringswebbplats (LWS) visas inte beställningar eller licenscertifikat för icke-serialiserade produkter som bearbetas via det nya arbetsflödet.

Licenscertifikat utfärdas bara för serialiserade produkter med eviga licenser. ETLA-kunder undertecknar ett avtal som innehåller villkoren för deras prenumeration.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?