I syfte att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen av Enterprise Term License Agreement (ETLA) introducerar vi en ny process för utfärdande av ETLA-fakturor 6 oktober 2017. Detta påverkar hur icke-serialiserade produkter faktureras.

Vad ändras?

Beställningar av icke-serialiserade produkter behandlas av ett nytt arbetsflöde som förändrar hur fakturorna ser ut och hur de skickas.

Vad är annorlunda i de nya fakturorna?

De nya fakturorna för icke-serialiserade produkter levereras i PDF-format. Det nya fakturaformatet kommer att presentera information i en användarvänlig layout som innehåller en sammanfattning av skatter och detaljinformation om tillämpliga skatter per radobjekt.

Vilka ETLA-produkter visas på den nya fakturan?

Icke-serialiserade produkter, inklusive Acrobat DC, Creative Cloud Alla program och Fristående program, Adobe Stock och Adobe Sign. Processflödet för serialiserade produkter ändras inte.

Påverkar dessa ändringar serialiserade ETLA-produkter?

Nej, dessa ändringar påverkar inte serialiserade produkter som t.ex. Acrobat DC, Creative Cloud Alla program och Fristående program, Cold Fusion och PPBU-produkter (Captivate, FrameMaker, RoboHelp).

Varför kan jag inte se en ETLA-beställning i LWS?

Beställningar av icke-serialiserade produkter behandlas med ett nytt arbetsflöde och kan inte visas i LWS. Fakturor för alla ETLA-beställningar kan visas på Adobes kundinformationswebbplats (ACIS).

Hur får jag åtkomst till ACIS?

Om du inte har åtkomst till ACIS, eller om du behöver ge åtkomst till ytterligare kontakter, måste du skicka en begäran till acis@adobe.com.

Vem tar emot e-postmeddelandet med beställningsbekräftelsen?

Distributionskontakten som listas på Adobe ETLA får ett meddelande med en sammanfattning av köpet. Partner som säljs till och återförsäljare får kopior av dessa meddelanden.

Vad händer om min administratör lämnar företaget?

Du måste kontakta Enterprise Customer Support (ECS) för att lägga till en ny kontakt, eller gå till supportfliken i Adobe Admin Console för att få hjälp med att lägga till en ny kundadministratör.

Kan e-postmeddelandet med bekräftelsen skickas på nytt om kunden inte kan hitta det?

E-postmeddelanden med bekräftelser kan inte skickas på nytt. Om kunden inte tagit emot e-postmeddelandet med bekräftelsen kan du be kunden kontrollera sin skräppostmapp och sina e-postfilter, samt be dem leta efter meddelanden från message@adobe.com.

Vad händer om en beställning har både serialiserade och icke-serialiserade produkter?

Kunden kan få två fakturor för serialiserade och icke-serialiserade produkter – även om de ingår i samma ETLA-köp.

Har ändringarna av fakturor för icke-serialiserade produkter någon inverkan för EDI-användare?

Ja. Fakturor för icke-serialiserade produkter levereras i PDF-format till den kontoansvariga kontakten tills att de testats fullt ut av partnerns EDI-team. Betalningsvillkoren förblir desamma. Fakturor för serialiserade produkter fortsätter att levereras via EDI.

Påverkar dessa ändringar beställningar som inte hör till ETLA?

Nej. Den här ändringen gäller endast ETLA.

VIP, CLP, TLP och FLP omfattas inte av dessa ändringar.

Hur påverkar de här ändringarna fakturor för justeringsbeställningar?

  • Om ETLA-justeringsbeställningen kommer in innan årsdatumet kommer Adobe att göra sitt bästa för att skicka en faktura (två om både serialiserade och icke-serialiserade produkter köps) för ytterligare licenser som distribuerats förutom det antal som köpts tidigare. 
    • I vissa fall kan Adobe skicka separata fakturor för föregående år och de år som återstår av ETLA.
  • Om ETLA-justeringsbeställningen tas emot på eller efter årsdatumet, skickar Adobe en faktura (två om både serialiserade och icke-serialiserade produkter köpts).

Varför visas inget licenscertifikat för en ETLA-produkt?

På Adobes licensieringswebbplats (LWS) visas inte beställningar eller licenscertifikat för icke-serialiserade produkter som bearbetas via det nya arbetsflödet.

Licenscertifikat utfärdas bara för serialiserade produkter med eviga licenser. ETLA-kunder undertecknar ett avtal som innehåller villkoren för deras prenumeration.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy