Hjälpprogram och hjälptjänster

Vad är hjälpprogram och hjälptjänster?

Hjälpprogram och hjälptjänster medföljer datorprogrammen som du köper åt din organisation. De kan inte köpas fristående och de driftsätts som ett verktyg. De flesta Creative Cloud-programmen inkluderar hjälpprogram och hjälptjänster för att stödja och förbättra de kreativa arbetsflödena. De omfattar program som Adobe Media Encoder och Adobe Bridge och tjänster som Fonts och Acrobat-onlineverktyg.

Användarna får åtkomst till hjälpprogrammen när de tilldelas de tillhörande köpta programmen (som kan kallas toppnivåprogram).

I det här dokument ges vägledning om vilka hjälpprogram och hjälptjänster som följer med olika planer (till exempel Creative Cloud Alla program). Åtkomsten till hjälpprogram och hjälptjänster regleras av Adobes användarvillkor, och för ETLA-kunder även av produktspecifika licensvillkor.

Vilka planer omfattar hjälpprogram och hjälptjänster?

Adobe vill inkludera nödvändiga hjälpprogram och låta dem ingå i alla betalda Adobe-produkter. Eftersom inkluderingen av hjälpprogram kan vara dynamisk och beroende av förhandlade avtal finns det ingen definitiv kartläggning av vilka hjälpprogram som följer med vilka Adobe-program, men följande vägledning gäller i de flesta fall:

 • Varje installation av Adobe Media Encoder och Adobe Bridge kräver en licens. Antalet installationer av AME eller Adobe Bridge får inte överstiga antalet köpta licenser för den lokala programvaran.
 • Alla hjälpprogram och hjälptjänster är tillgängliga med alla Creative Cloud Alla program-licenser utom K-12-utbildning. Versioner av Creative Cloud utan tjänster är begränsade till hjälpprogram som inte är beroende av molntjänster (t.ex. Adobe Bridge och Adobe Media Encoder).
 • Alla hjälpprogram och hjälptjänster är tillgängliga med alla Creative Cloud Fristående program-licenser på toppnivå.
Creative Cloud Fristående program på toppnivå* Fristående program grupp B*

Adobe Audition

Adobe Dimension

Adobe Fresco

Adobe Lightroom Classic

Adobe Premiere Rush

Adobe XD

After Effects

Animate

Dreamweaver

Illustrator

InCopy

InDesign

Photoshop

Prelude

Premiere Pro

Adobe Fresco

Adobe Premiere Rush

Adobe XD

InCopy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Listan över program är ett exempel. Titta i dina avtalsvillkor eller instruktionerna nedan för att fastställa exakt vilka hjälpprogram och hjälptjänster som ingår.

Vilka hjälpprogram och hjälptjänster ingår i min plan?

Creative Cloud for teams- och Creative Cloud for enterprise-administratörer kan bekräfta vilka hjälpprogram och hjälptjänster som ingår via fliken Produkter i Admin Console.

 1. Logga in på Adobe Admin Console.

 2. Gå till Produkter.

  Fliken Produkter

 3. Välj det plankort som du vill kontrollera inkluderade hjälpprogram och hjälptjänster för.

  Välj plankortet

 4. Öppna sidopanelen för planen genom att klicka på Information.

  Klicka på Information

 5. Bläddra för att se alla program och tjänster som ingår och som är kopplade till din plan.

  Program och tjänster som ingår

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?