Användarhandbok Avbryt

VIP-programguide: alternativ för prenumerationsperiod

Med VIP är det lätt och flexibelt att administrera licenser, och det finns alternativ för prenumerationsperioden som passar din organisations eller institutions behov. Och du behöver inte förlänga eller omförhandla något avtal: bara licenser behöver förnyas varje period, och du kan justera antalet produkter och ändra produkter efter behov. Mer information finns i avsnittet Förnyelse.

Alternativ för prenumerationsperiod: Årsvis och Förlängd

VIP erbjuder tre prenumerationsperiodsalternativ som passar din organisations eller institutions behov:

Årsprenumeration

Med en årsprenumeration kan VIP-medlemmar betala i förskott för en tolv månader lång licensprenumeration. Årsdatumet inträffar tolv månader efter antingen det datum då Adobe godkände din första beställning eller – om det inträffade tidigare – auktoriseringsdatumet för ditt första köp. Obs! Alla villkor gäller som standard årsprenumerationen under förnyelseperioden.

Förlängd prenumeration: två alternativ

Det finns två alternativ med förlängd period som går att välja via VIP:

Förlängd, förskottsbetalad prenumeration

Innan medlemmen blir VIP-medlem kan hen välja att betala och förlänga i förskott i upp till 36 månader (48 månader för myndighets- och utbildningsmedlemmar). Detta alternativ gör det ännu enklare för dig att tillgodose organisationens eller institutionens inköps- och budgetbehov. Med detta alternativ får du förlängda licensperioder och kan välja ett årsdatum som passar organisationens eller institutionens budgetschema. Prata med din kontohanterare om det här alternativet innan du blir VIP-medlem.

Obs!

Alla villkor gäller som standard årsprenumerationen under förnyelseperioden.

Långsiktiga besparingar av att binda sig för VIP Select i tre år

En annan prenumeration med förlängd period för VIP Select-medlemmar är med treårig bindningstid (detta är inte tillgängligt för den förlängda, förskottsbetalda prenumerationen) som gör att din organisation kan betala årligen till ett fast pris* för det antal licenser som anges när avtalet ingås. Och genom att teckna det förlängda avtalet får kunderna en större rabatt än om de skulle teckna sig för ett år.

Lägg till ytterligare licenser under hela prenumerationsperioden till det rabatterade pris som angavs den dag det treåriga avtalet tecknades. Ytterligare en ändring krävs för att teckna ett avtal med tre års bindningstid. Om du är berättigad visas en länk till ändringen på fliken Konto i Adobe Admin Console. Den går att se av systemadministratören som har utsetts till avtalsägare.

Obs!

* Det specifika priset bestäms av kontohanteraren och VIP-medlemmen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto