Problem

Sedan 1 januari 2013 har FrameMaker 10-användare fått följande felmeddelande: "Licensen för den här produkten har löpt ut". Felet gör att FrameMaker 10 inte kan startas.

Lösning

Det finns två tillgängliga uppdateringar. Om du vill ta reda på vilka uppdateringar som är tillgängliga kan du söka på produktnamn och version av Framemaker. Sedan kontrollerar du om uppdateringen är installerad som en del av Technical Communication Suite.

  • Gå till Lägg till eller ta bort program. (Så här gör du för att visa Lägg till eller ta bort program: Välj Start > Kör och skriv sedan in "appwiz.cpl").
  • Kontrollera produktnamn i namnkolumnen och versionsnummer i versionskolumnen.
  • Antingen visas FrameMaker eller Technical Communication Suite i namnkolumnen, beroende på vilken produkt du har installerat. (Se skärmbilderna nedan.)

Exempel 1

fm10

Exempel 2

Adobe FrameMaker 10 Version

Exempel 3

TCS 3 Version

Exempel 4

TCS 3.5 Version

Gör så här om du har installerat FrameMaker som enda produkt (exklusive programpaketet Suite):

  • Om produktnamnet är FrameMaker 10 i versionen 10.0.0.388, 10.0.1.402 eller 10.0.2.419 installerar du Update 1 (TCS3Update.zip).
  • Om produktnamnet är FrameMaker 10.0.1 i versionen 10.0.1.408 or 10.0.2.419 installerar du Update 2 (TCS3_5Update.zip).

Gör så här om FrameMaker är installerad som en del av Technical Communication Suite:

  • För Technical Communication Suite 3.0 installerar du Update 1 (TCS3Update.zip).
  • För Technical Communication Suite 3.5, installerar du Update 2 (TCS3_5Update.zip).
* TCS3Update.zip
Uppdatering 1
* TCS3_5Update.zip
Uppdatering 2

Verifiera att uppdateringen är installerad.

Du verifierar att uppdateringarna 1 och 2 är installerade genom att kontrollera kolumnen med versioner i verktyget Lägg till eller ta bort program. När uppdateringen är slutförd är FrameMaker uppdaterad till version 10.0.3.X.

verifyfm

Obs! När du utför någon av dessa uppdateringar uppdateras INTE produktversionen som anges i menyfönstret Om FrameMaker. (Hjälp > Om FrameMaker)

FrameMaker 10 Version

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy