Styra bildvisningen

Styra visningsprestanda för bilder

Du kan styra upplösningen på de bilder du monterar i ett dokument. Du kan ändra visningsinställningarna för hela dokumentet eller för enskilda bilder. Du kan även ändra en inställning som antingen tillåter eller åsidosätter visningsinställningarna för enskilda dokument.

Ändra visningsprestanda för ett dokument

Ett dokument öppnas alltid med de förvalda inställningarna (standardinställningarna) för visningsprestanda. Du kan ändra visningsprestanda för ett dokument som är öppet, men inställningen sparas inte med dokumentet.

Om du har angett visningsprestanda för bilder separat, kan du åsidosätta inställningarna så att alla objekt använder samma inställningar.

 1. Välj Visa > Layoutvyn.
 2. Välj Visa > Visningsprestanda och välj ett alternativ på menyn.
 3. Om du har gjort separata inställningar för objekt men vill tvinga objekten att visas enligt dokumentinställningen, avmarkerar du Visa > Visningsprestanda > Tillåt visningsinställningar på objektnivå. (En bockmarkering visar att alternativet är valt.)

Ändra visningsprestanda för ett objekt

 1. Välj Visa > Layoutvyn.
 2. Om du vill behålla visningsprestanda för enskilda objekt när dokumentet stängs och öppnas igen, markerar du Bevara visningsinställningar på objektnivå under Visningsprestanda.
 3. Välj Visa > Visningsprestanda och se till att alternativet Tillåt visningsinställningar på objektnivå är markerat.
 4. Markera en importerad bild med markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget  .
 5. Markera en importerad bild med placeringsverktyget  .
 6. Gör något av följande:
  • Välj Objekt > Visningsprestanda och välj en visningsinställning.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på bilden och välj sedan en visningsinställning på undermenyn Visningsprestanda.

Obs!

Om du vill ta bort ett objekts lokala visningsinställning väljer du Använd visningsinställning på undermenyn Visningsprestanda. Om du vill ta bort lokala visningsinställningar för alla bilder i dokumentet, markerar du Rensa visningsinställningar på objektnivå på undermenyn Visa > Visningsprestanda.

Alternativ för visningsprestanda

De här alternativen styr hur bilder visas på skärmen, men påverkar inte utskriftskvaliteten eller exporterade utdata.

Använd inställningarna under Visningsprestanda för att ange med vilket standardalternativ alla dokument ska öppnas. Du kan anpassa inställningarna som definierar dessa alternativ. Varje visningsalternativ har olika inställningar för hur rasterbilder, vektorbilder och genomskinlighet visas.

Snabbt

Raster- och vektorbilder visas som grå rutor (standard). Använd alternativet om du vill kunna bläddra igenom uppslag med många bilder eller genomskinlighetseffekter snabbt.

Normal

Lågupplösta bilder för utkast (standard) som är lämpliga att använda vid identifiering och placering av bilder och vektorbilder visas. Normal visning är standardinställning. Det är det snabbaste sättet att visa en identifierbar bild.

Hög kvalitet

En rasterbild eller vektorbild visas med hög upplösning (standard). Det här alternativet ger högsta kvalitet men långsamma prestanda. Använd det här alternativ när du behöver finjustera en bild.

Obs!

Bildvisningsalternativen påverkar inte upplösningen för utdata när du skriver ut eller exporterar bilder i ett dokument. Om du skriver ut till en PostScript-enhet eller exporterar till XHTML, EPS eller PDF, beror bildernas slutliga upplösning på de inställningar du gör när du skriver ut eller exporterar filen.

Ange standardvisningsprestanda

Med inställningarna under Visningsprestanda kan du ange ett standardalternativ för visning som InCopy sedan använder för alla dokument. Du kan ändra dokumentets visningsprestanda med alternativen på menyn Visa. Du kan också ändra inställningen för enskilda objekt med hjälp av menyn Objekt. Anta till exempel att du arbetar med projekt som innehåller flera fotografier i hög upplösning (t.ex. en katalog). Du kanske vill kunna öppna alla dokumenten snabbt. Då kan du sätta standardalternativet för visning till snabb. När du vill visa bilderna mer detaljerat, kan du växla dokumentvyn till normal visning eller visning med hög kvalitet (och låta inställningen vara snabbvisning).

Du kan också välja att visa eller åsidosätta visningsinställningar som du har tillämpat på enskilda objekt. Om alternativet Bevara visningsinställningar på objektnivå är valt, sparas alla inställningar som tillämpas på objekten i dokumentet.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visningsprestanda (Windows) eller InCopy > Inställningar > Visningsprestanda (Mac OS).
 2. För Standardvy väljer du normal eller snabb visning eller visning med hög kvalitet. Det visningsalternativ du väljer används sedan för alla dokument som du öppnar eller skapar.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill spara visningsinställningar som har tillämpats på enskilda objekt markerar du Bevara visningsinställningar på objektnivå.

  • Om du vill visa alla objekt med standardalternativet för visning, avmarkerar du Bevara visningsinställningar på objektnivå.

 4. Under Justera visningsinställningar väljer du ett visningsalternativ som du vill anpassa. Flytta sedan skjutreglaget för rasterbilder eller vektorbilder till önskad inställning.
 5. Klicka på OK.

Varje visningsalternativ har olika inställningar för hur rasterbilder (bitmappsbilder), vektorbilder och genomskinlighetseffekter visas.

Anpassa alternativen för visningsprestanda

Du kan anpassa definitionerna för varje alternativ för visningsprestanda (Snabb, Normal och Hög kvalitet). Varje visningsalternativ har olika inställningar för hur rasterbilder (bitmappsbilder), vektorbilder och genomskinlighetseffekter visas.

Hanterade (länkade) InCopy-artiklar innehåller lågupplösta utkastdata för bilder, för att den högupplösta bilden inte ska behöva hämtas från servern varje gång filen checkas ut.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visningsprestanda (Windows) eller InCopy > Inställningar > Visningsprestanda (Mac OS).
 2. För Justera visningsinställningar väljer du det visningsalternativ som du vill anpassa.
 3. För varje visningsalternativ flyttar du reglaget för rasterbilder eller vektorbilder till önskad inställning:

  Grå markering

  Ger bilder visade som grå rutor.

  Utkast

  Ger bilder med utkastsupplösning (72 dpi).

  Hög upplösning

  Ger bilder med den maximala upplösning som skärmen och de aktuella inställningarna kan hantera.

 4. För varje visningsalternativ flyttar du reglaget för genomskinlighet till önskad inställning:

  Av

  Visar inga genomskinlighetseffekter.

  Låg kvalitet

  Ger grundläggande genomskinlighet (lägen för opacitet och blandning) och genomskinlighetseffekterna (skuggor och ludd) visas ungefärligt med låg upplösning.

  Obs!

  I det här läget är inte sidinnehållet isolerat från bakgrunden. Därför kan objekt med andra blandningslägen än Normal se annorlunda ut i andra program och i slutgiltig utdataform.

  Medelhög kvalitet

  Ger lågupplösta skuggor och ludd. Läget är användbart vid de flesta typer av arbete, såvida det inte är ovanligt mycket genomskinlighet, eller ovanligt många genomskinlighetseffekter i dokumentet.

  Hög kvalitet

  Visar skuggor och ludd, CMYK-kantmasker och separata uppslag i högre upplösning (144 dpi).

  Obs!

  Om ett dokuments blandningsutrymme är CMYK och du antingen har aktiverat läget för att förhandsvisa övertryck eller provtryck på skärm, så görs opacitetskantmaskning i CMYK i stället för RGB. Det gör att delvis genomskinliga CMYK-färger visas som toner av CMYK-färger.  

 5. Om du vill visa kantutjämning för text, linjer, fyllningar och andra sidobjekt, väljer du Aktivera kantutjämning. Om text konverteras till textkonturer kan textkonturerna sedan kantutjämnas (bara Mac OS).
 6. Om du vill ange en punktstorlek under vilken text visas som ett skuggat fält, anger du ett värde för Simulera text under.
 7. Klicka på OK.
Obs!

Om du vill återställa alla reglage till deras standardinställningar klickar du på Använd standardvärden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?