Exportera till XML

Exportera en InCopy-fil till XML

Innan du kan konvertera InCopy-artiklar till XML-data måste du göra följande:

 • Skapa eller läs in elementmärkord.

 • Tillämpa märkord på objekt i artiklar.

 • Ordna om element på strukturpanelen, om det behövs.

Du kan exportera allt eller en del av XML-innehållet i dokumentet. Du kan bara exportera innehåll med märkord.

 1. Om du bara vill exportera en viss del av dokumentet markerar du det elementet i strukturpanelen som du vill börja exportera från.
 2. Välj Arkiv > Exportera.
 3. Välj XML under Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS).
 4. Ange namnet och var du vill spara XML-filen och klicka sedan på Spara.
 5. I dialogrutan Exportera XML väljer du ett kodschema: UTF-8 eller UTF-16.
 6. Gör något av följande:

  Inkludera DTD-deklaration

  Exporterar den inlästa DTD-filen tillsammans med XML-filen. Det här alternativet är bara tillgängligt om du har läst in en DTD-fil i ditt dokument.

  Visa XML med

  Den exporterade filen öppnas i en webbläsare, ett XML-redigeringsprogram eller en textredigerare. Välj webbläsaren eller programmet i listan.

  Exportera från markerat element

  Börjar exporten från det element som du har markerat på strukturpanelen. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har markerat ett element innan du valde Arkiv > Exportera.

  Exportera tabeller utan märkord som CASL XML

  Exporterar alla tabeller utan märkord i CALS XML-format.

  Avbilda om bryttecken, tomt utrymme och specialtecken

  Exporterar bryttecken, tomt utrymme och specialtecken som decimaltecken i stället för vanliga tecken.

  Använd XSLT

  En formatmall definierar omformningen av det exporterade XML-innehållet till HTML eller ett annat format. Välj en XSLT i filsystemet genom att välja Bläddra (Windows) eller Välj (Mac OS).

 7. Klicka på Exportera för att exportera XML-filen.

Exportera endast märkord

 1. Välj Spara märkord på märkordspanelens meny.
 2. Ange ett filnamn och en plats för filen.
 3. Välj UTF-8, UTF-16 eller Shift-JIS (för japanska tecken) under Kodning och klicka sedan på Spara. Märkorden sparas som en XML-fil.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online