Lägga till märkord i innehåll för XML

Skapa och läsa in XML-märkord

Innan du lägger till märkord i sidobjekt skapar du (eller läser in) märkord som identifierar varje innehållstyp eller objekt i dokumentet. Du kan skapa märkord från början eller läsa in dem från en annan källa, till exempel från ett InDesign-dokument, InCopy-dokument eller en DTD-fil. Om du vill skapa eller läsa in XML-märkord i dokumentet använder du någon av följande metoder:

 • Skapa ett märkord med kommandot Nytt märkord.

 • Läs in märkord från en XML-fil eller ett annat dokument.

 • Importera en DTD-fil.

 • Importera märkord (och innehåll) med hjälp av kommandot Importera XML.

Märkordspanelen med en lista över alla tillgängliga märkord

Skapa ett XML-märkord

 1. Du visar märkordspanelen genom att välja Fönster > Verktyg > Märkord.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Nytt märkord på märkordspanelens meny.

  • Klicka på Nytt märkord  på märkordspanelen.

 3. Skriv ett namn för märkordet. Namnet måste följa XML-standard. Om du använder ett blanksteg eller ett ogiltigt tecken i märkordsnamnet visas ett varningsmeddelande.
 4. Välj en färg för märkordet om du skapade märkordet med menyn på märkordspanelen. (Om du skapade märkordet med knappen Nytt märkord kan du ändra färg genom att ändra färg på märkordet.)
  Obs!

  Du kan använda samma färg för flera olika märkord. Den färg du väljer visas när du lägger till märkordet till en ram och väljer Visa > Struktur > Visa formaterade ramar, och när du lägger till märkordet till text i en ram och väljer Visa > Struktur > Visa märkordsmärken. (Märkordsfärger visas inte i exporterade XML-filer.)

 5. Klicka på OK.

Läsa in märkord från en annan källa

Du kan läsa in märkord från en XML-fil, ett InDesign-dokument eller ett InCopy-dokument.

Obs!

När du läser in en XML-fil med märkord läggs de automatiskt till på märkordspanelen i InCopy.

 1. Välj Läs in märkord på märkordspanelens meny.
 2. Markera filen som innehåller de märkord du vill läsa in på märkordspanelen och klicka på Öppna.

Ändra namn och färg på märkord

 1. Dubbelklicka på märkordsnamnet på märkordspanelen eller välj Märkordsalternativ på märkordspanelens meny.
 2. Ändra namnet eller färgen på märkordet och klicka på OK.
Obs!

Det går inte att redigera namnet på låsta märkord. Om du läser in en DTD-fil är namnen automatiskt låsta i InCopy. Om du vill ändra namnen på märkorden måste du redigera DTD-filen och sedan läsa in den igen.

Lägga till märkord för objekt

Innan du exporterar innehåll till en XML-fil måste du lägga till märkord i texten och andra objekt (till exempel ramar och tabeller) som du vill exportera. Du måste även lägga till märkord i objekt som du har skapat som platshållare för det importerade XML-innehållet. Objekt med märkord visas som element på strukturpanelen.

XML-element och märkord

A. Element visas i panelen Struktur. B. Märkordsmärken omger text som har märkts upp med märkord. 

Följande gäller när du lägger till märkord till sidobjekt:

 • Du måste lägga till märkord i textramar innan du kan lägga till märkord i den text som finns i ramarna.

 • Du kan endast lägga till ett märkord i en ram.

 • Samma enda märkord används för kopplade textramar. Det används för all text i de kopplade ramarna, inklusive dold text.

 • När du lägger till märkord i text i ett element med märkord (när du till exempel lägger till märkord i ett stycke i en artikel med märkord) visas texten som ett underordnat element till det befintliga elementet i strukturpanelen.

 • När du lägger till märkord i ett element i en ram med knappen Märk automatiskt, märkordsformaterar InCopy automatiskt den ram du har angett i dialogrutan Alternativ för märkordsförinställningar.

Lägga till märkord i en textram

 1. Välj Visa > Layoutvyn.
 2. Se till att textramen där texten visas är märkordsformaterad. (Om ramen inte är märkordsformaterad när du försöker lägga till ett märkord i en ram kommer standardmärkord att läggas till i artikeln.)
 3. Gör något av följande:
  • Välj textverktyget , markera text i en textram och klicka på ett märkord på märkordspanelen. Om du markerar all text i ramen tillämpas märkordet på ramen och inte på textblocket (såvida du inte valde Lägg till på märkordspanelen.)

  • Markera textramen, tabellen, tabellcellerna eller bilden som du vill märkordsformatera och klicka på ikonen Märk automatiskt på märkordspanelen, om du vill använda ett standardmärkord. (Se Ange standardinställningar för Märk automatiskt.)

  • Märkordsformatera text automatiskt där du har använt stycke- eller teckenformat med hjälp av kommandot Koppla format till märkord.

Lägga till märkord i tabeller

När du lägger till märkord i en tabell för export till XML, skapas ett tabellelement samt ett cellelement för varje cell i tabellen. Cellelementen är underordnade element till tabellelementet och skapas automatiskt.

 1. Välj Visa > Layoutvyn.
 2. Klicka på tabellen och välj Tabell > Markera > Tabell.
 3. Välj ett märkord för tabellen på märkordspanelen.

  I InCopy skapas ett cellelement för varje cell i tabellen (du kan visa dem på strukturpanelen). Vilket märkord som tillämpas på tabellens cellelement beror på förinställningarna för märkord.

 4. Lägg till ett annat märkord i tabellcellerna om det behövs.

  Du kan till exempel identifiera första raden med celler som rubrikceller genom att lägga till ett annat märkord i den cellraden. Du lägger till märkord i celler genom att markera tabellcellerna i dokumentet och sedan välja ett märkord. (När du markerar celler i tabellen markeras även motsvarande cellelement på strukturpanelen.)

Obs!

Du kan även lägga till märkord i en tabell genom att markera tabellen och klicka på ikonen Märk automatiskt på märkordspanelen. Märkordet Tabell (eller något annat märkord som du föredrar) läggs till direkt i tabellen enligt standardinställningarna för Märk automatiskt.

Lägga till märkord enligt format

Stycke-, tecken-, tabell- och cellformat som du tilldelar text kan användas som ett sätt att lägga till märkord i XML. Ett styckeformat med namnet Bildtext kan till exempel kopplas till ett märkord med namnet Artikeltext. När du sedan använder kommandot Koppla format till märkord kan du lägga till märkordet Artikeltext i alla stycken i dokumentet som använder brödtextformatet. Du kan koppla flera format till samma märkord.

Obs!

Med kommandot Koppla format till märkord lägger du till märkord i innehåll automatiskt, även i stycken och tecken som redan har märkord. Om du vill behålla de befintliga märkorden tillämpar du märkord manuellt.

 1. Välj Koppla format till märkord från panelmenyerna Märkord eller Struktur.
 2. Ange vilka märkord du vill koppla de olika formaten i dokumentet till.
  Dialogrutan Koppla format till märkord

 3. Om du vill matcha formatnamnen med märkordsnamnen markerar du Koppla efter namn. De format som har samma namn som märkordsnamn markeras i dialogrutan. Koppla efter namn är skiftlägeskänsligt, vilket innebär att Rubrik1 och rubrik1 behandlas som olika märkord.
 4. Om du vill använda formatkopplingar som du har konfigurerat i en InDesign-fil klickar du på Läs in och väljer filen.
 5. Markera och avmarkera alternativ för Inkludera:

  Artiklar på mallsidor

  Kopplar format på mallsidan till märkord.

  Artiklar på monteringsbordet

  Kopplar format i artiklar på monteringsbordet till märkord. (Avmarkera alternativet om du vill inte vill lägga till märkord i artiklarna på monteringsbordet.)

  Tomma artiklar

  Kopplar format i tomma artiklar till märkord. (Avmarkera alternativet om du vill inte vill lägga till märkord i formaten på tomma artiklar.)

 6. Klicka på OK.

  De nya XML-märkorden tillämpas i hela dokumentet på de stycke-, tecken-, tabell- och cellformat som du har angett i dialogrutan Koppla format till märkord.

Ta bort märkord från ett sidobjekt

Ta bort ett märkord från ett objekt men behåll det kopplade innehållet.

 1. Markera element i fönstret Struktur eller markera det i dokumentlayouten.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Ta bort märkord från element på menyn i panelen Struktur.

  • Klicka på Ta bort märkord på märkordspanelen.

Ändra märkord för ett sidobjekt

Ändra märkord för ett objekt om du vill ersätta det befintliga märkordet (du behöver inte ta bort märkordet först).

 1. Välj textverktyget .
 2. Gör något av följande:
  • Markera texten eller textramen och klicka på ett annat märkord på märkordspanelen.

  • Placera insättningspunkten i en märkordsformaterad ram i ett artikelelement (inte i ett underordnat element). Markera Ändra, överst på märkordspanelen. Klicka sedan på ett annat märkord på märkordspanelen.

  • Markera hela det textblock som du har lagt till märkord i. Välj Ändra, överst på märkordspanelen, och klicka på ett annat märkord. (Om du väljer Lägg till överst på märkordspanelen och sedan klickar på ett annat märkord, läggs ett nytt underordnat element till på strukturpanelen.)

Ange standardinställningarna för Märk automatiskt

När du markerar en textram, tabell, tabellceller eller en bild och sedan klickar på ikonen Märk automatiskt på märkordspanelen, lägger InDesign till ett standardmärkord i det markerade objektet. Du anger standardmärkorden i dialogrutan Alternativ för märkordsförinställningar.

När du markerar en textram, tabell, tabellceller eller en bild och sedan klickar på ikonen Märk automatiskt på märkordspanelen, lägger InCopy till ett standardmärkord i det markerade objektet. Du anger standardmärkorden i dialogrutan Alternativ för märkordsförinställningar.

Obs!

I InCopy läggs ett standardmärkord till när du skapar ett element som kräver ett överordnat element, men som inte har det. Om du lägger till märkord i text inuti en textram men ramen i sig inte har något märkord, läggs ett märkord till i ramen, enligt Alternativ för märkordsförinställningar i InCopy. Möjligheten att lägga till märkord gör att rätt XML-struktur kan upprätthållas i InCopy.

 1. Välj Alternativ för märkordsförinställningar på märkordspanelens meny.
 2. Välj ett standardmärkord för textramar, tabeller, tabellceller och bilder.
  Obs!

  Om märkordet inte visas kan du välja Nytt märkord på menyn och skapa ett märkord.

Koppla XML-märkord till format

XML-märkord är bara databeskrivningar, de innehåller inga formateringsanvisningar. Du måste därför formatera XML-innehåll efter att du har importerat och utformat innehållet. Ett sätt att göra detta är att koppla XML-märkord till stycke-, tecken-, tabell- eller cellformat. Du kan till exempel koppla märkordet Byline till teckenformatet Författare så att allt importerat och monterat XML-innehåll med märkordet Byline automatiskt tilldelas teckenformatet Författare. Det är lättare och snabbare att formatera importerat XML-innehåll om du kopplar märkord till stycke- och teckenformat.

Du behöver inte koppla alla märkord till ett stycke- eller teckenformat. Vissa element visas kanske inte i layouten och andra kanske är enklare att formatera en i taget. Underordnade element tar dessutom över det stycke- eller teckenformat som är tilldelat till det överordnade elementet. Detta kan vara lite förvirrande om du inte kopplar över- och underordnade element separat.

Obs!

Med kommandot Koppla märkord till format återkopplas formaten i ett helt dokument, ibland med oönskade resultat. När du kopplar ett märkord till ett format kan text som tidigare var tilldelad till ett format återkopplas till ett annat, vilket beror på dess XML-märkord. Om du redan har formaterat text kanske du föredrar att tillämpa format manuellt och på så vis förhindra att stycke- och teckenformatalternativen åsidosätts.

 1. Välj Koppla märkord till format på märkords- eller strukturpanelens meny.
  En meny med format visas för alla märkord i dialogrutan Koppla märkord till format

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill importera format, märkord och avbildningsdefinitioner från ett annat dokument klickar du på Läs in, markerar ett dokument och klickar på Öppna.

  • Om du vill koppla märkord till format klickar du i kolumnen Format bredvid ett märkord och väljer ett stycke- eller teckenformat på den meny som visas. (Styckesymbolen används för att identifiera styckeformat på menyn, och ett ”A” används för att identifiera teckenformat.) Upprepa för alla märkord du vill avbilda.

  • Om du vill koppla märkord till samma namn automatiskt väljer du Koppla efter namn. De format som har samma namn som märkordsnamn markeras i kolumnen Format. Ett märkord och ett format måste inte bara ha samma namn för att matcha varandra, de måste också ha samma versaler/gemener. H1 och h1 matchar till exempel inte varandra. (Om samma formatnamn finns i två olika formatgrupper fungerar inte Koppla efter namn och du uppmanas att ändra namn på ett av formaten.)

 3. Klicka på OK.

Visa eller dölja ramar med märkord eller märkordsmärken

I text- och artikelvyerna visar märkordsmärken var objekten på en sida har blivit formaterade med märkord. I layoutvy visar ramar med märkord var objekt som tabeller och bilder har blivit formaterade med märkord. Märkordsfärgen anger färgen på märket eller ramen.

I det här exemplet har alla sidobjekt märkord förutom underrubriken under rubriken.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill visa ramar du har lagt till märkord till med färg väljer du Visa > Struktur > Visa formaterade ramar.

  • Om du inte vill visa ramar du har lagt till märkord till med färg väljer du Visa > Struktur > Dölj ramar med märkord.

  • Om du vill visa färgade parenteser runt text du har lagt till märkord till väljer du Visa > Struktur > Visa märkordsmärken.

  • Om du inte vill visa färgade parenteser runt text du har lagt till märkord till väljer du Visa > Struktur > Dölj märkordsmärken.

Ta bort märkord eller element

 • Om du vill ta bort ett märkord från märkordspanelen drar du märkordet till ikonen Ta bort märkord, längst ned på panelen. Om du har lagt till märkordet till innehåll visas ett varningsmeddelande. Välj ett annat märkord som du vill ersätta det borttagna märkordet med och klicka sedan på OK.
 • Om du vill ta bort alla oanvända märkord väljer du Markera alla oanvända märkord på märkordspanelens meny och klickar på ikonen Ta bort märkord, längst ned på panelen.
 • Om du vill ta bort ett element från panelen Struktur markerar du elementet och klickar sedan på ikonen Ta bort eller väljer Ta bort på menyn i panelen Struktur. Om du finns innehåll i elementet visas ett varningsmeddelande. Om du inte vill ta bort innehållet från dokumentet klickar du på Ta bort märkord. Om du vill ta bort både elementet och allt innehåll klickar du på Ta bort.
Obs!

Märkord som lästes in med en importerad DTD-fil kan inte tas bort förrän DTD-filen tas bort.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto