Skriva ut artiklar

Skriva ut från text- eller artikelvyn

Om du skriver ut från text- eller artikelvyn skrivs texten ut som oformaterad i en enda kontinuerlig spalt (eller spalter), utan någon layout eller formatering. När du skriver ut från text- eller artikelvyn får du en utskrift som påminner om traditionell publicering. Med textvyn är det lättare att se det faktiska innehållet i en artikel och visa de ändringar du eller andra gjort.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj Text och artikel under Visa i dialogrutan Skriv ut.
 3. Ange följande alternativ i utskriftsdialogrutan:
  • Ange hur många kopior du vill skriva ut.

  • Välj en pappersstorlek i listan.

  • Välj en pappersorientering.

  • Välj om du vill skriva ut alla artiklar, den aktuella artikeln eller alla expanderade artiklar.

  Obs!

  Alternativet Alla expanderade är endast tillgängligt när du jobbar med länkade InCopy-filer.

 4. Ange också om du vill använda de aktuella textvyinställningarna eller om du vill åsidosätta dem. Om du väljer att åsidosätta de aktuella textvyinställningarna väljer du vilken information du vill skriva ut.
 5. Om du vill skriva ut dokumentnamnet, antal sidor och utskriftstiden på de utskrivna sidorna markerar du Skriv ut sidinformation.
 6. Om du vill skriva ut en sammanfattning av informationen om artikeln markerar du Skriv ut artikelinformation. Om du gör det skrivs den information ut som finns i dialogrutan Innehållsfilinformation.
 7. Klicka på Skriv ut.
Obs!

Om dokumentet inte skrivs ut på rätt sätt kontrollerar du att du har installerat rätt skrivardrivrutin.

Om du skriver ut layoutvyn skrivs dokumentet ut som det visas på skärmen, med ramar och alla andra sidelement.

Obs!

Eftersom InCopy inte är utformat för utskrifter med produktionskvalitet finns det inga kontroller för svällning, pass- och skärmärken, färgseparationer eller andra bildutskriftsfunktioner. Du kan endast göra sammansatta utskrifter med hjälp av InCopy.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj Layout i Visa i utskriftsdialogrutan.
 3. Ange följande alternativ:
  • Ange hur många kopior du vill skriva ut.

  • Välj en pappersstorlek i listan.

  • Välj en pappersorientering.

  • Välj om du vill skriva ut alla sidorna eller ett sidintervall.

 4. Ange om du vill skalförändra dokumentet.
 5. Om du vill skriva ut de bilder som finns i dokumentet markerar du Skriv ut bilder.
 6. Om du vill skriva ut motstående sidor på samma ark markerar du Skriv ut uppslag.
 7. Om du vill skriva ut dokumentnamnet, antal sidor och utskriftstiden på de utskrivna sidorna markerar du Skriv ut sidinformation.
 8. Klicka på Skriv ut.
Obs!

Om dokumentet inte skrivs ut på rätt sätt kontrollerar du att du har installerat rätt skrivardrivrutin.

Skapa en standard-PostScript-fil

I stället för att skriva ut till en skrivare kan du spara en Adobe PostScript®-beskrivning av dokumentet i en fil som du kan använda för att skriva ut på andra skrivare. En PostScript-fil (.ps) innehåller en beskrivning av allt i dokumentet, inklusive information om länkade filer och instruktioner för den valda utdataenheten.

En PostScript-fil är vanligtvis större än det ursprungliga InCopy-dokumentet. När du har skapat PostScript-filen kan du kopiera den till en diskett eller annan typ av flyttbar enhet, eller skicka den till den dator som ska skriva ut den.

Obs!

Spara PostScript-filen på hårddisken innan du överför filen till en nätverksenhet eller flyttbart media. Den långsamma åtkomsthastigheten mellan hårddisken och andra enheter kan medföra att du förlorar data, vilket kan skada dokumentet.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på Konfiguration.
 3. Beroende på vilket operativsystem du använder gör du något av följande:
  • (Windows) Välj Skriv ut till fil. Klicka på Skriv ut.

  • (Mac OS) Från PDF-menyn väljer du Spara PDF som PostScript. Ange namn och sökväg för filen och klicka på Spara.

 4. Om det behövs ändrar du de befintliga inställningarna i dialogrutan Skriv ut i InCopy. I InCopy används det aktuella sidintervallet när PostScript-filen skapas.
 5. Klicka på Skriv ut.
 6. (Windows) Ange namn och sökväg för filen och klicka på Spara.

Ändra standardutskriftsinställningarna

Du kan spara utskriftsinställningarna med programmet så att samma utskriftsinställningar används för alla nya InCopy-dokument. I Mac OS blir de utskriftsinställningarna också standardinställningar för skrivaren. Du kan åsidosätta enskilda utskriftsinställningar.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut och ändra utskriftsinställningarna.
 2. Klicka på Spara inställningarna.

  Eventuella åsidosättningar du gör för de här sparade inställningarna tas bort när utskriftsjobbet har slutförts.

Skalförändra dokument

Om du skriver ut från layoutvyn kan du ange hur dokumentsidor ska anpassas till storleken på de utskrivna sidorna. Den största sidstorleken du kan skriva ut i Windows är 129 x 129 tum. Om du vill anpassa ett stort dokument till ett mindre papper kan du skalförändra bredden och höjden på dokumenten, antingen symmetriskt eller asymmetriskt. Du kan också skalförändra sidorna automatiskt så att de anpassas till det utskrivbara området för den valda pappersstorleken. Skalförändring påverkar inte dokumentets sidstorlek.

Skalförändra ett dokument manuellt

 1. Välj Arkiv > Skriv ut i layoutvyn.
 2. Om du vill bibehålla de aktuella dokumentproportionerna mellan bredd och höjd väljer du Bibehåll proportioner. Om du vill skalförändra ett dokument asymmetriskt avmarkerar du det här alternativet.
 3. Ange ett procentvärde från 1 till 1 000 i rutorna Bredd och Höjd. Om du har valt alternativet Bibehåll proportioner behöver du bara ange ett värde. Det andra uppdateras automatiskt.
 4. Klicka på Skriv ut.

Skalförändra ett dokument automatiskt

 1. Välj Arkiv > Skriv ut i layoutvyn.
 2. Välj Anpassa till sida. Procentvärdet för skalförändring, som avgörs av den bildyta som är definierad i PPD-filen, visas intill alternativet Anpassa till sida.
 3. Klicka på Skriv ut.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?