Skapa ett textmakro

Ett textmakro är en genväg för ett antal tangenttryckningar. Ett makro kan vara enkelt. Det kan vara ett ord eller en fras du ofta använder. Det kan också vara mer komplex, till exempel en formaterad adress. En makrokod är namnet på det textmakro du skapar. I stället för att skriva "Centrum för förebyggande av sjukdom" upprepade gånger, kan du skapa en makrokod (till exempel "cfs") som ändras till det fullständiga namnet.

 1. Välj Fönster > Textmakron.
 2. Om du vill skapa ett textmakro från befintlig text, markerar du texten i dokumentet.
 3. Välj Nytt makro på menyn textmakropanelen eller klicka på knappen Nytt makro  på textmakropanelen.
 4. Ange en makrokod i textrutan Makrokod. Observera att makrokoder är skiftlägeskänsliga.

  Koden visas i listan Textmakron.

 5. I Makrotext skriver du den textsträng som du vill ska skrivas in när du aktiverar textmakrot.
 6. Om du vill ta med attribut från den befintliga texten när du infogar eller byter makrotext, markerar du Kom ihåg textattribut.

  Som standard använder infogad eller ersatt makrotext samma formatattribut som i målstycket.

 7. Om du vill koppla ett kortkommando till makrot, klickar du i textrutan Makrokortkommando och trycker på de tangenter som du vill använda som genväg.

  Kortkommandon är särskilt praktiska om du avaktiverar Växla makrotext automatiskt på textmakropanelen.

  Om det kortkommando du vill använda redan är upptaget av en annan funktion, visas en varningssymbol längst ned i dialogrutan med texten "Tilldelad: [funktion]". Om du väljer att koppla kortkommandot till makrot, åsidosätts den tidigare kortkommandofunktionen.

 8. Klicka på OK.

Du kan ersätta makrokoden med makrotext automatiskt när du skriver, genom att använda ett makrokortkommando eller genom att välja Växla makrotext på textmakropanelens meny.

Redigera ett textmakro

 1. Dubbelklicka på textmakrot som du vill redigera i listan på textmakropanelen. Du kan också markera det och klicka på knappen Redigera textmakro  på textmakropanelen.
 2. Ange ändringarna i textrutan och klicka på OK.

Duplicera ett makro

Använd kommandot Duplicera makro om du vill skapa en kopia av ett befintligt makro. Det duplicerade makrot kopplas till samma kod som det ursprungliga makrot, men med ett nummer efter. Det visas direkt efter det ursprungliga makrot på textmakropanelen. Om du t.ex. duplicerar makrot "DOT" skapas en kopia av makrot med namnet "DOT1".

 1. Markera textmakrot som du vill duplicera i listan på textmakropanelen.
 2. Välj Duplicera makro på textmakropanelens meny.

Ta bort ett textmakro

 1. Markera textmakrot som du vill ta bort i listan på Textmakropanelen.
 2. Välj Ta bort makro på textmakropanelens meny.

Obs!

När du har tagit bort ett makro kan du inte ångra borttagningen.

Infoga eller växla makrotext

Du kan infoga makrotext på tre sätt: Använd kommandot Infoga makrotext om du vill infoga makrotexten vid insättningspunkten, låt makrotexten infogas automatiskt medan du skriver eller växla befintlig text med makrotext.

Infoga makrotext automatiskt

Om Växla makrotext automatiskt är markerat konverteras makrokoder automatiskt till makrotext medan du skriver. Om du t.ex. skapade en makrokod med namnet "CFS", kommer "Centrum för förebyggande av sjukdom" att visas när du skriver "CFS" följt av ett ordslutstecken som blanksteg eller punkt. Makrokoden är skiftlägeskänslig.

 1. Kontrollera att Växla makrotext automatiskt är markerat på textmakropanelens meny. (När det är markerat visas en bockmarkering bredvid namnet.)
 2. Skriv makrokoden följt av ett ordslutstecken (blanksteg, komma, punkt eller radbrytning).

Obs!

Om du vill återställa makrotexten väljer du Redigera > Ångra. Välj Redigera > Ångra tills makrokoden visas igen.

Infoga makrotext vid insättningspunkten

Med kommandot Infoga makrotext infogas den valda makrotexten vid insättningspunkten.

 1. Använd textverktyget  och klicka där du vill att makrotexten ska infogas.
 2. Gör något av följande:
  • Tryck på makrokortkommandot för makrot.

  • Markera makrot på textmakropanelen och välj Infoga makrotext på menyn i panelen eller klicka på knappen Infoga makrotext .

Växla text med makrotext

Med kommandot Växla makrotext kan du söka efter en makrokod i texten ovanför insättningspunkten. Om makrokoden hittas ersätts den med den kopplade makrotexten. Sökningen är skiftlägeskänslig. Anta att du har skapat ett textmakro för "Centrum för förebyggande av sjukdom" och makrokoden är "CFS". Du använder makrot genom att skriva CFS och välja Växla makrotext (med insättningspunkten placerad precis efter makrokoden). Texten ovanför insättningspunkten söks igenom och "CFS" ersätts med makrotexten "Centrum för förebyggande av sjukdom".

 1. Använd textverktyget  och klicka precis till höger om makrokoden som du vill ersätta. Du kan också markera texten som du vill ersätta.
 2. Välj Växla makrotext på textmakropanelens meny eller välj Redigera > Växla makrotext.

Obs!

Du kan inte fortsätta att söka igenom hela dokumentet efter varje förekomst av makrokoden med kommandot Växla makrotext. Om du vill söka efter och ersätta alla förekomster av ett ord eller en fras, använder du kommandot Sök/ersätt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy