Allmänt om arbetsytor

Översikt av arbetsytan

Du skapar och redigerar dina dokument och filer med hjälp av olika element, till exempel paneler, fält och fönster. Hur dessa element ordnas kallas för en arbetsyta. Arbetsytorna i de olika programmen i Adobe® Creative Suite® 5 har samma utseende, så att du lätt kan flytta mellan programmen. Du kan också anpassa varje program efter hur du arbetar utifrån flera förinställda arbetsytor eller genom att skapa en egen.

Även om standardlayouten för arbetsytor varierar i olika produkter, kan du hantera elementen i dem på ungefär samma sätt.

 • Programfältet utmed överkanten innehåller en arbetsyteväxlare, menyer (enbart Windows) och andra programkontroller. I vissa av programmen kan du använda Fönster-menyn (på Mac) för att visa eller dölja programfältet.

 • Panelen Verktyg innehåller verktyg för att skapa och redigera bilder, grafik, sidelement o.s.v. Likartade verktyg grupperas.

 • kontrollpanelen visas alternativ för det valda verktyget. På kontrollpanelen i Illustrator visas alternativ för det valda objektet. (I Adobe Photoshop® kallas detta för alternativfältet. I Adobe Flash®, Adobe Dreamweaver® och Adobe Fireworks® kallas det egenskapsinspektör eller egenskapskontroll och innehåller egenskaper för det valda elementet.)

 • I dokumentfönstret visas filen som du arbetar med. Dokumentfönster kan ordnas med hjälp av flikar och, i vissa fall, grupperas och dockas.

 • Med paneler blir det enklare att övervaka och ändra arbetet. Några exempel är tidslinjen i Flash, penselpanelen i Illustrator, panelen Lager i Adobe Photoshop® och panelen CSS-format i Dreamweaver. Paneler kan grupperas, skiktas och dockas.

 • I programramen grupperas alla arbetsyteelement i ett enda integrerat fönster där du kan behandla programmet som en enda enhet. När du flyttar eller ändrar storlek på programramen eller något av elementen i det så flyttas elementen så att de inte överlappar varandra. Panelerna försvinner inte när du växlar program eller när du av misstag klickar utanför programmet. Om du arbetar med två eller flera program, kan du placera de olika programmen sida vid sida på skärmen eller på flera skärmar.

  Om du använder Mac och föredrar det traditionella frihandsgränssnittet kan du inaktivera programramen. I t.ex. Adobe Illustrator® väljer du Fönster > Programram när du vill aktivera eller inaktivera den. (I Flash för Mac är programramen alltid aktiverad, och Dreamweaver för Mac saknar programram.)

Standardarbetsyta i Illustrator
Standardarbetsyta i Illustrator

A. Dokumentfönster med flikar B. Programfält C. Arbetsyteväxlare D. Panelens namnlist E. Kontrollpanelen F. Panelen Verktyg G. Knappen Komprimera till ikoner H. Fem panelgrupper i en lodrät docka 

Dölja eller visa alla paneler

 • (Illustrator, Adobe InCopy®, Adobe InDesign®, Photoshop, Fireworks) Om du vill visa eller dölja alla paneler, inklusive panelen Verktyg och kontrollpanelen, trycker du på Tabb.

 • (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Om du vill visa eller dölja alla paneler, utom panelen Verktyg och kontrollpanelen, trycker du på Skift+Tabb.

Obs!

Du kan tillfälligt visa dolda paneler om Minimera panel är markerat i inställningarna för gränssnittet. Alternativet är alltid markerat i Illustrator. Flytta pekaren till kanten av programfönstret (Windows®) eller till kanten på skärmen (Mac OS®) och hovra över remsan som visas

 • (Flash, Dreamweaver, Fireworks) Om du vill dölja eller visa alla paneler trycker du på F4.

Visa panelalternativ

 1. Klicka på ikonen för panelmenyn i panelens övre högra hörn.

  Obs!

  Du kan öppna en panelmeny även om panelen är minimerad.

  Obs!

  I Photoshop kan du ändra teckenstorleken på texten i paneler och verktygstips. Välj en storlek på menyn Teckensnittsstorlek på gränssnitt i gränssnittsinställningarna.

(Illustrator) Justera panelens ljusstyrka

 1. Flytta skjutreglaget för intensitet i inställningarna för användargränssnittet. Detta påverkar alla paneler, bland annat kontrollpanelen.

Konfigurera om panelen Verktyg

Du kan visa verktygen på panelen Verktyg i en enda kolumn, eller sida vid sida i två kolumner. (Den här funktionen är inte tillgänglig på panelen Verktyg i Fireworks och Flash.)

Obs!

I InDesign och InCopy kan du också växla från att visa en kolumn till två kolumner (eller en enskild rad) genom att ange ett alternativ i inställningarna för gränssnittet.

 1. Klicka på dubbelpilen högst upp på panelen Verktyg.

Hantera fönster och paneler

Du kan skapa en anpassad arbetsyta genom att flytta och justera dokumentfönster och paneler. Du kan också spara arbetsytor och växla mellan dem. För Fireworks: Om du byter namn på anpassade arbetsytor i Fireworks kan det leda till oönskat beteende.

Obs!

I exemplen nedan används Photoshop som exempel. Arbetsytan fungerar på samma sätt i alla produkter.

Ordna om, docka eller skapa flytande dokumentfönster

När du öppnar fler än en fil visas dokumentfönstren som flikar.

 • Du ändrar ordning på flikarna (dokumentfönstren) genom att dra en fönsterflik till en ny plats i gruppen.
 • Om du vill avdocka ett dokumentfönster från en grupp fönster, drar du fönsterfliken bort från gruppen.
Obs!

I Photoshop kan du också välja Fönster > Ordna > Flyt i fönster om ett enskilt dokumentfönster ska vara flytande, eller Fönster > Ordna > Flyt alla i fönster om alla dokumentfönster ska vara flytande. Mer information finns i kb405298.

Obs!

I Dreamweaver går det inte att docka och avdocka dokumentfönster. Använd minimeringsknappen i dokumentfönstret om du vill skapa flytande fönster (Windows) eller välj Fönster > Sida vid sida om du vill visa dokumentfönstren sida vid sida. Sök efter "sida vid sida" i Dreamweaver-hjälpen om du vill ha mer information. Arbetsflödet skiljer sig något för Macintosh-användare.

 • Om du vill docka ett dokumentfönster vid en separat grupp med dokumentfönster, drar du fönstret till den gruppen.

 • Om du vill skapa grupper med grupperade eller upprepade dokument drar du fönstret till något av de släppområden som finns överst, nederst eller vid sidan i ett annat fönster. Du kan också välja en layout för gruppen med hjälp av knappen Layout i programfältet.

Obs!

Vissa produkter har inte stöd för den här funktionen. Kommandona Överlappande och Sida vid sida kan dock finnas på menyn Fönster i produkten som hjälp för dig att utforma dina dokument.

 • Om du vill växla till ett annat dokument i en grupp med flikar när du drar en markering, drar du markeringen över fliken för dokumentet en kort stund.
Obs!

Vissa produkter har inte stöd för den här funktionen.

Docka och avdocka paneler

En docka är en samling paneler eller panelgrupper som visas tillsammans, för det mesta lodrätt. Du kan docka och avdocka paneler genom att flytta dem in och ut från en docka.

 • Om du vill docka ett skikt drar du det i fliken till dockan, högst upp, längst ned eller mellan andra paneler.

 • Om du vill docka en panelgrupp drar du den i namnlisten (det heltäckande tomma fältet ovanför flikarna) till dockan.

 • Om du vill ta bort en panel eller en panelgrupp drar du den ut från dockan i dess flik eller namnlist. Du kan dra den till en annan docka eller frigöra den.

panel i ny docka
Överblickspanelen dras ut till en ny docka, vilket anges med en blå, lodrät markering

panel i egen docka
Överblickspanelen finns i en egen docka

Obs!

Du kan förhindra att panelerna fyller upp hela ytan i en docka. Dra uppåt i nederkanten på dockan så att den inte längre nuddar kanten på arbetsytan.

Flytta paneler

När du flyttar paneler visas blåmarkerade släppområden, områden dit du kan flytta panelen. Du kan till exempel flytta en panel uppåt eller nedåt i en docka genom att dra den till det smala blå släppområdet ovanför eller under en annan panel. Om du drar till ett område som inte är ett släppområde börjar panelen att flyta fritt i arbetsytan.

Obs!

Markörens position (snarare än panelens position) aktiverar släppzonen, så om du inte ser släppzonen kan du försöka dra markören dit du vill att släppzonen ska vara.

 • Om du vill flytta en panel drar du i dess flik.

 • Om du vill flytta en panel drar du i namnlisten.

färgpanel dockad ovanför lagerpanelen
Det smala blå släppområdet anger att panelen Färg kommer att dockas separat ovanför panelgruppen Lager.

A. Namnlist B. Tabb C. Släppområde 

Obs!

Tryck på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du flyttar en panel om du inte vill att den ska dockas. Tryck på Esc medan du flyttar panelen om du vill avbryta åtgärden.

Lägga till och ta bort paneler

Om du tar bort alla paneler från en docka, försvinner dockan. Du kan skapa en docka genom att flytta paneler mot högerkanten av arbetsytan tills ett släppområde visas.

 • Om du vill ta bort en panel högerklickar du (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac) på fliken och väljer sedan Stäng, eller avmarkerar den direkt på Fönster-menyn.

 • Om du vill lägga till en panel markerar du den på Fönster-menyn och dockar den där du vill ha den.

Hantera panelgrupper

 • Om du vill flytta en panel i en grupp drar du i panelens flik till det markerade släppområdet i gruppen.

lägga till en panel i en grupp
Lägga till en panel i en panelgrupp

 • Om du vill ordna om panelerna i en grupp drar du i fliken på en panel till en ny plats i gruppen.

 • Om du vill ta bort en panel från en grupp så att den flyter fritt, drar du panelen i dess flik till en plats utanför gruppen.

 • Om du vill flytta en grupp drar du i namnlisten (området ovanför flikarna).

Skikta flytande paneler

När du drar en panel till en plats utanför dockan men inte till ett släppområde, flyter panelen fritt. En flytande panel kan du placera var som helst på arbetsytan. Du kan skikta flytande paneler eller panelgrupper så att de flyttas som en enhet när du drar i den översta namnlisten.

fritt flytande paneler
Fritt flytande skiktade paneler

 • Om du vill skikta flytande paneler drar du panelen i dess flik till släppzonen längst ned på en annan panel.

 • Om du vill ändra skiktordning drar du en panel uppåt eller nedåt i dess flik.

Obs!

Kontrollera att du släpper fliken över det smala släppområdet mellan panelerna, och inte i det breda släppområdet i en namnlist.

 • Om du vill ta bort en panel eller panelgrupp från skiktet, så att den kan börja flyta fritt, drar du den i fliken eller namnlisten.

Ändra storlek på paneler

 • Om du vill minimera eller maximera en panel, panelgrupp eller ett skikt med paneler dubbelklickar du på en flik. Du kan också dubbelklicka på flikområdet (det tomma utrymmet bredvid flikarna).

 • Om du vill ändra storlek på en panel drar du i sidan på panelen. Vissa paneler, till exempel panelen Färg i Photoshop, kan du inte ändra storlek på genom att dra.

Komprimera eller expandera panelikoner

Du kan komprimera panelerna till ikoner om du vill rensa arbetsytan. I vissa fall är panelerna komprimerade till ikoner på standardarbetsytan.

paneler som är komprimerade till ikoner
Paneler som är komprimerade till ikoner

expanderade paneler
Paneler som har expanderats från ikoner

 • Om du vill komprimera eller expandera alla panelikoner i en kolumn klickar du på dubbelpilen högst upp i dockan.
 • Om du vill expandera en enskild panelikon klickar du på den.
 • Om du vill ändra storlek på panelikonerna så att bara ikonerna (och inte etiketterna) visas, justerar du bredden på dockan tills texten försvinner. Om du vill visa ikontexten igen gör du dockan bredare.
 • Om du vill komprimera en expanderad panel till en ikon igen, klickar du på fliken, på ikonen eller på dubbelpilen i panelens namnlist.
Obs!

Om du i vissa produkter väljer Komprimera panelikoner automatiskt i inställningarna för gränssnittet eller användargränssnittet, komprimeras en expanderad panelikon automatiskt när du klickar någon annanstans.

 • Om du vill lägga till en flytande panel eller panelgrupp i en ikondocka, drar du i dess flik eller namnlist. (Paneler komprimeras automatiskt till ikoner när de läggs till i en ikondocka.)

 • Om du vill flytta en panelikon (eller panelikongrupp) drar du i ikonen. Du kan dra panelikoner uppåt och nedåt i dockan, till andra dockor (där de visas i den dockans panelformat) eller utanför dockan (där de visas som flytande ikoner).

Spara och växla arbetsytor

Genom att spara aktuell storlek och placering för paneler som en namngiven arbetsyta, kan du återskapa den arbetsytan även om du flyttar eller stänger en panel. Namnen på de sparade arbetsytorna visas i arbetsyteväxlaren på programfältet.

Spara en egen arbetsyta

 1. Gör något av följande när arbetsytan har den sammansättning som du vill spara:

  • (Illustrator) Välj Fönster > Arbetsyta > Spara arbetsyta.

  • (Photoshop, InDesign, InCopy) Välj Fönster > Arbetsyta > Ny arbetsyta.

  • (Dreamweaver) Välj Fönster > Layout för arbetsyta > Spara arbetsyta.

  • (Flash) Välj Ny arbetsyta från arbetsyteväxlaren på programfältet.

  • (Fireworks) Välj Spara nuvarande från arbetsyteväxlaren på programfältet.

 2. Ange ett namn på arbetsytan.

 3. (Photoshop, InDesign) Markera ett eller flera alternativ under Samla in:

  Panelplaceringar

  Sparar de aktuella panelplaceringarna (endast InDesign).

  Kortkommandon

  Sparar den aktuella uppsättningen kortkommandon (endast Photoshop).

  Menyer och anpassade menyer

  Sparar den aktuella uppsättningen menyer.

Visa eller växla arbetsytor

 1. Markera en arbetsyta i arbetsyteväxlaren på programfältet.

Obs!

I Photoshop kan du koppla kortkommandon till de olika arbetsytorna om du snabbt vill kunna växla mellan dem.

Ta bort en egen arbetsyta

 • Välj Hantera arbetsytor i arbetsyteväxlaren på programfältet, markera arbetsytan och klicka på Ta bort. (Det här alternativet är inte tillgängligt i Fireworks.)

 • (Photoshop, InDesign, InCopy) Välj Ta bort arbetsyta i arbetsyteväxlaren.

 • (Illustrator) Välj > Arbetsyta > Hantera arbetsytor, markera arbetsytan och klicka på ikonen Ta bort.

 • (Photoshop, InDesign) Välj Fönster > Arbetsyta > Ta bort arbetsyta, markera arbetsytan och klicka på Ta bort.

Återställa standardarbetsytan

 1. Välj mellan arbetsytorna Standard eller Grundläggande i arbetsyteväxlaren på programfältet.

  Obs!

  Designer är standardarbetsyta i Dreamweaver.

 2. För Fireworks (Windows), ta bort följande mappar:

  Windows Vista

  \\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\

  Windows XP

  \\Documents and Settings\<användarnamn>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4

 3. (Photoshop, InDesign, InCopy) Välj Fönster > Arbetsyta > Återställ [namn på arbetsyta].

(Photoshop) Återställa en sparad arbetsyta

I Photoshop visas arbetsytorna automatiskt som de såg ut när du senast använde dem, men du kan också återställa panelernas ursprungliga, sparade placering.

 • Om du vill återställa en enskild arbetsyta väljer du Fönster > Arbetsyta > Återställ namnet på arbetsytan.

 • Om du vill återställa alla arbetsytor som installerats med Photoshop klickar du på Återställ standardarbetsytor i gränssnittsinställningarna.

Obs!

Om du vill ändra ordningen på arbetsytorna i programfältet drar du dem.

Ändra gränssnittsinställningar

 1. Välj Redigera > Inställningar > Gränssnitt (Windows) eller InCopy > Inställningar > Gränssnitt (Mac OS).

 2. Välj inställning och klicka på OK.

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningar visas när du placerar pekaren över olika objekt, såsom verktyg i verktygsfältet och alternativ i kontrollpanelen. Välj Inga om du vill stänga av funktionsbeskrivningarna.

Visa miniatyrbilder på plats

När du monterar en bild visas en miniatyrbild på markören. På samma sätt visas en bild av de första textraderna på textmarkören när du monterar text. Avmarkera det här alternativet om du inte vill att sådana miniatyrbilder ska visas

Visa omformningsvärden

När du skapar, ändrar storlek på eller roterar ett objekt, visar markören [x,y]-koordinater, bredd och höjd eller information om roteringen.

Aktivera Multi-Touch-rörelser

Välj det här alternativet om du vill att Multi-Touch-musrörelser i Windows och Mac OS ska fungera i InDesign. När du till exempel använder Magic Mouse i Mac OS rullar dragrörelsen uppåt eller nedåt eller flyttar till föregående eller nästa sida eller uppslag, och rotationsrörelsen roterar uppslaget.

Markera objekt under markeringsverktyg

Välj det här alternativet om du vill att ramkanterna på objekt ska markeras när du för direktmarkeringsverktyget över dem.

Svävande verktygspanel

Anger om verktygsfältet ska visas i en spalt, tvåspalt eller på en enstaka rad.

Komprimera ikonpaneler automatiskt

När det här alternativet är markerat, stängs en öppen panel automatiskt när du klickar i dokumentfönstret.

Visa dolda paneler automatiskt

Om du döljer paneler genom att trycka på Tabb, gör det här alternativet att panelen visas tillfälligt när du för pekaren utmed sidan av dokumentfönstret. Om det här alternativet inte är valt, måste du trycka på Tabb igen för att visa panelerna.

Öppna dokument som flikar

När det här alternativet är avmarkerat visas dokument som du skapar eller öppnar som svävande fönster och inte som fönster med flikar.

Aktivera dockning av svävande dokumentfönster

Om det här alternativet markeras kan du docka svävande dokument till varandra som fönster med flikar. Om du avmarkerar det här alternativet dockas inte svävande dokumentfönster med andra dokumentfönster, såvida du inte håller ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du drar.

Hand

Om du vill ange om text och bilder ska simuleras när du bläddrar i ett dokument, drar du handverktyget för den prestanda/kvalitetsnivå du vill använda.

Direktritning på skärm

Välj ett alternativ för att ange om sidan ska ritas om när ett objekt dras. Om du väljer Omedelbar ritas bilden om medan du drar. Om du väljer Aldrig och drar en bild flyttas bara ramen, medan bilden flyttas när du släpper upp musknappen. Om du väljer Fördröjd ritas bilden bara om ifall du gör en paus innan du drar. Fördröjningen fungerar på samma sätt som i InDesign CS4.

Använda verktygsfält

De allmänna verktygsfälten innehåller knappar för vanliga verktyg och kommandon, till exempel för att öppna, spara, skriva ut, bläddra och zooma. Verktygstips visas för alla knappar.

Visa eller dölja ett verktygsfält

 1. Välj ett verktygsfältsnamn på menyn Fönster. Om verktygsfältet är synligt visas en bockmarkering vid namnet.

Anpassa ett verktygsfält

Du kan ange vilka verktyg som visas i ett verktygsfält, ändra verktygsfältens orientering, samt kombinera och separera verktygsfält.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ange vilka verktyg som ska visas i ett verktygsfält klickar du på triangeln i slutet av verktygsfältet, väljer Anpassa och markerar verktyg. Menyn innehåller alternativ som är specifika för verktygsfältet.

  • Om du vill flytta ett verktygsfält drar du i namnlisten.

  • Om du vill kombinera verktygsfält klickar du i dragdelen av verktygsfältet och drar det över ett annat eller längs samma kant av programfönstret (Windows®) respektive skärmen (Mac OS®).

  dragområde
  Dragområdet i verktygsfältet

  Kombinera verktygsfält
  Kombinera verktygsfält

  • Om du vill ändra ett verktygsfält till en flytande panel klickar du på verktygsfältets dragområde och drar verktygsfältet från kanten av programfönstret (Windows) respektive skärmen (Mac OS).

  • Om du vill dela ett grupperat verktygsfält klickar du i dragdelen av verktygsfältet och drar bort det från gruppen. Om du drar ett verktygsfält från en befintlig grupp skapas ett nytt verktygsfält.

Visa funktionsbeskrivningar

I panelen Funktionsbeskrivningar beskrivs hur modifierartangenterna fungerar med det valda verktyget.

 1. Välj Fönster > Verktyg > Funktionsbeskrivningar om du vill visa panelen Funktionsbeskrivningar.

 2. Välj ett verktyg i verktygslådan om du vill visa en beskrivning av det verktyget och dess modifierartangenter och kortkommandon.

Använda snabbmenyer

Till skillnad från menyerna som visas högst upp på skärmen visar de sammanhangsberoende snabbmenyerna kommandon som är kopplade till det aktiva verktyget eller den aktiva markeringen. Du använder snabbmenyer för flera av de vanligaste kommandona.

 1. Placera pekaren över dokumentet, objektet eller panelen.
 2. Högerklicka.
Obs!

(Mac OS) Om du inte har en mus med två knappar kan du visa en snabbmeny genom att Ctrl-klicka.

Anpassa menyer

Du kan göra menyer lättare att läsa och framhäva kommandon som du ofta använder genom att dölja eller färglägga menykommandon. Observera att när du döljer menykommandon så tas de bara bort från menyn. Alla funktioner är fortfarande kvar. Du kan när som helst visa dolda menykommandon med kommandot Visa alla menyalternativ längst ned på en meny eller genom att välja Fönster > Arbetsyta> Visa fullständiga menyer, så att alla menyer för den valda arbetsytan visas. Du kan använda anpassade menyer på arbetsytor som du sparar.

Du kan anpassa huvudmenyn, snabbmenyerna och panelmenyerna. Snabbmenyer visas när du högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) på ett område. Panelmenyerna visas när du klickar på ikonen överst till höger på en panel.

Obs!

Om du väljer en annan arbetsyta, t.ex. Komma igång, är vissa menykommandon dolda. För att visa menykommandon väljer du Visa alla menyalternativ längst ned på menyn eller väljer en annan arbetsyta, t.ex. Avancerad.

Skapa en anpassad menyuppsättning

 1. Välj Redigera > Menyer.

  Du kan inte redigera standardmenyuppsättningen.

 2. Klicka på Spara som, skriv namnet på menyuppsättningen och klicka på OK.
 3. Ange vilka menyer som ska anpassas genom att välja Programmenyer eller Snabb- och panelmenyer på menyn Kategori.
 4. Om du vill visa underkategorier eller menykommandon klickar du på pilarna till vänster om menykategorierna. För varje kommando som du vill anpassa klickar du på ögonsymbolen under Visning för att visa eller dölja kommandot. Om du vill välja en färg på menyn klickar du på Inget under Färg.
 5. Klicka på Spara och sedan på OK.

Välja en anpassad menyuppsättning

 1. Välj Redigera > Menyer.
 2. Välj menyuppsättningen på menyn Uppsättning och klicka sedan på OK.

Redigera eller ta bort en anpassad menyuppsättning

 1. Välj Redigera > Menyer.
 2. Välj menyuppsättningen på menyn Uppsättning och gör något av följande:
  • Om du vill redigera en menyuppsättning ändrar du på menykommandonas synlighet eller färg, klickar på Spara och sedan på OK.

  • Om du vill ta bort en menyuppsättning klickar du på Ta bort och sedan på Ja. Du uppmanas att spara den aktuella menyuppsättningen om du flyttat den utan att först spara den. Klicka på Ja för att spara menyuppsättningen eller Nej om du vill ångra ändringarna.

Visa dolda menyalternativ

 • Välj Fönster > Arbetsyta > Visa fullständiga menyer. Med det här kommandot aktiverar du alla menyer för den valda arbetsytan. Du kan dölja menyerna igen genom att återställa arbetsytan.
 • Välj Visa alla menyalternativ längst ned på menyn som innehåller dolda kommandon.
Obs!

Om du håller ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på ett menynamn visas tillfälligt alla menykommandon som du har dolt genom att anpassa menyerna.

Använda kortkommandon

I InCopy finns kortkommandon för flera menykommandon, alternativ, skript och kontroller. Du kan även definiera dina egna kortkommandon. I dialogrutan Kortkommandon kan du:

 • Välja den uppsättning du vill använda.

 • Visa befintliga kortkommandon.

 • Skapa en komplett lista med kortkommandon.

 • Skapa dina egna kortkommandon och kortkommandouppsättningar.

 • Redigera befintliga kortkommandon.

  I dialogrutan Kortkommandon visas alla kommandon som kan tilldelas kortkommandon, men som inte har några definierade kortkommandon i standarduppsättningen.

Ändra den aktiva uppsättningen kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.
 2. Välj en uppsättning kortkommandon på menyn Uppsättning.
 3. Klicka på OK.

Visa kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.
 2. Ange en uppsättning med kortkommandon för Uppsättning.
 3. För Del av programmet väljer du området som innehåller de kommandon du vill visa.
 4. Välj ett kommando från Kommandon. Kortkommandot visas i avsnittet Aktuella kortkommandon.

Skapa en lista med kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.
 2. Välj en uppsättning kortkommandon på menyn Uppsättning.
 3. Klicka på Visa uppsättning.

En textfil med alla aktuella och odefinierade kortkommandon för uppsättningen öppnas.

Skapa en ny uppsättning kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.
 2. Klicka på Ny uppsättning.
 3. Ange ett namn på den nya uppsättningen, markera en kortkommandouppsättning under Baserat på uppsättning och klicka på OK.

Skapa och definiera om kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.
 2. Välj en uppsättning kortkommandon i Uppsättning eller klicka på Ny uppsättning och skapa en ny uppsättning kortkommandon.
  Obs!

  Du kan ändra standarduppsättningen med kortkommandon, men det är inte att rekommendera. Redigera istället en kopia av standarduppsättningen.

 3. Under Del av programmet väljer du det område som innehåller de kommandon du vill definiera eller omdefiniera.
 4. Välj det kommando du vill definiera eller omdefiniera i listan Kommandon.
 5. Klicka i rutan Nytt kortkommando och tryck sedan på tangenterna för det nya kortkommandot. Om tangentkombinationen redan används för ett annat kommando, visas det kommandot under Aktuella kortkommandon. Du kan ändra det ursprungliga kortkommandot eller ange ett nytt kortkommando.
  Obs!

  Om du tilldelar kortkommandon med endast en tangent kan det uppstå problem när du skriver text. Om insättningspunkten är aktiv när du skriver ett kortkommando med endast ett tecken, utförs kommandot i stället för att tecknet du skrev infogas.

 6. Gör något av följande:
  • Du kan klicka på Tilldela för att skapa ett nytt kortkommando där det inte finns något just nu.

  • Klicka på Tilldela om du vill lägga till ett annat kortkommando i kommandot.

 7. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK. Om du vill ha dialogrutan öppen och skapa ytterligare kortkommandon klickar du på Spara.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto