Problem

När man skriver ut ett InDesign-dokument som en PostScript-fil inaktiveras alternativen att anpassa sidan.

alternativen är inaktiverade
Alternativen för att anpassa sidan inaktiveras

Lösning

Detta problem förekommer om du har valt Enhetsoberoende som PPD. Markera Adobe PDF i PPD-listan för att lösa detta problem.

Om Adobe PDF inte finns listat under PPD ska du följa stegen nedan för att få Adobe PDF som ett alternativ på PPD-listan. Acrobat 9 PPD stöder anpassade sidstorlekar, vilket ofta är nödvändigt när du använder detta arbetsflöde med Skriv ut broschyr i InDesign.

  1. Avsluta InDesign.

  2. Navigera till /Program/Adobe InDesign CC 2018/Förinställningar/.

  3. Skapa en mapp med namnet PPD:er. Mappnamnet är skiftlägeskänsligt.

  4. Hämta PPD via länken nedan.

    Hämta

  5. Extrahera ADPDF9.PPD från den hämtade zip-filen och placera den i mappen PPD:er som du skapade i steg 3.  

  6. Starta InDesign och markera Adobe PDF i PPD-listan.

Alternativen för att anpassa sidan har nu aktiverats.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy