Det går inte att anpassa sidalternativen när man skriver ut som en PostScript-fil | macOS

Problem

När man skriver ut ett InDesign-dokument som en PostScript-fil inaktiveras alternativen att anpassa sidan.

Alternativen för att anpassa sidan inaktiveras

Lösning

Detta problem förekommer om du har valt Enhetsoberoende som PPD. Markera Adobe PDF i PPD-listan för att lösa detta problem.

Om Adobe PDF inte finns listat under PPD ska du följa stegen nedan för att få Adobe PDF som ett alternativ på PPD-listan. Acrobat 9 PPD stöder anpassade sidstorlekar, vilket ofta är nödvändigt när du använder detta arbetsflöde med Skriv ut broschyr i InDesign.

  1. Avsluta InDesign.

  2. Gå till /Applications/Adobe InDesign CC 2018/Presets/.

  3. Skapa en mapp med namnet PPDs

    Mappnamnet är skiftlägeskänsligt.

  4. Hämta PPD via länken nedan.

    Hämta

  5. Extrahera ADPDF9.PPD från den hämtade zip-filen och placera den i mappen PPD:er som du skapade i steg 3.  

  6. Starta InDesign och markera Adobe PDF i PPD-listan.

Alternativen för att anpassa sidan har nu aktiverats.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto