Läs om nyheterna i den senaste utgåvan av InDesign.
Adobe_InDesign_CC_mnemonic_RGB_128px

Den senaste utgåvan av InDesign är augusti 2019-utgåvan (version 14.0.3). Den innehåller förbättrad prestanda, bättre stabilitet, smidigare arbetsflöden och en förbättrad användningsupplevelse. Över 50 fel har korrigerats i den här utgåvan. Mer information finns i Lösta problem i InDesign.


De viktigaste nya funktionerna

Oktober 2018-utgåvan (version 14.0)

Innehållsmedveten passning

Drivs av Adobe Sensei

Med Innehållsmedveten passning i InDesign kan den bästa delen av en bild passas in automatiskt när du placerar bilden inuti en ram. Den bästa delen av bilden bestäms utifrån ramens mått och proportioner samt genom en utvärdering av olika delar av bilden.

Innehållsmedveten passning
Innehållsmedveten passning

Mer information finns i Anpassa objekt till ramar.

Layoutjustering

Layoutjusteringen i InDesign är nu snabb och enkel. Om du behöver ändra ett dokuments sidstorlek efter det att text och bilder har lagts till behöver du inte längre justera texten, bilderna eller andra element manuellt.  

Den nya funktionen Justera layout justerar automatiskt alla element i layouten när ett dokuments sidstorlek, sidmarginal eller utfall ändras.

Layoutjustering
Layoutjustering

Mer information finns i Layoutjustering.

Importera PDF-kommentarer

Nu kan du importera korrekturmarkerade PDF:er till InDesign och enkelt spåra feedbacken och kommentarerna i dem. Du kan acceptera kommentarer och markera dem som lösta eller olösta. Om du markerar en kommentar markeras också avsnittet i dokumentet som kommentaren gäller.

import_pdf_comments
Importera PDF-kommentarer

Mer information finns i Importera PDF-kommentarer.

Egenskapspanelen

På den nya egenskapspanelen i InDesign kan du visa inställningar och kontroller för den uppgift eller det arbetsflöde du håller på med. Den nya panelen har utformats för att göra användningen enklare och ser till att du får tillgång till rätt kontroller när du behöver dem.

Egenskapspanelen är som standard tillgänglig på arbetsytan Grundläggande. Du kan också aktivera den från Fönster > Egenskaper.

Egenskapspanelen
Egenskapspanelen

Mer information finns i Egenskapspanelen.

Visuell teckensnittssökning

Du kan nu bläddra bland tusentals teckensnitt från hundratals teckensnittstillverkare i InDesign, aktivera dem direkt och använda dem i dina dokument. På panelen Teckensnitt finns olika nya alternativ som berikar ditt arbete med teckensnitt. Du kan använda ett filter så att bara nyligen tillagda teckensnitt visas. Du kan även välja en exempeltext från listan med fördefinierad text, om du vill förhandsvisa teckensnitt, eller så kan du välja din egen text. Nu kan du också ändra storleken på teckensnittet när du förhandsvisar det.

Mer information finns i Använda teckensnitt.

Stöd för OpenType SVG-teckensnitt

Med stöd för OpenType SVG-teckensnitt i InDesign kan du nu använda flera olika färger och övertoningar i ett enda specialtecken.

OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken
OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken: flera färger och övertoningar

Med hjälp av OpenType SVG-teckensnitt med känslolägesikoner kan du inkludera en mängd färgstarka och grafiska tecken i dina dokument, som känslolägesikoner, flaggor, vägskyltar, djur, människor, mat och landmärken. Du kan även skapa sammansatta specialtecken. Med hjälp av EmojiOne-teckensnitt kan du till exempel skapa flaggor för olika länder eller få fram olika hudfärger i dina specialtecken.

Kombinera specialtecken och skapa flaggor för olika länder
Kombinera specialtecken och skapa flaggor för olika länder
Kombinera enpersonstecken med hudfärg
Kombinera enpersonstecken med olika hudtoner

Mer information finns i Använda teckensnitt.

Lägga till fotnoter i tabeller

Nu kan du infoga fotnoter i tabeller i InDesign. Fotnotstexten visas längst ned i textramen.

Referensnumret för en fotnot i en tabell är en fortsättning på de övriga referensnumren för fotnoter i den artikeln.

Tabellfotnoter ändras inte när Word-dokument importeras, och de exporteras till format som stöder fotnoter, till exempel PDF, EPUB och HTML.

Mer information finns i Fotnoter.

Avstånd mellan styckeformat

Nu kan du välja om avståndet före/efter ska eller inte ska påverka texter med samma format. Med alternativet Avstånd mellan stycken med samma format i dialogrutan Format kan du ange ett värde för avståndet mellan stycken som har samma format. Värdet används bara om två sammanhängande stycken har samma styckeformat. Om styckeformaten i på varandra följande stycken är olika används värdena för alternativen Avstånd före och Avstånd efter.

Mer information finns i Formatera stycken.

Övriga förbättringar

 • Nu kan du behålla filnamnet när du exporterar ett dokument. När du markerarAnvänd InDesign-filnamn som alternativ för filnamn för utdatakommer den exporterade PDF-filen att ha samma namn som dokumentet vid nästa export. Annars har filen det namn som du tidigare har angett.

 • Nu kan du konvertera slutkommentarer till fotnoter och fotnoter till slutkommentarer i InDesign.

 • När du skapar ett paket har du nu möjlighet att välja om du vill eller inte vill skapa utskriftsinstruktioner för paketet.

  • Välj Skapa utskriftsinstruktioner på fliken Sammanfattning i dialogrutan Packa
  • Klicka på Packa. 
 • Nu kommer alla dokument ihåg sitt senaste exportformat. Om dokumentet delas med en annan användare eller nås från en annan enhet behåller det samma format som det hade när det senast exporterades.

 • Indexpanelen har nu ett större område där indexposter visas, så att du kan hitta dem.

  Du hittar även en ny sökruta där du kan söka efter indexposter. Skriv bara texten du vill söka efter och använd pilknapparna förnästaoch föregående för att söka i indexposterna.

 • Med hjälp av anpassade teckensnitt kan du nu anpassa utseendet på formerna i en exporterad PDF.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy