Lägga till eller ta bort Hunspell-ordlistor | CC, CS6

Stöd för Hunspell-ordlistor i InDesign, som verifierar stavning och avstavar ord, utökar antalet språk som ingår i produkten. Ordlistor för över 90 språk finns tillgängliga för integrering på Open Office-webbplatsen. Förutom Open Office finns det andra webbplatser som tillhandahåller Hunspell-ordlistor. Du kan hämta de språklexikon du vill ha och lägga till dem i din produkt.

Du kan hämta Hunspell-ordlistor på en av följande webbplatser:

Obs!

Adobe rekommenderar att du inte byter ut befintliga avstavnings-/stavningsordlistor. Om du byter ut befintliga avstavningsordlistor kan radbrytningar i befintliga dokument ändras enligt de nya avstavningsordlistorna när du redigerar dokumentet på nytt. På liknande sätt, när du ersätter befintlig stavningsordlista med en ny och stavningskontrollerar befintliga dokument kan olika resultat och förslag visas.

Om du måste byta ut befintliga ordlistor ska du göra en säkerhetskopia av den befintliga filen så att du kan återgå till de ursprungliga ordlistorna, om det behövs.

Lägg till en Hunspell-ordlista

 1. Hämta den nödvändiga stavnings- eller avstavningsordlistan. Den hämtade filen har filnamnstillägget oxt (när den hämtas från den OpenOffice-webbplatsen). Om du hämtar den från en annan plats än OpenOffice kan filnamnstillägget vara ett annat.

 2. Ändra filnamnstillägget till zip. Till exempel ska du byta namn på xyz.ext till anyname.zip.

 3. Extrahera innehållet i zip-filen till en mapp och lokalisera en affixfil (.aff), en stavningsordlista (.dic) eller en fil för avstavningslexikon (.dic). Byt namn på filerna med hjälp av språkens ISO-koder som anges i tabellen nedan.

  Språkens ISO-koder är av typen: <ISO 639-1 språkkoderna i gemener>_<Landskod i versaler>. Till exempel är Engelska (USA) en_US.

  Filtyp

  Byt namn till

  Exempel

  aff-fil

  <språkets ISO-kod>.aff

   en_US.aff

  Stavningsordlista

  <språkets ISO-kod>.dic

   en_US.dic

  Avstavningsordlista

  hyph_<språkets ISO-kod>.dic

   hyph_en_US.dic

  En lista över ISO ser 639-1 språkkoder finns på http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_ISO_639-1_codes

  En lista över landskoder finns på http://www.iso.org/iso/country_names_and_code_elements

 4. Skapa en mapp med namnet <språkets ISO-kod> i mappen Dictionaries och kopiera de omdöpta filerna i den. Beroende på operativsystemet kan du hitta katalogen Dictionaries på de platser som listas nedan.

  InDesign-version Plattform Sökväg till mappen Dictionaries
  CC 2015.4 och senare Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32-bitars) Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitars) Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-bitars)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64-bitars)  Program (x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 5. Lägg till ett strängelement med värde <språkets ISO-kod> i Info.plist till elementen Spelling Service och UserDictionaryService eller elementet HyphenationService. Beroende på operativsystemet och version av InDesign kan du hitta filen Info.plist på de platser som listas nedan.

  InDesign-version Plattform   Sökväg till Info.plist
  CC 2015.4 och senare Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32-bitars) Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitars) Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitars) Program (x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 6. Starta om InDesign.

Ta bort en Hunspell-ordlista

 1. För att ta bort en Hunspell-ordlista från InDesign ska du gå till mappen som heter <språkets ISO-kod> i mappen Dictionaries. Ta bort .aff-filen, stavningsordlistan och avstavningsordlistan. Namnen på de här filerna finns i listan nedan.

  Filtyp

   Namnformat

  Exempel

  aff-fil

  <språkets ISO-kod>.aff

  en_US.aff

  Stavningsordlista

  <språkets ISO-kod>.dic

  en_US.dic

  Avstavningsordlista

   hyph_<språkets ISO-kod>.dic

  hyph_en_US.dic

  Beroende på operativsystemet kan du hitta katalogen Dictionaries på de platser som listas nedan.

   

  InDesign-version Plattform Sökväg till mappen Dictionaries
  CC (32-bitars) Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitars) Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-bitars)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64-bitars)  Program (x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
   Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 2. Från filen Info.plist ska du ta bort strängelementet från elementen Spelling Service och UserDictionaryService och elementet HyphenationService. Beroende på operativsystemet kan Info.plist finnas på de platser som nämns nedan.

  InDesign-version Plattform   Sökväg till Info.plist
  CC (32-bitars) Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitars) Windows (64-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     CS6
  Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitars) Program (x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 3. Öppna InDesign på nytt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto