Lägg till eller ta bort Hunspell-ordlistor

Stödet för Hunspell-ordlistor i InDesign ger fler språkalternativ för stavningskontroll och avstavning. Fler än 90 språkordlistor finns tillgängliga hos OpenOffice och andra källor. Du kan enkelt hämta och integrera de språkordlistor du vill ha i din produkt.

Du kan hämta Hunspell-ordlistor från OpenOffice-ordlistor och Mozilla Firefox-ordlistor.

Obs!

Adobe rekommenderar att du inte byter ut befintliga avstavnings- och stavningsordlistor. Om du byter ut befintliga avstavningsordlistor kan radbrytningar i befintliga dokument ändras enligt de nya avstavningsordlistorna när du redigerar dokumentet på nytt. Det fungerar på liknande sätt om du ersätter befintliga stavningsordlistor med nya och sedan stavningskontrollerar befintliga dokument. Du kan då få olika resultat och förslag.

Om du måste byta ut befintliga ordlistor bör du säkerhetskopiera de befintliga filerna så att du kan återgå till de ursprungliga ordlistorna om så behövs.

Lägga till en Hunspell-ordlista

 1. Hämta den nödvändiga stavnings- eller avstavningsordlistan. Den hämtade filen har filtillägget oxt (när den hämtas från OpenOffice-webbplatsen). Om du hämtar den från en annan plats än OpenOffice kan filtillägget vara ett annat.

 2. Ändra filtillägget till zip. Till exempel ska du byta namn på xyz.ext till valfrittnamn.zip.

 3. Extrahera innehållet i zip-filen till en mapp och leta reda på en affixfil (.aff), en stavningsordlista (.dic) eller en fil för avstavningsordlista (.dic). Byt namn på filerna med hjälp av språkens ISO-koder som anges i tabellen nedan.

  Språkens ISO-koder ser ut så här: <ISO 639-1 språkkoderna i gemener>_<Landskod i versaler>. Till exempel är Engelska (USA) en_US.

  Filtyp

  Byt namn till

  Exempel

  aff-fil

  <språkets ISO-kod>.aff

   en_US.aff

  Stavningsordlista

  <språkets ISO-kod>.dic

   en_US.dic

  Avstavningsordlista

  hyph_<språkets ISO-kod>.dic

   hyph_en_US.dic

  Du kan titta i ISO 639-1 språkkoder och Landskoder.

 4. Skapa en mapp med namnet <språkets ISO-kod> i mappen Dictionaries och kopiera de omdöpta filerna i den. Beroende på operativsystemet kan du hitta katalogen Dictionaries på de platser som listas nedan.

  InDesign-version Plattform Sökväg till mappen Dictionaries
  CC 2015.4 och senare Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign <år>\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32-bitars) Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitars) Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-bitars)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64-bitars)  Program (x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  macOS
  /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 5. Lägg till ett strängelement med värde <språkets ISO-kod> i Info.plist till elementen Spelling Service och UserDictionaryService eller elementet HyphenationService. Beroende på operativsystemet och version av InDesign kan du hitta filen Info.plist på de platser som listas nedan.

  InDesign-version Plattform   Sökväg till Info.plist
  CC 2015.4 och senare Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign <år>\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32-bitars) Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitars) Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitars) Program (x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  macOS
  /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 6. Starta om InDesign.

Ta bort en Hunspell-ordlista

 1. För att ta bort en Hunspell-ordlista från InDesign ska du gå till mappen som heter <språkets ISO-kod> i mappen Dictionaries. Ta bort .aff-filen, stavningsordlistan och avstavningsordlistan. Namnen på de här filerna finns i listan nedan.

  Filtyp

   Namnformat

  Exempel

  aff-fil

  <språkets ISO-kod>.aff

  en_US.aff

  Stavningsordlista

  <språkets ISO-kod>.dic

  en_US.dic

  Avstavningsordlista

   hyph_<språkets ISO-kod>.dic

  hyph_en_US.dic

  Beroende på operativsystemet kan du hitta katalogen Dictionaries på de platser som listas nedan.

   

  InDesign-version Plattform Sökväg till mappen Dictionaries
  CC (32-bitars) Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitars) Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-bitars)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64-bitars)  Program (x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  macOS
  /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 2. Från filen Info.plist tar du bort strängelementet från elementen Spelling Service och UserDictionaryService och elementet HyphenationService. Beroende på operativsystemet kan Info.plist finnas på de platser som nämns nedan.

  InDesign-version Plattform   Sökväg till Info.plist
  CC (32-bitars) Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-bitars) Windows (64-bitars) \Program\Adobe\Adobe InDesign CC\Resources\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  macOS
  /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     CS6
  Windows (32-bitars) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-bitars) Program (x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  macOS
  /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 3. Starta om InDesign.

  Kontakta oss

  Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?