Skapa PDF-filer med hög tillgänglighet

Det är viktigt att innehållet görs tillgängligt för bredast tänkbara publik och uppfyller standarder och regler för tillgänglighet, till exempel WCAG 2.0 och avsnitt 508 i U.S. Government’s Rehabilitation Act. Ett ”tillgängligt” elektroniskt dokument är optimerat för skärmläsare och andra hjälpmedel som används av personer med olika funktionsnedsättningar. Skapandet av tillgängligt innehåll spelar dessutom en viktig roll i att optimera PDF-dokument för att framgångsrikt kunna indexeras av sökmotorer på Internet.

Den här graden av tillgänglighet uppnås genom att märka allt dokumentinnehåll baserat på dess hierarkiska struktur (rubriker, stycken, listor, tabeller o.s.v.) och strukturera upp innehållet i en linjär sökväg från start till slut. Ett ytterligare krav för att skapa tillgängliga dokument är att identifiera det innehåll som inte utgörs av text, till exempel grafik och bilder, i sammanhanget och beskriva vad det visar.

InDesign ger dig tillgång till ett rakt och enkelt arbetsflöde som kraftigt minskar den tid och de ansträngningar som krävs för att skapa tillgängliga PDF-dokument från en InDesign-layout. De flesta av uppgifterna utförs direkt i InDesign – endast några få sista steg behöver utföras i Adobe Acrobat. Det möjliggör att både den hierarkiska och strukturella informationen kan lagras i InDesign-filen, vilket både förenklar och snabbar upp uppdateringen av dina PDF-dokument vid behov.

Förutsättningar

Du behöver följande för att skapa en tillgänglig PDF-fil:

 • InDesign för att förbereda ett dokument för tillgänglig PDF-export med den process som beskrivs i den här artikeln.
 • Acrobat för att slutföra tillgänglighetsprocessen. Du kan inte utföra dessa steg med hjälp av det kostnadsfria programmet Adobe Reader.

Arbetsflöde för att skapa tillgängliga PDF-filer

Översiktligt sett kan processen att skapa tillgängliga PDF-filer delas in i några få grundläggande steg:

 1. Lägga till instruktioner för export av märkord i styckeformat
 2. Lägga till Alt-text med hjälp av alternativ för objektexport
 3. Fäst bilder i textflödet
 4. Skapa en läsordning med hjälp av artikelpanelen
 5. Lägga till bokmärken, korsreferenser och hyperlänkar för navigering
 6. Lägga till interaktiva formulärelement
 7. Lägga till filmetadata i InDesign-dokumentet
 8. Exportera för tillgänglighet
 9. Granska den exporterade PDF-filen i Acrobat
 10. Tilldela ett dokumentspråk i Acrobat 
 11. Ange tabbordningen
 12. Kör tillgänglighetskontrollen i Acrobat
 13.  

   

   

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?