Felet ”det här dokumentet kan innehålla binära EPS-filer, vilket kan orsaka att utskriftsjobbet misslyckas.” (Adobe InDesign 2.0 - CS5)

Problem

När du skriver ut från Adobe InDesign visas felmeddelandet:

"Det här dokumentet innehåller eventuellt binära EPS-filer, vilket kan medföra att utskriftsjobbet misslyckas. Om det går att skapa utdata med hjälp av skrivare uppstod det inga problem med de binära utdata. Vill du skriva ut det här dokumentet?"

Orsak

Vissa PostScript-utskriftskonfigurationer inkluderar moduler som ibland tolkar vissa teckenkombinationer i binära data som kommandon. När de tolkas som ett kommando kan det leda till att utskriftsjobbet misslyckas, eller att binära data skrivs ut genom att skrivaren skapar flera sidor som bara består av en rad binär text. InDesign visar ett varningsmeddelande när det finns en risk för att detta händer. Detta inkluderar följande situationer:

  • Utskriftsjobbet innehåller en placerad EPS med en %%DocumentData-kommentar som är inställd på binär
  • Utskriftsjobbet innehåller en placerad EPS med en %%DocumentData-kommentar som saknar dess värde
  • Utskriftsjobbet innehåller en placerad EPS som saknar sin %%DocumentData-kommentar
  • Utskriftsjobbet innehåller en placerad EPS till en utskriftskonfiguration vars dataformat inte kan vara säkert. Det här är vanligt vid utskrifter från Mac OS X eftersom dataflödet inte går att utvärdera helt och hållet.

Lösning

Gör något av följande:

Lösning 1: Klicka på OK för att göra en testutskrift av dokumentet

Om du klickar på OK och skickar utskriftsjobbet till skrivaren/enheten och utskriften lyckas betyder det att din utskriftskonfiguration stöder binära data och att du kan ignorera varningen. Om du däremot klickar på OK och skickar utskriftsjobbet till enheten som skriver ut många sidor med binära data som en rad på varje sida betyder det att din konfiguration inte har stöd för binära utskrifter. I så fall går du vidare till lösningarna nedan.

Lösning 2: Spara bilden i ett annat filformat än EPS

Filformaten PSD, TIFF, PDF med flera drabbas inte av det här problemet. 

Lösning 3: Använd en EPS utan binära data.

Detta är ibland möjligt genom att på nytt spara EPS-filen från källprogrammet med en annan inställning. Ibland är dock filens data inställd så att dataformatet inte går att ändra.

Lösning 4: Använd en EPS-fil från Photoshop.

InDesign hanterar de flesta EPS-filer från Photoshop så att det inte går att ändra dataformatet. Därför går filen inte att anpassa efter de inställningar som har angetts i utskriftsdialogrutan i InDesign. Öppna därför EPS-filen i Photoshop och välj Spara som. Ange sedan ett annat namn, eller välj samma namn och klicka på Ja för att ersätta filen. 

Lösning 5: Ändra inställningarna för din skrivare så att den stöder binära utskriftsprotokoll.

Detta görs vanligtvis på kontrollpanelen på skrivarens framsida. Se skrivarens användarhandbok för mer information.

Ytterligare information

Om en EPS-fil som innehåller binära data inkluderas i ett InDesign-dokument, som sedan skrivs ut med dataformatet ASCII, dirigeras EPS-data via PostScript genom koden och binära data kommer således att skapas. Detta är en möjlig orsak till att utskriftsjobbet misslyckas.

För närvarande avgör InDesign om en EPS-fil innehåller binära data genom att kontrollera om %%DocumentData-kommentaren finns. Om den finns söker InDesign efter tre giltiga parametrar för denna DSC-kommentar: Clean7Bit, Clean8Bit eller Binary.

Om parametern är inställd på Binary, eller om %%DocumentData-kommentaren saknas från EPS, visas ett varningsmeddelande i InDesign och det är möjligt att avbryta utskriften.InDesign kontrollerar bara detta när utskriften och dataformatet är inställt på ASCII.

InDesign gör inte denna kontroll vid export till EPS eftersom varningsmeddelandet är utformat för utskrifter.

InDesign kontrollerar inte EPS-filer från Photoshop. 

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online