Problem

När du öppnar ett dokument, importerar text eller grafik, eller konverterar PageMaker 6.5 – 7.x- eller QuarkXPress 3.3x – 4.1-filer får du följande felmeddelande:

"Dokumentet [filename] använder ett eller flera teckensnitt som inte är tillgängliga i systemet. Ett ersättningsteckensnitt kommer att användas i texten tills det ursprungliga teckensnittet är tillgängligt."

Detaljer

 • I programmets varningsmeddelande visas en lista över saknade teckensnitt.
 • (De saknade teckensnitten finns i avsnittet med teckensnitt som saknas i övre delen av menyn Teckensnitt.)
 • Text som formaterats med saknade teckensnitt kan markeras i rosa.

Lösning

Gör något av följande:

Lösning 1: Installera eller Aktivera de saknade teckensnitten.

Installera saknade teckensnitten. (Mer information finns i Installera teckensnitt i InDesign eller Hjälp för InCopy). Om teckensnitten redan är installerade och du använder verktyget Adobes teckensnittshanterare, bör du se till att teckensnitten är aktiverade. Om du använder verktyget teckensnittshanteraren kan du få anvisningar i dokumentationen som medföljer verktyget.

Lösning 2: Installera teckenstil eller använd enbart installerade teckenstilar.

InDesign och InCopy stöder enbart installerade teckenstilar. I vissa teckensnitt som Critter saknas fet och kursiv stil. Välj i så fall teckensnittets vanliga stil (reguljär) i InDesign eller InCopy. Se till att teckenstilen (exempelvis Tekton fet, Optima kursiv) är installerad eller byt ut den mot en av de stilar som finns tillgängliga i InDesign eller InCopy.

Lösning 3: Installera om teckensnitt som saknas.

Kontrollera att teckensnittet visas i ett annat program för att vara säker på att teckensnittet är korrekt installerat. Om teckensnittet inte visas i det andra programmet bör du installera teckensnittet på nytt. Ibland måste du starta om datorn efter installationen av teckensnittet för att det ska bli tillgängligt.

Obs! Mac OS X installerar och hanterar typsnitt på ett annat sätt än tidigare versioner av Mac OS. Mer information finns i Felsökning av typsnittproblem (Mac OS X) eller i Apple Support-artikeln "Mac OS X: Font Locations and Their Purposes" på Apples webbplats http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106417.

Lösning 4: Installera om teckensnitt som saknas.

Använd kommandot Sök teckensnitt för att ersätta alla teckensnitt som saknas med ett installerat teckensnitt.

Kommandot Sök teckensnitt ersätter inte teckensnitt som medföljer importerad grafik. Om det saknade teckensnittet är placerat i en EPS- eller PDF-fil bör du installera det. Du kan även återskapa EPS- eller PDF-filen och infoga typsnittet.

Obs! När ett teckensnitt ersätts kan dokumentets utseende förändras, eftersom det installerade teckensnittet tar upp mer eller mindre utrymme än det teckensnitt som saknas.

Att ersätta ett teckensnitt som saknas

 1. Öppna dokumentet.
 2. Välj Teckensnitt> Sök teckensnitt.
 3. I dialogrutan Sök teckensnitt väljer du teckensnittet som saknas från listan Dokumentteckensnitt.
 4. Välj ny teckenstil och teckensnittsfamilj från Ersätt med-menyn.
 5. Klicka på Sök först och sedan på Ersätt eller Sök/Ersätt för att markera och ersätta enskilda förekomster av saknade teckensnitt. Du kan även klicka på Ersätt alla för att ersätta alla teckensnitt som saknas.

Lösning 5: Kontrollera att det finns en kontur- och bitmapp-fil i mappen för Type 1-teckensnitt (PostScript-teckensnitt)

Om den saknade teckensnittet är ett Type 1-teckensnitt (PostScript-teckensnitt), måste du se till att det finns såväl en konturfil som en bitmapp-fil i följande mappar på systemnivå:

Obs! Om du använder en teckensnittshanterare som t.ex. ATM Deluxe kan teckensnitten lagras på andra platser i hårddisken. ATM har inte testats i Vista och stöds inte officiellt av Vistas operativsystem.

Windows XP:

 • Konturfiler (.pfm): X:/Windows/Fonts där "X" anger vilken enhet i systemet som avses
 • Bitmapp-filer (.pfm): X:/Windows/Fonts där "X" anger vilken enhet i systemet som avses

I Windows 2000:

 • Konturfiler (.pfm): X:/Winnt/Fonts där "X" anger vilken enhet i systemet som avses
 • Bitmapp-filer (.pfb, .afm): X:/PSFONTS, där "X" anger vilken enhet i systemet som avses

Mac OS X:

Obs! Bitmapp-filer i Adobe Type 1 (PostScript) använder typsnitttets namn. Konturfiler använder en förkortad version av typsnittets namn (t.ex. "Isabe" för typsnittet Isabella). Markera filen om du vill ta reda på om den är av typen Type 1, kontur-, bitmapp-, Suitcase-, TrueType-fil eller ett OpenType-typsnitt från en Adobefil. Välj sedan Arkiv > Hitta information i Finder och sök i fältet Typ.

 • Library/Fonts
 • System Folder/Fonts
 • User/Library/Fonts
 • User/Library/Application Support/Adobe/Fonts
 • Applications/Adobe InCopy [Version] /Fonts
 • Applications/Adobe InDesign [Version] /Fonts

Lösning 6: Återskapa Adobes listor över teckensnittsfiler.

I Windows:

 1. Avsluta alla Adobe-program.
 2. Välj Start > Sök > Efter filer och mappar.
 3. Sök efter listor över teckensnittsfiler:

  • I Windows XP och Windows Vista skriver du in "Adobefnt*.lst" (inklusive citationstecken) i dialogrutan Hela eller delar av filnamnet och klickar sedan på Sök.
  • I Windows 2000 skriver du in "Adobefnt*.lst" (inklusive citationstecken) i nämnda dialogruta och klickar sedan på Sök.
 4. Markera alla filer i listan och Välj Arkiv > Ta bort. (Om du tar bort en fil med en lista över teckensnitt från ett annat Adobe-program, återskapas filen nästa gång Adobe-programmet startas.)
 5. Starta om InCopy eller InDesign. Filerna med teckensnittslistor återskapas under start.

Mac OS X:

 1. Avsluta alla Adobe-program.
 2. Välj Arkiv > Sök och gör sedan något av följande:
  • Om du använder Mac OS X v10.4.x klickar du på datorknappen och skriver inAdobefnt i textfältet vid sidan av Filnamn. Klicka sedan på Enter.
  • På Mac OS v10.2.x-v10.3.x väljer du Lokala diskar och skriver in Adobefnt i dialogrutan vid sidan av Filnamn. Klicka sedan på Enter.
 3. Markera filen och välj Arkiv > Flytta till Papperskorgen.
 4. Upprepa steg 2–3 för filerna Adobefnt05.lst och Adobefnt06.lst.
 5. Starta om InCopy eller InDesign. Filerna med teckensnittslistor återskapas under start.

Obs! För Mac OS 10.5 gäller följande: Om du inte kan hitta adobefnt.lst-filen bör du kontrollera att du lagt till systemfiler under sökkriterierna i dialogrutan Arkiv > Sök.

 1. Välj Övrigt i listrutan Typ och vänta tills dialogrutan Välj sökkriterier visas.
 2. Skriv in ordet "system".
 3. Välj systemfiler från listan och klicka sedan på OK.
 4. Markera dialogrutan I menyn om du vill att ordet systemfiler ska visas bland sökkriterierna även i fortsättningen.

Lösning 7: Minska antalet aktiva teckensnitt eller felsök skadade teckensnitt.

InCopy och InDesign kan i vissa fall inte känna igen teckensnitt, t.ex. om antalet är för stort eller om ett eller flera teckensnitt är skadade. Mer information om hur du minskar antalet teckensnitt eller söker efter skadade teckensnitt finns i följande dokument:

Ytterligare information

InCopy och InDesign söker efter saknade teckensnitt när filer öppnas eller vid import av text eller grafik. Om programmet inte kan hitta ett visst teckensnitt skickas en varning och teckensnittet visas i listan över saknade teckensnitt i teckensnittsmenyn. I InCopy och InDesign är all text som formaterats med ersättningsteckensnitt normalt markerad med rosa. Om du vill avaktivera denna markering väljer du Arkiv > Inställningar > Disposition (Windows) eller InDesign > Inställningar > Disposition (Mac OS X) och avmarkerar Ersätta teckensnitt.

InDesign kan inte hitta Adobeteckensnitten, varken i teckensnittsmappen på systemnivå eller i teckensnittsmappar som är specifika för Adobeprogrammet. InDesign installerar teckensnitt i mapparna på följande lista.

Teckensnitt som installeras av InDesign och InCopy CS2

InDesign CS2 och InCopy CS2 installerar följande OpenType-teckensnitt från Adobe i [Macintosh HD] /Bibliotek/Programsupport/Adobe/Teckensnitt/ (Mac OS) eller Program/Delade filer/Adobe/Teckensnitt/ (Windows):

 • Adobe Caslon Pro
 • Adobe Garamond Pro
 • Adobe Jenson Pro
 • Adobe Ming Std
 • Adobe Myungjo Std
 • Adobe Song Std
 • Caflisch Script Pro
 • Kozuka Gothic Pro
 • Kozuka Gothic Std
 • Kozuka Mincho Pro
 • Kozuka Mincho Std
 • Letter Gothic Std
 • Lithos Pro
 • Myriad Pro Condensed
 • Poplar Std
 • Ryo Text Std
 • Trajan Pro
 • Ryo Display Std

Teckensnitt som installeras av InDesign och InCopy CS3

InDesign CS3 och InCopy CS3 installerar följande OpenType-teckensnitt från Adobe i [Macintosh HD] /Bibliotek/Typsnitt (Mac OS) eller [startup drive] \Windows\Teckensnitt\ (Windows):

 • Adobe Caslon
 • Adobe Garamond
 • Arno
 • Bell Gothic
 • Bickham Script
 • Birch
 • Blackoak
 • BrushScript
 • Chaparral
 • Charlemagne
 • Cooper Black
 • Eccentric
 • Garamond Premier Pro
 • Giddyup
 • Hobo
 • Kozuka Gothic
 • Kozuka Mincho
 • Letter Gothic
 • Lithos
 • Mesquite
 • Minion
 • Myriad
 • Nueva
 • OCR-A
 • Orator
 • Poplar
 • Prestige Elite
 • Rosewood
 • Stencil
 • Tekton
 • Trajan

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy