Lösa problem med saknade teckensnitt

Problem

När du öppnar ett dokument eller importerar text eller grafik får du följande felmeddelande:

”Dokumentet [filnamn] använder teckensnitt som för närvarande inte är tillgängliga på din dator eller som inte längre stöds i InDesign. Om du stänger dialogrutan kommer de saknade teckensnitten att ersättas med standardteckensnittet.”

Detaljerad information

  • I programmets varningsmeddelande visas en lista över saknade teckensnitt.
  • De saknade teckensnitten finns i avsnittet Saknas på menyn Teckensnitt.
  • Text som formaterats med saknade teckensnitt kan markeras i rosa.

Lösning 1: Installera eller aktivera de saknade teckensnitten.

Installera de saknade teckensnitten i InDesign eller InCopy. Om teckensnitten redan är installerade och du använder en teckensnittshanterare ska du se till att teckensnitten är aktiverade. Om du använder en teckensnittshanterare kan du få anvisningar i dokumentationen som medföljer verktyget.

Lösning 2: Installera teckenstilen eller använd enbart installerade teckenstilar.

InDesign och InCopy stöder enbart installerade teckenstilar. I vissa teckensnitt som Critter saknas fet och kursiv stil. Välj i så fall teckensnittets vanliga stil (reguljär) i InDesign eller InCopy. Se till att teckenstilen (exempelvis Tekton Bold, Optima Oblique) är installerad eller byt ut den mot den som är tillgänglig i InDesign eller InCopy.

Lösning 3: Installera om saknade teckensnitt.

Kontrollera att teckensnittet visas i ett annat program för att vara säker på att teckensnittet är korrekt installerat. Om teckensnittet inte visas i det andra programmet bör du installera teckensnittet på nytt. Ibland måste du starta om datorn efter installationen av teckensnittet för att det ska bli tillgängligt.

Lösning 4: Ersätt saknade teckensnitt.

Använd kommandot Sök/ersätt teckensnittet för att ersätta alla saknade teckensnitt med ett installerat teckensnitt.

Gör så här för att ersätta ett saknat teckensnitt:

  1. Välj Text > Sök/ersätt teckensnittet.

  2. Välj det saknade teckensnittet i dialogrutan Sök/ersätt teckensnittet.

  3. Välj en ny teckenstil och teckensnittsfamilj från menyn Ersätt med.

  4. Välj Sök först och sedan Ändra, Ändra/Sök eller Ändra alla.

Obs!
  • Dialogrutan Sök/ersätt teckensnittet ersätter inte teckensnitt som ingår i importerad grafik. Om det saknade teckensnittet är placerat i en EPS- eller PDF-fil bör du installera det. Du kan även återskapa EPS- eller PDF-filen och infoga teckensnittet.
  • När ett teckensnitt ersätts kan dokumentets utseende förändras, eftersom det installerade teckensnittet tar upp mer eller mindre utrymme än det saknade.

Ytterligare information

InDesign och InCopy söker efter saknade teckensnitt när filer öppnas eller vid import av text eller grafik. Om programmet inte kan hitta ett visst teckensnitt skickas en varning och teckensnittet visas i listan Saknas på menyn Teckensnitt. I InDesign och InCopy markeras all text med ett rosa ersättningsteckensnitt.

Om du inte vill att det ska ske måste du välja Arkiv > Inställningar > Disposition (Windows) eller InDesign > Inställningar > Disposition (macOS) och avmarkera Ersatta teckensnitt.

InDesign kan inte hitta Adobe-teckensnitten, varken i teckensnittsmappen på systemnivå eller i teckensnittsmappar som är specifika för Adobe-programmet.


Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?