Det gick inte att köra Provisioning Toolkit från Windows Powershell

Problem

Om du kör Provisioning Toolkit från Windows PowerShell för att licensiera Adobe-program, kommer processen misslyckas och ge felkoden 14.

Detta kan inträffa då PowerShell inte överför de korrekta parametrarna till Provisioning Toolkit.

 

Upplösning

För att lösa problemet, kör följande licensieringskommando i PowerShell:

.\-adobe_prtk.exe --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<serienummer> --leid="<programmets LEID>"

Observera att du måste ange programmet LEID i dubbelcitat.

När kommandot körts kommer en fil av typen prov.xml att genereras på samma plats. Använd denna fil för att licensiera programmet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?