Proportionell skalning fungerar inte med tangenten Skift | macOS

Problem

Vissa InDesign-funktioner fungerar inte när du försöker använde dem med tangenter på tangentbordet. Några exempel:

  • Proportionell skalning med tangenten Skift.
  • Zoomverktyg med kommando+mellanslag.

Detta problem inträffar på grund av inställningen Säker tangentbordsinmatning i macOS, som aktiveras av en del programvara från tredje man, t.ex. Webroot.

Lösning

Pausa säker tangentbordsinmatning

För att lösa detta problem, pausa säker tangentbordsinmatning från säkerhetsprogrammet installerat på ditt system. Följ stegen nedan om du har Webroot SecureAnywhere installerat på datorn.

  1. Klicka på Webroot SecureAnywhere från menyfältet.

  2. Välj Pausa säker tangentbordsinmatning.

    Pausa säker tangentbordsinmatning

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?