Första tecknet hoppas över medan du skriver | Windows

Problem

När du markerar lite text i en textram och börjar skriva, svarar inte den första knapptryckningen och det första tecknet hoppas över. Detta problem uppstår endast på Windows-systemet.

Lösning 1: Ladda ned och installera plugin-programmet

Obs!

Kontrollera att du har installerat InDesign 13.1 på datorn innan du utför stegen nedan. Du kan kontrollera versionen av InDesign som finns på datorn genom att gå till Hjälp > Om InDesign.

Du kan uppdatera InDesign i systemet från Creative Cloud-datorprogrammet. Mer information finns i Uppdatera Creative Cloud-program.

Version av InDesign som finns installerad på datorn.

 1. Avsluta Adobe InDesign.

 2. Ladda ned CopyPlugin.zip och packa upp innehållet på skrivbordet.

 3. Sök och dubbelklicka på CopyPlugin.vbs i den extraherade mappen.

 4. Bläddra och välj programmappen Adobe InDesign CC 2018.

  Välj mappen Adobe InDesign CC 2018

 5. Klicka på OK.

  Obs!

  Om du får följande fel ska du se till att du packar upp den hämtade filen innan du kör plugin-programmet.

 6. Plugin-programmet är installerat och du får meddelandet när InDesign har uppdaterats. Klicka på OK.

  Installation slutförd

 7. Starta om datorn. 

 8. Starta InDesign.

Lösning 2: Ändra inställningarna

 1. I InDesign, gå till Redigera > Preferencer > Avancerad text.

 2. Rensa Visa dekoration på textmarkering/textram för fler textkontroller alternativ under Sammanhangsberoende textkontroller.

  Rensa visa dekoration på textmarkering/textram för fler textkontroller

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?