InDesign och Mojave | macOS 10.14

I den här artikeln anges de kända kompatibilitetsproblem som kan uppstå då InDesign CC används i macOS 10.14 (Mojave).

Inställningen Mörkt utseende i macOS påverkar inte hela användargränssnittet

När du aktiverar temat Mörkt utseende för macOS med Systeminställningar > Allmänt , tillämpas temat inte på följande Arkiv-menydialoger i InDesign som utför in- och utmatningsoperationer. I stället visas dessa dialoger i Light-temat. 

  • Öppna
  • Exportera
  • Spara
  • Filformat
  • Montera

Applikationen GPU Sniffer dockas separat i dockningsfältet

När du startar InDesign, är GPU Sniffer dockad i dockningsfältet tillsammans med InDesign. macOS ser det som en fristående applikation och visar en separat ikon för dem i dockningsfältet.

Följ stegen nedan för att kringgå problemet:

  1. Gå till Systeminställningar > Dock.
  2. Avmarkera kryssrutan Visa senaste program i Dock.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?