InDesign eller InCopy kraschar eller stängs när du startar det i Mac OS

Problem

När du startar Adobe InDesign eller Adobe InCopy i Mac OS kraschar programmet, låser sig eller stängs med något av följande felmeddelanden:

 • "Programmet Adobe InDesign har oväntat avslutats."
 • "Programmet Adobe InCopy har oväntat avslutats."

Lösning

Gör något av följande:

Lösning 1: Ta bort alla Adobefnt10.lst-filer.

Sök efter och ta bort alla kopior av filen AdobeFnt10.lst som du hittar på hårddisken:

 1. I Finder väljer du > Arkiv > Sök (Kommando + F).
 2. Fyll i Adobefnt10.lst, välj systemenheten och klicka på sökikonen.
 3. Klicka i sökresultaten. Välj Redigera > Markera allt och dra sedan de markerade filerna till papperskorgen.
 4. Välj Sök > Töm papperskorgen.
 5. Starta om InDesign.

Lösning 2: Felsök teckensnitt genom att inaktivera några teckensnitt åt gången.

 1. Inaktivera alla teckensnittshanteringsverktyg, t.ex. Adobe Type Manager eller Extensis Suitcase.
 2. Starta Font Book från programmappen.
 3. I kolumnen Samling väljer du Dator.
 4. Välj Redigera > Inaktivera dator. Klicka på Inaktivera när du ombeds att bekräfta.
 5. Kör installationsprogrammet. Gör sedan något av följande:
 • Om problemet återkommer upprepar du steg 4-5 för att inaktivera samlingarna Användare och Klassisk.
 • Om problemet är löst finns det problematiska teckensnittet i den samling som du inaktiverade. I Font Book aktiverar du ett teckensnitt åt gången i samlingen och försöker att reproducera problemet tills du hittar det teckensnitt som orsakar problemet.  Obs! Om du identifierar ett problematiskt teckensnitt ber Adobe att du fyller i en problemrapport på adressen www.adobe.com/misc/bugreport.html. Var noga med att inkludera teckensnittets namn, datum och typ (till exempel, OpenType-teckensnitt från Adobe, TrueType, dfont eller Type 1).

Lösning 3: Ta bort plugin-program från tredje man från mappen med plugin-program.

Identifiera plugin-program från tredje man och ta sedan bort alla filer för vart och ett av dessa plugin-program.

Du kan identifiera plugin-program från tredje man i CS4 eller tidigare versioner genom att välja Hjälp > Konfigurera plugin-program (Windows) eller InDesign > Konfigurera plugin-program (Mac OS).

Du kan identifiera plugin-program och tillägg från tredje man i CS5 och senare versioner genom att välja Hjälp > Hantera tillägg (Windows) eller InDesign > Hantera tillägg (Mac OS).

Så här tar du bort plugin-program från tredje man: Flytta plugin-filen för varje plugin-program från mappen Adobe InDesign [version]/Plug-ins till någon annan mapp och starta om InDesign/InCopy.

Om du identifierar något problem med ett plugin-program från tredje man ber vi dig att fylla i en felrapport på Adobes webbplats på adressen www.adobe.com/misc/bugreport.html. Glöm inte att inkludera plugin-programmets namn, versionsnummer och tillverkare.

Lösning 4: Inaktivera plugin-programmet Font Agent.

Om du har installerat Extensis Suitcase i systemet inaktiverar du plugin-programmet Font Agent som medföljer i programmet. Du kan även kontrollera Extensis webbsida (www.extensis.com) för uppdateringar av Suitcase.

Lösning 5: Starta programmet i felsäkert läge och inaktivera förhandsvisning av teckensnitt.

 1. Starta om datorn och håll ner skifttangenten omedelbart efter att du hör startljudet.
 2. Släpp skifttangenten när Apple-logotypen visas. "Säker start" visas på startskärmen för Mac OS X.
 3. Starta programmet.
 4. Välj InDesign > Inställningar > Typ (för InDesign) eller InCopy > Inställningar > Typ (för InCopy).
 5. Under Typalternativ avmarkerar du Storlek på förhandsgranskning av teckensnitt.

Ytterligare information

Om en Adobefnt10.lst-fil blir skadad kan den orsaka att InDesign eller InCopy kraschar, fryser eller stängs av när du försöker starta den. Adobefnt.lst-filer (till exempel Adobefnt10.lst) är teckensnittscachefiler som Adobe-program använder för att snabbt samla in och spara information om tillgängliga teckensnitt. Om du tar bort eller byter namn på en Adobefnt.lst-fil kommer programmet att återskapa den nästa gång du startar programmet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?