InDesign-inställningar och stödfiler

Inställnings- och stödfiler för InDesign finns på liknande platser. Filerna grupperas huvudsakligen på tre platser, fast vissa data finns även på de platser som anges nedan.

 • Programmappen: Där programmet eller de körbara filerna ligger finns också undermappar för förinställningar och övriga stödfiler. Förinställningsfilerna återfinns vanligtvis i undermapparna.
 • Mappen med programdata. Den här mappen innehåller vanliga inställningsdata som du kan använda för central lagring på datorer i en central miljö.
 • Mappen med programmets lokala cachedata. Den här mappen är till för lagring av stora datamängder som du inte vill lagra centralt på datorer i en central Windows-miljö. Mappen används även för data som lätt kan återställas om de tas bort.

Mac OS X

Programmets mapp med roamingdata

 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/Adobe InDesign/Versionsnummer

Inställningsfilerna sparas på den här platsen och inkluderar följande:

 • Färginställningar
 • Sammansatta teckensnitt
 • Sök- och ersättfrågor
 • InDesigns standardinställningar
 • Skript
 • Arbetsytor

Inställningsfilerna sparas på den här platsen och inkluderar följande:

 • Färginställningar
 • Sammansatta teckensnitt
 • Sök- och ersättfrågor
 • InDesigns standardinställningar
 • Skript
 • Arbetsytor

Inställningsfilerna sparas på den här platsen och inkluderar följande:

 • Färginställningar
 • Sammansatta teckensnitt
 • Sök- och ersättfrågor
 • InDesigns standardinställningar
 • Skript
 • Arbetsytor

Inställningsfilerna sparas på den här platsen och inkluderar följande:

 • Färginställningar
 • Sammansatta teckensnitt
 • Sök- och ersättfrågor
 • InDesigns standardinställningar
 • Skript
 • Arbetsytor

Inställningsfilerna sparas på den här platsen och inkluderar följande:

 • Färginställningar
 • Sammansatta teckensnitt
 • Sök- och ersättfrågor
 • InDesigns standardinställningar
 • Skript
 • Arbetsytor

Mappen med programmets lokala cachedata

 • /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Cache/Adobe InDesign/[Versionsnummer]

Windows

Windows XP

Mapp med roamingdata:

 • C:\Dokument och inställningar\[Användarnamn]\Programdata\Adobe\InDesign\[Versionsnummer]

Mapp med lokala cachedata:

 • C:\Dokument och inställningar\[Användarnamn]\Lokala inställningar\Programdata\Adobe\InDesign\[Versionsnummer]

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Mapp med roamingdata:

 • C:\Användare\[Användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Versionsnummer]

Mapp med lokala cachedata:

 • C:\Användare\[användarnamn]Programdata\Lokal\Adobe\InDesign\[Versionsnummer]\en_US\Cache

Återställ inställningar i Creative Cloud

Följ stegen nedan för att rensa inställningar i molnet:

 1. Gå till creative.adobe.com och logga in med ditt Adobe ID.
 2. Klicka på ikonen i sidans övre högra hörn.
 3. Klicka på Mina programinställningar om du vill visa en lista över program vars inställningar är lagrade i molnet.
 4. Klicka på Radera inställningar intill programnamnet om du vill ta bort inställningarna som har lagrats i molnet.
Radera inställningarna om du vill ta bort inställningarna som lagrats i Creative Cloud
Radera inställningarna om du vill ta bort inställningarna som lagrats i Creative Cloud

Mer information om Inställningar i Creative Cloud.

Ta bort InDesign-inställningar med kortkommandon

Du kan ta bort de ersättningsbara filerna InDesign SaveData och InDesign Defaults genom att hålla ned följande tangenter när InDesign startar:

 • Windows: Skift+Ctrl+Alt
 • Mac OS: Skift+Ctrl+Alternativ+Kommando

InDesign-version och versionsnummer för lokala inställningar

 • InDesign CS3         Version 5.0
 • InDesign CS4         Version 6.0
 • InDesign CS5         Version 7.0
 • InDesign CS5.5      Version 7.5
 • InDesign CS6         Version 8.0
 • InDesign CC           Version 9.x

Ytterligare information

Här följer en kort beskrivning av vad som lagras på olika platser:

Mapp med lokala cachedata

 • InDesigns återställningsmapp (och data)
 • Supportmapp för skript
 • FindChangeData
 • FindChangeDataTmp
 • FontMask
 • Cacheidletask logg
 • InDesign ClipboardScrap
 • InDesign DragDropScrap
 • InDesign SavedData

Mapp med roamingdata

 • Färginställningar
 • Sammansatta teckensnitt
 • Sök- och ersättfrågor
 • InDesigns standardinställningar
 • Skriptmapp för InDesign
 • Mappen Arbetsytor
 • Mapp för menyuppsättningar

Det finns också ett PDF-dokument bifogat som innehåller ytterligare information om ett flertal inställningar och dess funktioner. Det här dokumentet är skrivet för InDesign och publicerades på indesignsecrets.com.

Adobe anser att informationen i det här dokumentet är korrekt. Adobe kan dock inte garantera innehållets riktighet.


ID-inställningar för PDF

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy