Filformat som stöds för InDesign

Vad som behandlas i det här avsnittet

De här tabellerna visar vilka filformat som Adobe InDesign stöder för olika funktioner.

Mer information om inställningar och alternativ när du öppnar, importerar, exporterar samt sparar filer ges i direkthjälpen för Adobe InDesign.

Arkiv > Öppna

Filtillägg Filnamn Version Kommentarer
indp Paket för InDesign    
idap Paket för InDesign    
indd InDesign-dokument CC och tidigare  
indl InDesign-bibliotek CC och tidigare  
indt InDesign-mall CC och tidigare  
indb InDesign-bok CC och tidigare  
inx InDesign interchange CS4 och tidigare  
idml InDesign Markup Language CC och tidigare  
qxd
QuarkXPress Passport 4.1.x spara nyare versioner i Quark till dessa accepterade versioner
qxt
QuarkXpress 3.3–4.1.x spara nyare versioner i Quark till dessa accepterade versioner
joboptions Inställningsfiler för Adobe PDF-generering    

Arkiv > Nytt

Filtillägg

Filnamn

Version

Kommentarer

indd

InDesign-dokument

CC

 

indl

InDesign-bibliotek

CC

 

indb

InDesign-bok

CC

 

Arkiv > Spara som

Filtillägg

Filnamn

Version

Kommentarer

indd

InDesign-dokument

CC

 

indt

InDesign-mall

CC

 

idml

InDesign CS4 eller senare

CC

 

 

Arkiv > Exportera format

Filtillägg Filnamn Version Kommentarer
artikel Adobe Experience Manager Mobil artikel    
pdf Adobe PDF (interaktiv)
PDF 1.3 – 1.7  
pdf Adobe PDF (utskrift) PDF 1.3 – 1.7  
eps EPS (Encapsulated PostScript) PS nivå 2–3  
epub EPUB (fast layout)    
epub EPUB (flödande)    
fla Flash CS6 Professional CS6  
swf Shockwave Flash 10.x För Flash Player
html HTML    
idml InDesign Markup Language CC  
jpg JPEG    
png PNG    
xml Extensible Markup Language    

Obs: För bakåtkompatibilitet till InDesign CS4-export till InDesign Markup Language (idml). För bakåtkompatibilitet till InDesign CS3, öppna .IDML i CS4 och exportera som InDesign CS3 Interchange (inx).Arkiv > Placera format (Importera i grafik- och textfiler)

Filtillägg Filnamn Version Kommentarer
tiff Tagged Image File Format    
gif Graphic Interchange Format    
jpg, jpeg Joint Photographic Experts Group    
bmp Bitmapp    
eps EPS (Encapsulated PostScript)    
dcs Desktop Color Separation    
idms InDesign-utdrag
   
wmf MS Windows metafil    
emf MS Windows utökad metafil    
pcx PC Paintbrush-format    
png Portable Network Graphic    
sct Scitec CT    
ai Adobe Illustrator    
psd Adobe Photoshop    
pdf Portable Document Format   eftersom ID CS3 har stöd för flersidiga PDF-filer
indd InDesign-dokument    
txt Textdokument    
doc, docx Microsoft Word-dokument    
xls, xlsx Microsoft Excel-dokument    
rtf Rtf-format    
swf Shockwave-fil    
flv, f4v Flash Video    
mp4 MPEG-4 Video   H.264-kodning
avi Audio Video Interface    
mov Quicktime-video   H.264-kodning
mp3 MPEG – Audio Layer    


Spara för InCopy

Redigera > InCopy> Exportera, eller alternativ från länk- eller tilldelningspaneler.

Filtillägg

Filnamn

Version

Kommentarer

icma

Uppdragsfil

CC

är .inca i InDesign CS3

icml

Innehållsfil, exporterad fil

CC

är .incx i InDesign CS3

icap

Paket för InCopy

CC

är .incp i InDesign CS3

idap

Paket för InDesign

CC

är .indp i InDesign CS3Övrigt

Filtillägg

Filnamn

Version

Kommentarer

xml

Extensible Markup Language

 

Arkiv > Importera XML

Buzzword-dokument

 

Arkiv > Placera från Buzzword

epub

Öppen publikationsstruktur-e-bok

 

Arkiv > Exportera till > EPUB

html

Hypertext Markup Language

 

Arkiv > Exportera till > Dreamweaver

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto