Problem med tredje mans anpassade datalänkar i InDesign 2018

I InDesign 2018 uppdateras statusen för länkar som hanteras av ett plugin-program med anpassade datalänkar inte korrekt i panelen Länkar, och mediefiler i hög upplösning exporteras i låg upplösning.

  • Lös det första problemet genom att lägga till raden nedan till resurshanteraren, t.ex. filen CusDtLnk.fr i plugin-exemplet CustomDataLink.
        IID_ILINKRESOURCEHELPERHANDLER, kFileLinkResourceHelperHandlerImpl,
  • Lös problemet med låg upplösning vid export genom att använda följande utdrag i ResourceHandler-implementeringen, t.ex. CustomDataLinkResourceHandler.h för plugin-exemplet CustomDataLink.
virtual bool CanProvideFile(const UIDRef& ref, const URI& uri) 
{
 return true;
}
virtual ErrorCode GetFile(const UIDRef& ref, const URI& uri, IDFile& idFile)
{
                if (Utils<ICusDtLnkFacade>()->URIToIDFile(uri, idFile))
                                return kSuccess;
                return kFailure;
}

 

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?